Náklady v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Rozdělení nákladů dle přístupu:

 • Účetní přístup (explicitní, reálně vynaložené náklady, vedeny v účetnictví)
 • Ekonomický přístup (náklady ušlé příležitosti)

 

Náklady na práci v ekonomii

 • Stejné jako v účetnictví (jsou explicitní)
 • Označovány jako mzdová sazba (w)

 

Náklady na kapitál v ekonomii

 • chápáno odlišně – ve formě nájemného na základě nejlepšího alternativního užití (jsou implicitní)
  • Lze srovnávat například s úrokem v bance
 • Označovány jako nájemné za hodinu strojového času (r)

 

Zapuštěné náklady

 • Výdaje, které nelze získat zpět – například za speciální zařízení ke specifickému účelu, které není možné použít jinak

 

Nákladová funkce: f(Q,w,r)

Celkové náklady: TC = wL + rK

STC = FC + VC (STC – krátké období, nemění se množství kapitálu)

Graficky STC na základě vývoje VC => vývoj VC odráží vývoj výnosů z práce, tedy MP(L)

 • Rostoucí výnosy z práce => TC rostou relativně pomaleji než výstup
 • Klesající výnosy z práce => TC rostou relativně rychleji než výstup

 

Krátkodobá produkční funkce

 • nejprve rostoucí výnosy z variabilního vstupu práce, poté klesající
 • je inverzní k nákladové funkci

 

Fixní náklady (FC)

 • Objem kapitálu v krátkém období konstantní
 • S růstem Q se nemění
 • Nutno platit i s nulovým objemem produkce (Q)
 • Například nájem, pojištění

 

Variabilní náklady (VC)

 • Mění s objemem produkce (Q)
 • Nulový výstup = nulové VC
 • Například suroviny

Průměrné náklady (SAC) = STC/Q = (FC/Q) + (VC/Q)

Graf:

1) AC nejprve klesají , je využíváno kapacity fixního kapitálu

2) AC později začíná růst, protože fixní kapitál je brzdou pro zvyšování MP(L)

(za předpokladu nejprve rostoucí, a poté klesajících výnosů z variabilního vstupu)

SAC často tvar U

 

MC<AC => každá další jednotka produkce lze vyrobit s nižšími náklady než předchozí => AC klesají

MC>AC => každá další jednotka produkce lze vyrobit s vyššími náklady než předchozí => AC rostou

 • MC=AC v minimu AC

 

AFC – protože jsou FC konstantní, s růstem výstupu AFC klesají

 • Díky tomu se v krátkém období AC a AVC s růstem produkce přibližují, protože jejích rozdíl (AFC) se zmenšuje

 

AVC = VC/Q = wL/Q = w*(1/AP(L)) = w/AP(L)

 • existuje zde obrácený vztah mezi AVC a AP(L)
 • Roste-li produktivita práce (AP(L)), budou průměrné variabilní náklady AVC klesat
  • Platí při neměnné mzdové sazbě
 • Klesá-li produktivita práce (AP(L)), budou průměrné variabilní náklady AVC růst
 • => obvykle tak nejprve AVC klesají, poté rostou => tvoří tak tvar U (ale nemusí to tak být vždy)

 

SAC = AFC + AVC

 • AFC s růstem výstupu klesá => SAC a AVC se přibližují s růstem výstupu
 • minimum AVC s menším výstupem než minimum SAC (způsobeno AFC v SAC)

 

SMC – mezní náklady = δSTC/δQ = δVC/δQ

 • Přírůstek celkových nákladů TC způsobený změnou výstupu o 1 jednotku
 • FC jsou konstantní => poměr tedy pouze mezi VC a Q
 • SMC = δVC/δQ = wδL/δQ = w*(1/MP(L)) = w/MP(L)
  • inverzní vztah mezi SMC(L) a MP(L)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!