Oligopol – ekonomie 2 (mikro)

Téma: Oligopol  

Předmět: Ekonomie II – Mikroekonomie II  

Zaslal(a): Flákač

 

Charakteristika oligopolu:

 • Malý počet firem vzájemně závislých na rozhodování ostatních
  • Musí brát v úvahu chování konkurenta
  • Při rozhodování je třeba počítat s reakcemi ostatních
 • Velký tržní podíl firem
 • Případ, kdy jsou pouze 2 firmy = duopol
 • Vyráběné statky mohou být homogenní i diferenciované (blízké substituty)
 • Mohou existovat bariéry vstupu
 • Existence ovlivněna velikostí trhu – velký trh pro malé firmy => příchod nových firem => zánik oligopolu
  • Vstup firmy graficky: posun individuální d doleva
  • Přicházejí dokud se nerovná AC=P (nulový ekonomický zisk)
  • Firmy se mohou domluvit na limitní ceně – cena, který nemaximalizuje zisk a ostatní pak neláká příchod do odvětví

Modely oligopolu – podmínky

 • Fixní počet firem
 • Identické náklady => identická optimální množství
 • Dokonalá konkurence poptávky
 • Snaha maximalizace zisku všech firem (max rozdíl TR=TC)

 

Kartel

 • Smluvní oligopol – stejné nebo podobné výrobky po dohodě prodávají za stejné nebo podobné ceny
 • Cílem je maximalizovat zisk odvětví a vyhnou se cenové válce
  • P*Q – (TCq1+TCq2…TCqn)
  • MR(Q) = MC(q)
 • Zisk kartelu maximální při výstupu kde platí: společný MR(Q) je stejně velký jako přírůstek celkových nákladů každé firmy MC(q).
  • MR(Q) odvozen z tržní poptávky
  • MC všech firem se sečtou horizontálně a v průsečíku s MR(Q) se na tržní poptávce najde optimální cena platná pro všechny firmy
 • Problematika:
  • Ve většině zemí zakázáno => není možné smluvně
  • Úmyslné poskytování nepravdivý informací (či žádných) o nákladech ostatním firmám při stanovování optima
  • P>MC, takže mají firmy tendenci tajně zvyšovat výstup
  • Nutná znalost tržní křivky D
  • Větší zisky jedné firmy jsou trnem v oku firem s nižšími zisky

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!