Pestrá společnost, o.p.s. – nezisková organizace

Téma: Pestrá společnost, o.p.s.

Předmět: Neziskové organizace

Zaslal(a): Jakub Stingl [web]

 

Základní informace o organizaci

Pestrá společnost, o.p.s. byla založena v roce 2009 manželi Pragerovými s hlavním cílem cvičit asistenční psy pro lidi s postižením. Jedním z významných rozdílů od obdobných organizací je důraz na výcvik bez použití kotců. V Pestré společnosti totiž věří, že základem kvalitní výchovy je přirozené prostředí domova. Jedná se dokonce o jedinou společnost v České republice, která disponuje akreditovaným bezkotcovým výcvikem asistenčních psů (Pestrá společnost, o.p.s., 2016).

 

Smysl Pestré společnosti poměrně dobře vystihuje její zformulované poslání:

Podporujeme nezávislost lidí s postižením a otevíráme jim možnosti žít pestrý život. Aby život nebyl pod psa… (Pestrá společnost, o.p.s., 2016).

 

Mezi klienty společnosti lze najít děti i dospělé s nejrůznějšími druhy postižení. Pro ně jsou zde cvičeni asistenční, vodicí, signální a canisterapeutičtí psi[1]. Příprava každého psa je vždy na míru dle potřeb daného klienta. Konkrétněji dětem s tělesným a kombinovaným postižením se cvičí asistenční canisterapeutiční psi, dětem s poruchami autistického spektra se připravují terapeutičtí psi a u duševních problémů dětí se provádí canisterapie. Dospělým s tělesným postižením se trénují asistenční psi, klientům se zrakovým postižením jsou to vodící psi, lidem se sluchovým postižením a záchvatovým onemocněním se vychovávají asistenční signální psi. Po dokončení výcviku a předání psa pokračuje spolupráce nadále i v budoucnu. Je totiž třeba pravidelně pokračovat v tréninku s klienty a zlepšovat reakce psů v konkrétních a individuálních situacích. Také se sleduje další vývoj a je nutné se ujistit, že je pes ve vyhovujícím prostředí.

Výcvik začíná výběrem štěněte u prověřených chovatelů, u kterých je předpoklad výborného zdravotního stavu. Poté následuje předvýchova, ta probíhá u dobrovolníků, kteří mají u sebe doma štěně a vychovávají ho pod vedením zkušeného trenéra. Veškeré náklady spojené se psem hradí Pestrá společnost. Také nabízí zdarma konzultace s odborníky jako podporu výchovy. U převychovatelů je nutné pravidelně docházet na společné tréninky, kde se pracuje na nedostatcích v předvýcviku a dobrovolníci také získávají zpětnou vazbu. Při této vazbě se dozvědí, jak se psem lépe pracovat a čeho je nutné se vyvarovat. Výsledkem těchto snah je socializovaný pes s nákloností k lidem i dětem a také s vyrovnanou povahou. Dále je nutné zajistit bezproblémové chování ve městě, kavárně nebo i nákupním centru. Naopak nežádoucí je, pokud pes ničí věci. Po složení zdravotních a povahových a testů je dalším krokem výcvik s profesionálními trenéry. Ten se obvykle odehrává ve věku 13-18 měsíců dle zdatnosti konkrétního psa. Výcvik probíhá v domácnosti s trenérem, tedy v přirozeném prostředí. Přípravy jsou dle potřeb klienta, kterému je pes cvičen na míru. Během tréninku probíhá setkávání psa a klienta, aby se vzájemně poznali a následné předání proběhlo snadněji. Kontakt s klientem však probíhá i po předání, je mu totiž poskytována komplexní sociální služba.

 

Akreditace u celosvětově významné asociace Assistance Dogs International a Assistance Dogs Europe zaručuje kvalitu života psů během výcviku i později po jeho předání. Spolehlivost, správné postupy fundraisingu, spravedlivé zacházení se zaměstnanci a transparentní financování je pravidelně ověřováno Asociací veřejně prospěšných organizací. Jako výsledek těchto kontrol bylo udělení Značky spolehlivosti[2] (Pestrá společnost, o.p.s., 2016).

 

K získání prostředků a zajištění fungování provozuje organizace několik stálých projektů. Stěžejními projekty jsou Ponožkový pes a Pestrobazar, které jsou detailněji popsány následující kapitole týkající se financování. Tyto projekty mají za cíl získat finance především na provoz organizace. Získat individuální a firemní dary je totiž výrazně jednoduší na výcvik konkrétních psů než na provoz samotné organizace zahrnující například platy zaměstnanců. Lidé si rádi vybírají, komu pomohou a němé tváře je dokáži dobře oslovit. Z Evropského sociálního fondu na podporu zvýšení kvality prezentace společnosti je realizován projekt Rozvoj PR v Pestré společnosti, o.p.s., taktéž podrobněji popsán v následující kapitole (Pestrá společnost, o.p.s., 2016).

 

Jedním z cílů organizace je i zvyšování povědomí o společnosti. Tento cíl se plní dobře díky obrovskému počtu mediálních partnerů. Lze uvést například Českou televizi, NOE, BLESK, časopis ČTRNÁCTKA, ČESKÝ ROZHLAS nebo Stream.cz. Organizace se nedávno objevila v dílech pořadu A DOST![3] s Janem Tunou věnovaným asistenčním psům nebo v pořadu Vychytávky[4], který se zabýval ponožkovými psy.

 

Financování organizace

Nezisková organizace k zajištění svého fungování využívá pestrou škálu způsobů financování, každý druh obvykle zajišťuje jiné aktivity. Firemní a individuální dary jsou často určeny na výcvik asistenčních psů. Výcvik vodicích psů podporuje úřad práce a ostatní zdroje bývají určeny spíše na provoz Pestré společnosti. Jednotlivé zdroje financí blíže popisuje následující podkapitola.

 

Cestovní kancelář Bezbatour

Jedním ze způsobů financování je zisk z cestovní agentury Bezbatour, která je integračním sociálním podnikem Pestré společnosti, o.p.s. Jejím posláním je umožnit svým klientům cestovat bez bariér. Byla založena roku 2012 a od svého vzniku mapuje bezbariérovost v cestovním ruchu v rámci fungování. Část výdělku z uskutečněných zájezdů míří na podporu asistenčního výcviku Pestré společnosti. Z těchto činností vyplývá i motto: Čím víc odpočíváš, tím víc pomáháš (Cestovní kancelář Bezbatour, 2017).

 

Individuální dárci

Dalším významným segmentem jsou individuální dárci, kteří tvoří 21 procent z celkových příjmů. Možností, jakým způsobem přispějí, je celá řada. Na internetových stránkách mohou snadno přispět pomocí platební brány Darujme.cz. Také lze přispět přímou cestou na jeden ze dvou účtů uvedených na webu. Dárci si také často zadávají na svých účtech trvalé platby ve prospěch Pestré společnosti (Pestrá společnost, o.p.s., 2017).

 

DMS

K velmi jednoduché a rychlé možnosti podpory patří dárcovské SMS[5] za 30 Kč, ze které nezisková organizace obdrží 28,50 Kč (Pestrá společnost, o.p.s., 2017).

 

GIVT.cz

GIVT.cz jsou internetové stránky, pomocí kterých mohou uživatelé prostřednictvím svých nákupů v elektronických obchodech přispět na provoz libovolné neziskové organizace. Partnerští obchodníci se uvedeným portálem podělí o část svých zisků jako provize za přivedení zákazníka, a GIVT.cz poté věnuje polovinu svých zisků zvolené neziskové organizaci (GIVT.cz s. r. o, 2016).

 

Firemní dárci

Stejně jako u individuálních dárců, dary z firemní sféry tvoří 21 procent. Různé organizace a společnosti se pravidelně zapojují do podpory a věnují jak peněžité, tak i nepeněžité prostředky. Kromě finančních darů se tak může jednat například o počítače, tiskárny či další nezbytné věci k provozu.

 

Firemní granty

Některé společnosti v rámci své politiky umožňují jiným společnostem požádat o nadační příspěvek.  Ten pak mohou organizace často čerpat administrativně výrazně snadněji než u státních příspěvků. Momentálně se podařilo Pestré společnosti získat finance například z Nadačního fondu AVAST.

 

Úřad práce

Úřad práce je také jeden ze zdrojů financí, Pestré společnosti přispívá na trénování vodících psů, což je v současné době jediný státem plně hrazený výcvik.

 

Další dotace z veřejného sektoru

K příspěvkům od úřadu práce získává organizace také dotace od Magistrátu hlavního města Prahy, Města Olomouc, Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a DSA Charity.

 

Fondy Evropské unie

Pestrá společnost, o.p.s. pravidelně žádá o podporu v rámci fondů Evropské unie. Aktuálně je schválená podpora Evropského sociálního fondu na podporu profesionalizace PR. Konkrétně se jedná o Operační program Zaměstnanost pod názvem „Rozvoj PR v Pestré společnosti, o.p.s.“. Realizace probíhá od 1. 9. 2016 s plánovaným ukončením 31. 8. 2018. Cílem programu je získat profesionální prezentaci činnosti Pestré společnosti. S pomocí externích expertů již proběhla například rekonstrukce webových stránek či změna loga. Zahrnuto je také vzdělávání zaměstnanců nebo tvorba fundraisingového, strategického a PR plánu.

 

Pestrobazar

Na jaře a na podzim probíhá pravidelně malý dobročinný bazar, kde je prodáváno oblečení, kabelky, obuv, hračky a další získané zboží od dárců. Zapojují se do něj jednotlivci, ale i velké firmy, jejichž zaměstnanci hromadně darují některé své přebytečné věci k prodeji.

 

Ponožkový pes

Ponožkový pes je unikátní a zajímavý projekt, do kterého je zapojeno poměrně velké množství lidí a institucí. Nejprve se vyrobí pes z ponožek, který se poté prodá a výtěžek zamíří na provoz Pestré společnosti. Podobu pejska z ponožek je možné vidět na obrázku 6. Do šití se zapojují nejčastěji základní a střední školy nebo jednotlivci. Významné množství ponožkových psů dodává i Vězeňská služba České republiky. Po ušití se ponožkoví psi odesílají do kanceláře na Černém mostě, kde se po přepočítání a kontrole přemístí do skladu. Později jsou odeslány do partnerských obchodů, kde se prodávají za 100 Kč. Mezi prodejci lze zmínit e-shopy jako Alza.cz, Montessori hračky.cz či Fuski.cz.

 

 

Veřejná sbírka

Tradiční veřejná sbírka do kasiček už aktuálně neprobíhá. Od 1. 5. 2016 se tak na ulicích se sbírkaři Pestré společnosti nesetkáte (Pestrá společnost, o.p.s., 2016).

 

Podíl jednotlivých zdrojů příjmu

Největší část tvoří veřejné zdroje (33 %). Dalšími významnými zdroji jsou firemní a individuální dárci, kteří se podílí každý shodně 21 procenty. Zbývajících 25 % tvoří nadace a nadační fondy, fondy Evropské unie a vlastní činnost.

 

[1] Canisterapie je psychoterapeutická metoda využívající pozitivního působení psa na zdraví člověka. Primárním cílem je řešení psychologických, citových a sociálně-integračních problémů (Petr & Marková, 2014).

[2] Cílem Značky spolehlivosti je jednoduše a rychle poskytnout informaci, že veřejně prospěšná organizace hospodaří se svěřenými prostředky řádně a transparentně k naplňování svého deklarovaného poslání. Je udělována na 3 roky. přičemž v každém roce je organizace znovu kontrolována. O udělování rozhoduje rada složená z nezávislých odborníků (Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.).

[3] Adresa dílu: https://www.stream.cz/adost/10015478-sliby-se-maji-plnit-nejen-o-vanocich (Tuna Media s.r.o., 2016)

[4] Adresa dílu: https://www.stream.cz/vychytavky/10004279-ponozkovy-pes (Seznam.cz, a.s., 2014)

[5] DMS je možné zaslat ve tvaru DMS mezera PESTRA na číslo 87 777.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!