Plánování zdrojů projektu, RBS (VŠ)

Téma: Plánování zdrojů projektu, RBS

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

 

Druhy zdrojů

 • lidé
 • budovy, plochy, prostor (VŠ, zemědělství, …)
 • zařízení, stroje, vybavení, nářadí
 • suroviny a materiál
 • informace
 • finanční zdroje
 • v jakém množství, v jaké kvalitě a kdy je jich potřeba na určitém místě
  • druh, množství, kvalita, čas, využití, náklady

 

Typy zdrojů

 • interní a externí
 • závislé a nezávislé
 • sdílené a nesdílené
 • limitované a nelimitované
 • volné, zaneprázdněné a nadbytečné
  • moc práce na jednoho pracovníka X nevyužitý pracovník
 • obnovitelné a neobnovitelné
 • vedoucí zdroj, vlečné zdroje
  • vlečné- členové projektu
 • kritické a nekritické
  • podle kritické cesty
  • jak mohou být sdíleny, …
  • nekritické mohou pomáhat na kritických činnostech
 • normální a prémiové zdroje

 

Rozvrhování zdrojů (Schedule Resources)

 • účel
 • kroky
  • revidovat časový plán (Gantt, …)
  • revidovat požadavky na zdroje
  • revidovat RAM
  • přiřadit zdroj ke každé WP (činnosti)
  • přiřadit data v kalendáři ke každému zdroji
  • potvrdit si dostupnost zdroje (zdroj, manažer)
  • analyzovat využití zdrojů
  • optimalizovat (vyrovnat) alokaci zdrojů

 

Nástroje zdrojového plánování

 • struktura zdrojů-> RBS
 • dostupnost zdrojů
  • kalendář (kdy, kde, jak dlouho)
 • nástroje rozvrhování
  • zatížení – Resource Loading
  • vyrovnávání – Resource Leveling
 • formát
  • tabulka/kalendář
  • graficky
   • histogram vázanosti (požadavků) zdrojů
   • spojnicový součtový graf
 • členění
  • podle druhu zdrojů
  • podle typu zdrojů
  • podle činností
  • podle oddělení
  • pro časové jednotky
  • podle projektů
  • souhrnný plán

 

Resource Breakdown Structure (RBS)

 • hierarchická struktura zdrojů projektu

Využití (zatížení) zdrojů

 • plné zatížení (využité zdroje)
 • přetížení (overloaded)
  • upravuje se poté například časový harmonogram
 • nevytížení (underloaded)

Postup a nástroje rozvrhování zdrojů

 • graf zatěžování
  (alokace; Resource Loading Graph)

  • přidělení zdrojů k WP v určitém časovém období
 • graf vázanosti a vyrovnávání zdrojů

Resource Leveling Graph

 • úprava nerovnováhy
 • vyloučení přesčasů, přetížení, nevyužití
 • aby nebyly moc velké výkyvy
 • revize

 

Jak řešit omezenou dostupnost

 • přesčasy
 • přesun volných zdrojů na projektu
 • přesun z jiného projektu
 • jiné zdroje
 • rezervy
 • prodloužit dobu činností na KC
 • přerušit činnost
 • revidovat
  • tij
  • návaznosti činností
 • navýšení zdrojů

 

Kroky rozvrhování zdrojů

 • revidovat časový plán (Gantt, …)
 • revidovat požadavky na zdroje
 • revidovat RAM
 • přiřadit zdroj ke každé WP (činnosti)
 • přiřadit data v kalendáři ke každému zdroji
 • potvrdit si dostupnost zdroje (zdroj, manažer)
 • analyzovat využití zdrojů
 • optimalizovat (vyrovnat) alokaci zdrojů

 

Význam zdrojového plánování

 • včasné zajištění potřebných zdrojů
 • konflikt překrývání zdrojů
 • optimalizace přeřazení zdrojů
 • optimalizace vyvažování a využití zdrojů
 • optimalizace průběhu pro omezené zdroje
 • plánování dodatečných a externích zdrojů, subdodávek a přesčasů
 • dopad na finanční stránku projektu

 

Další témata najdete na konci úvodního materiálu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!