Projektový management (VŠ)

Téma: Projektový management

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

 

Projektový management

 • Dynamicky se rozvíjející obor bez hranic s perspektivou kariérního růstu po celou dobu profesního života.

 

Definice

 • Unikátní proces koordinovaných a řízených aktivit s uvedením počátečního a konečného data realizovaný za účelem dosažení cílů stanovených v souladu se specifickými požadavky.
  (ISO 10006)
 • Dočasné úsilí podstoupené k vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku. (PMBOK)
 • Časově a finančně omezené aktivity k realizaci souboru výstupů podle definovaných norem a požadavků na kvalitu. (ICB IPMA)
 • Manažerské prostředí, které je vytvořeno za účelem poskytování/dodání jednoho nebo více produktů podle zadaného obchodního případu. (PRINCE2)

 

Charakteristiky projektu

 • jednorázovost a unikátnost účelu
 • vzájemná závislost
 • konfliktnost
 • delší časový horizont
 • dočasnost
 • rozsah změn
 • míra rizika + vliv současného prostředí

 

Druhy projektů

 • určení: vývojové, realizační, inženýrské, řízení, podnikatelské
 • rozvoj: rozvojové, obnovovací, regulatorní
 • velikost: velké, střední, malé
 • zadavatel: externí, interní
 • pořízení: externí, interní
 • závislost: vylučující se, závislé, komplementární
 • zdroje: individuální, týmové, speciální
 • forma realizace: investiční výstavba (in-house, green, braun), akvizice

 

Produkt projektu

 • výrobek- hmotný (část nebo finální jednice)
 • služba- poradenství
 • výsledek- výstup (SW, know-how), dokument/ace
 • kombinace-implementace IT systému na klíč

 

Projektové řízení

 • Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik k realizaci činností projektu s cílem dosažení požadavků. (PMBOK)
 • Plánování, organizování, monitorování a kontrolování všech aspektů projektu, jejich řízení k dosažení cílů projektu v rámci dohodnutých kritérií. (ICB IPMA)
 • Plánování, monitorování a kontrola všech aspektů projektu a motivování tak, aby bylo dosaženo cílů projektu. (PRINCE2)

 

Další body projektového managementu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!