Postoje k podnikání (VŠ)

Téma: Postoje k podnikání

Předmět: Podnikání

Zaslal(a): Hawi

 

Význam  podnikání 

 • Snižuje nezaměstnanost, hospodářský růst a inovace…

 

Sociální prostředí

 • Ovlivňuje postoje a touhu začít podnikat

 

Teorie definuje instituce jako soubor norem a omezujících pravidel, kterými se řídí společnost

 • Formálními institucemi (zákony, pokyny, konstitucí, vlastnická práva …)
 • Neformální (myšlenky, víry, postoje, společenské hodnoty, kódy chování, etc)
 • Institucionální změna, spolu s technologickými změnami představuje základ sociálního a ekonomického vývoje
 • Subjektivní mentální modely podnikatelů – takové modely obsahují myšlenky, víry, kulturní cesty…tvoří se instituce – ty ovlivňují ekonomický a politický vývoj země = podnikatelé ovlivňují politiku
  • postoje předvídají úmysly, které zase předpovídají chování
  • aspekty týkající se postojů a chování ovlivňují také exogenní aspekty, které souvisí se situací, životním prostředím a sociální podporou jednotlivců

Dopad sexuálních stereotypů postojů vnímání a záměrů, pokud jde o zahájení nového podnikání

 • Byly vyvráceny různými autory, kteří tvrdí, že individuální rozdíly jsou důvod – ne pohlaví

 

Sociální normy jsou úzce spojeny s vnímáním, jak potenciální podnikatelé mohou mít široký a pestrý společenský vliv ve společnosti

 • účast v programech, které motivují zakládání podniků – zvyšuje vnímání životaschopnost podnikání
 • Lidé mají tendenci napodobovat chování těch, které obdivují – může být kladné i záporné
 • Inovativní mentalita, odborný výcvik, schopnost investovat a riskovat, schopnost dívat se do budoucnosti, na cestě k rozvoji a důvěryhodnosti, kritéria pro sociální spravedlnost – tyto atributy by mohly podmínit postoje vůči podnikateli

 

VÝSLEDKY výzkumu mezi španělskými studenty (57,5% muži a 42,5% ženy)

V obecné rovině lze říci, že jediný rozdíl mezi muži a ženami vzniká v úmyslu zahájit podnikání a existují pouze dílčí rozdíly v posuzování obrazu podnikatele.

Ačkoli muži vykazují vyšší touhu než u žen (55,9% vs. 41,7%), neexistuje žádný významný rozdíl mezi oběma pohlavími.

Obě pohlaví se domnívají, že je snazší začít podnikat, než tomu bylo dříve (73,9%) a i když vyšší procento odpovědi byly od mužů (42,7% vs. 31,2%), neexistují žádné rozdíly z hlediska pohlaví.

Nicméně, jsme našli rozdíly mezi pohlavími s ohledem na pevný záměr zahájit business (31,1% vs. 22%), přičemž ženy mají nižší úroveň záměru.

 

Z hlediska hodnoty podnikatelských atributů, nejvíce vysoce ceněn studentů mužského pohlaví jsou ty, které popisují podnikatele jako dynamickou osobu, která může riskovat, pomáhá při vývoji

jeho / její země a investuje peníze. Stejně tak studentky cení podnikatele, kteří jsou dynamičtí, investují a riskují v jejich podnikání, a pomáhají v rozvoji své země.

Atributy, které obdržely nejnižší pořadí od mužů, byly: nevydělávat tolik peněz, finanční a řídící schopností, nemají smysl pro sociální spravedlnost a neschopnost komunikovat s jeho / jejích spolupracovníků.

Ženy málo ocenily atributy: podnikatele, co vydělávají spoustu peněz, mají Finanční a manažerské dovednosti nebo jednoznačný standard sociální spravedlnosti. Také se domnívají, že podnikatelé nejsou dostatečně připraveni profesionálně.

 

S ohledem na žebříčku profesí s ohledem na jejich prestiže ve společnosti můžeme pozorovat, že obě pohlaví shodují v profesích, které si cení nejvíce. Profese podnikatelů je na čtvrtém místě muži i ženy, ačkoli tam jsou statistické rozdíly.

Čím nižší je míra záměru nebo predispozice osoby, která má začít podnikat, tím větší je pravděpodobnost, že tato osoba je žena.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!