Pozitivní a negativní techniky vedení – otázka z managementu

 

Otázka: Pozitivní a negativní techniky vedení

Předmět: Ekonomie a management

Přidal(a): Eva

 

 

 

 • Pozitivní techniky – popis techniky a příklad
 • Negativní techniky – popis techniky a příklad
 • Popište chování manažera při aplikaci manažerské techniky v některém stylu vedení

 

POZITIVNÍ TECHNIKY VEDENÍ:

 • MM by Objectives (cíle)
 • MM by Results (výsledek)
 • MM by Delegation (stanovení – delegace)
 • MM by Exception (výjimka)
 • MM by Crises (krize)
 • MM by Systém (systém)

Jsou to techniky, které využívá vedoucí pracovník ke správnému vedení svých podřízených zaměstnanců. To vede ke spokojenosti a plynulosti provozu firmy.

 • MM by Objectives – Pozitivní manažerská technika, která je zaměřena na plnění cílů podniku, které jsou stanoveny na různých pracovních úrovních

Je zaměřený na cíle podniku, to znamená:

 • Na dosažení zisku
 • Na spokojenosti zaměstnanců
 • Na kvalitní výrobky
 • Na dobré jméno firmy
 • Apod….

 

 • MM by Results – Pozitivní manažerská technika, které se zaměřuje na výsledky podniku, nejen v podobě výrobního programu, ale i např.: odborný růst zaměstnanců, ochranu životního prostředí. Klade důraz i na řízení, výkon, výsledky, odměny a pokuty.

 

 • MM by Delegation – Řeší změny na pracovních místech a aktuálně poskytuje možnosti řešení v podobě:

 

 • Delegování – Je určení pracovníka na krátký časový úsek (Má stanovený jen jeden úkon, který má splnit. Např.: Supl)
 • Zastupování – Je změna na delší časový úsek (Zaměstnanec jede na školení nebo je nemocný, proto se určuje pracovník, který přebírá jeho povinnosti, ale nemůže dělat zásadní změny)
 • Následnictví – Je trvalá změna pracovního místa. Např.: Z důvodu změny pracovního místa, odchod do důchodu, smrt. (Nastupující pracovník přebírá všechny funkce, kompetence a odpovědnost)

 

 • MM by Exception – Umožňuje manažerovi zvládat běžné situace, které mohou výjimečně nastat, tak aby byl zajištěn chod podniku. (opoždění dodávky, výpadek elektřiny…)

 

 • MM by Crises – Je manažerská technika, která řeší obtížné situace podniku způsobené např.: požárem, záplavami ale také i v případě změny majitele (vedení)

 

 • MM by System – Technika, která řeší návaznosti výrobního procesu a jednotlivých činností, které se mají na pracovišti vytvořit (operace podle technologie nebo zpracování údajů)

 

NEGATIVNÍ TECHNIKY VEDENÍ:

 • MM by Helicopter (vrtulník)
 • MM by Ping – pong (ping – pong)
 • MM by Jeans (džíny)
 • MM by Darwin (Darwin)
 • MM by Robinson (Robinson)
 • MM by Champignons (žampióny)

 

Negativní manažerské techniky se v praxi sice objevují, ale není správné, aby je manažeři používali. Zachycují chybný postoj vedoucího pracovníka při výkonu jeho práce.

 

 • MM by Helicopter – Technika, která vytváří napjatou a nejistou atmosféru na pracovišti, protože vedoucí pracovník nekomunikuje se svými podřízenými.

Zaměstnanci jsou v nejistotě, co se týká jejich pracovní pozice nebo vykonané práce.

 

 • MM by Ping – pong – Nepřesné a neadresné (určení pracovníka) zadání úkolů způsobuje neplnění termínů zakázek, poškození jména firmy nebo zbytečné náklady.

 

 • MM by Jeans – V této technice působí nejhůře na pracovní prostředí a atmosféru na pracovišti neodbornost vedoucího pracovníka, který není vhodný na pracovní místo a není schopen správně se rozhodnout. (Jenom šoupe džíny s cvoky na dobře placeném místě = JE TO CVOK)

 

 • MM by Darwin – Tato technika narušuje pracovní prostředí tím, že vedoucí pracovník upřednostňuje pracovní úspěchy jedince, který si finanční nebo morální ohodnocení nezaslouží, nejsou odpovídajícím způsobem ocenění i jiní zaměstnanci

 

 • MM by Robinson – Vedoucí pracovník svým postojem a chováním dává najevo to, že jeho fungování ve firmě je spojeno s přetrváním pracovní doby, sám nevyvíjí aktivitu, očekává, že se úkoly splní i bez jeho práce

 

 • MM by Champignons – Vedoucí pracovníci potlačují aktivitu svých podřízených, potlačují kreativitu z obavy o své pracovní místo

 

STYLY VEDENÍ:

 • Autoritativní styl (MM by Results) – vedoucí pracovník, jednoznačně nařizuje úkoly, které vedou k výsledkům podniku
 • Kooperativní styl (MM by Delegation) – vedoucí pracovník na základě dohody určuje, kdo daný úkol dokáže vykonat nejlépe. Proto ho deleguje na výkon konkrétní funkce (činnosti).
 • Pasivní styl (MM by Robinson) – vedoucí pracovník nesplňuje své funkce, a čeká na konec pracovní doby místo toho aby řešil situaci.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy