Příjmy firmy – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Příjmy firmy = peněžní prostředky, které firma získává díky její produkci = tržby

 

Celkový příjem; TR = P*Q = aQ-bQ²

 • Peněžní částka získaná za prodej výrobků
 • Grafické znázornění dle typu konkurence
  • Dokonalá konkurence – rostoucí polopřímka z počátku (nemožnost ovlivnit cenu P – konstantní)
  • Nedokonalá konkurence – tvar kopce (cena P s růstem výstupu klesá), tvar ovlivněn elasticitou
   • Elastická poptávka (Epd <-1): % růst prodaného množství > % pokles ceny => TR roste
   • Jednotkově elastická (Epd = -1): % růst prodaného množství = % pokles ceny => TR se nemění
   • Neelastická (Epd > -1): % růst prodaného množství < % pokles ceny => TR klesá
 • Pokud poptávkovou funkci tvoří přímka:
  • P = a-bQ
  • TR = P*Q = (a-bQ)*Q = aQ-bQ²

Průměrný příjem; AR = TR/Q = (P*Q)/Q = P

 • Závislost mezi cenou P a prodaným množstvím Q
  • Totožný s křivkou individuální poptávky
  • Dokonalá konkurence: vodorovná přímka shodná s MR
  • Nedokonalá konkurence: klesající přímka, AR = P = a-bQ

Mezní příjem; MR = dTR/dQ = P+Q*(dP/dQ)

 • Změna přijmu v důsledku změny prodaného výstupu o 1 jednotku
 • Dokonalá konkurence
  • Firma nemůže ovlivnit cenu P
  • MR=P
  • Přímka rovnoběžná s osou x ve výši ceny P
 • Nedokonalá konkurence
  • Další prodaná jednotka je za nižší cenu P
  • MR nižší než cena
  • MR = a-2bQ (derivace TR)
  • Směrnice MR je klesající a 2x větší než směrnice poptávkové křivky => klesá 2x rychleji
  • Vztah mezi MR a elasticitou poptávky:
   • MR = P*(1+1/Epd)
   • MR>0 pro Epd<-1 (elastická poptávka)
   • MR=0 pro Epd =-1 (jednotkově elastická poprávka)
   • MR<0 pro Epd>-1 (neelastická poptávka)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!