Průvodcovská činnost v rámci ČR – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Průvodcovská činnost v rámci ČR

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

 • = Občanské sdružení spojující kvalifikované průvodce České republiky =) dobrovolná, nepolitická, nezávislá, profesní organizace.
 • Nezisková organizace =) členství je podmíněno uhrazením členského poplatku =) hlavní zdroj financování činnosti asociace, dalšími zdroji jsou dary, příspěvky a dotace od soukromých nebo veřejných organizací.
 • Členem asociace se může stát každý občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který je kvalifikovaným průvodcem cestovního ruchu nebo působí jako průvodce v památkovém objektu lokalizovaném na území ČR dále místní odborní a speciální průvodci.

 

Předmětem činnosti asociace je:

 • hájit profesní zájmy svých členů ve všech oblastech především v legislativních a pracovněprávních otázkách,
 • společensky sdružovat průvodce,
 • podílet se na kvalifikačních zkouškách a na dalším vzdělávání průvodců,
 • poskytovat průvodcům metodicko-poradenské služby,
 • všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů,
 • spoluvytvářet etické normy průvodcovské profese,
 • zastávat arbitrážní funkci mezi členy a zastupovat členy v ostatních domácích a zahraničních organizacích.
 • Asociace průvodců ČR je členem WFTGA a FEG.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!