Rozhodování za rizika – indiferenční analýza – mikroekonomie – ekonomie 2

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Indiferenční křivky

 • Představují preference ohledně výsledků dobrých (X1) a špatných časů (X2)
 • Body na indiferenční křivce (IC) vyjadřují užitek dosažený díky výsledku X1 nebo X2 (může nastat pouze 1)
  • V konvenční teorii IC znázorňuje kombinaci statků (X1 a X2)
 • Záporná směrnice (axióm nepřesycení)
 • Musí procházet přímkou jistoty CL (přímka kde se rovnají výsledky v dobrých i špatných časech)
 • Vyšší indiferenční křivka představuje vyšší výsledky a vyšší užitek

 

Tvar IC dle postoji k riziku

 • Averze: IC procházející jistou variantou leží výše než IC procházející riskantní variantou
  • Spotřebitel zvolí vždy jistou variantu
  • Tvar IC: konvexní k počátku, v průsečíku s rozpočtovou přímkou stejný sklon EX: (π1/π2)
 • Vyhledávání rizika: IC procházející jistou variantou leží níže než IC procházející riskantní variantou
  • Spotřebitel zvolí vždy riskantní variantu
  • Tvar IC: konkávní k počátku
 • Neutrální vztah k riziku: jistá varianta poskytuje stejný užitek jako riskantní varianta
  • Spotřebitel je nerozhodný
  • Tvar IC: indiferenční křivky jsou rovnoběžky, jedna IC je shodná s rozpočtovou přímkou EX
  • Sklon stejný jako u rozpočtové přímky v celém průběhu EX: (π1/π2)
 • Sklon dle stupně averze
  • Podle míry averze se liší sklon IC
  • větší averze = ostřejší IC, menší averze = plošší IC
 • Tvar a pravděpodobnost
  • Pravděpodobnost je součástí preferencí a ovlivňuje volbu
  • IC sklon v bodě průsečíku s EX: (π1/π2)
   • Pokud tedy dobré časy X1 (π1) budou méně pravděpodobné, pak bude mít IC menší sklon (směrnice bude menší)

Optimální rozhodnutí

 • Na nejvýše dosažitelné IC vzhledem k rozpočtovému omezení
  • = Bod na rozpočtové přímce EX procházející nejvyšší IC
  • Optimum záleží na tvaru IC (pravděpodobnost, vztah k riziku..)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!