Rozhodování za rizika – snižování diverzifikací – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Snižování rizika

 • Pojištění
 • Diverzifikace

 

Diverzifikace

 • Snížení rizika rozdělením prostředků mezi různé aktivity, jejichž výsledek spolu přímo nesouvisí => tvorba portfolia
 • Různé varianty: riziková (R), bezriziková (J)
 • Portfolio se skládá z kombinace jisté a rizikové varianty
  • Riziková varianta: vyšší zisky, riziko vyjádřeno variabilitou – velké rozdíly mezi pozitivními a negativními výsledky , také mezi očekávaným výsledkem (odchylka)
   • Variabilita je měřena směrodatnou odchylkou (σ)
   • Větší odchylka představuje větší riziko
  • Výsledek je mezi očekávaným výsledkem jisté a rizikové varianty, riziko je menší než směrodatná odchylka rizikové varianty
  • Linie rozpočtu – kombinace výsledků a rizika – rostoucí přímka (kladná směrnice) – roste riziko a zároveň očekávané výsledky
  • Indiferenční křivka – kombinace rizika a výsledků, které přináší stejný užitek
   • Kombinace žádoucího (výsledek) a nežádoucího (riziko) statku => IC kladná směrnice (rostoucí)
   • Zvýšení směrodatné odchylky = zvýšení očekávaného výsledku

Optimální rozhodnutí (při tvorbě portfolia)

 • Bod dotyku linie rozpočtu a nejvyšší indiferenční křivky
  • Každý spotřebitel má jiný tvar IC = jiný bod optima
  • Větší averze k riziku = ostřejší IC = bližší bod s nižší směrodatnou odchylkou

Informace

 • Různé formy, nespotřebovávají se, může využít více lidí, velmi cenné
 • Snižují riziko, upřesňují pravděpodobnost dobrých a špatných časů

 

 

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!