Spotřeba za rizika a funkce užitku – mikroekonomie – ekonomie

 

 Téma: Spotřeba za rizika a funkce užitku

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Rozhodování probíhají za nejistoty, 3 stupně:

 1. Rozhodování za rizika – známe důsledky rozhodnutí a jejich pravděpodobnosti
 2. Známe důsledky, ale neznáme pravděpodobnosti
 3. Známe jen některé důsledky

 

Pravděpodobnost:

 • Součet na sobě nezávislých pravděpodobností je 1
 • Rozptyl (σ²) je součet odchylek (σ) umocněných na druhou a vážený jejich pravděpodobnostmi
 •  Objektivní pravděpodobnost – známe frekvenci/tendenci, mohou být odvozeny logicky (hod kostkou = 1/6)
 • Subjektivní pravděpodobnost – založena na znalostech a zkušenostech, každý ji může odhadnout jinak

 

Rozhodování za rizika:

Na rozdíl od rozhodování za jistoty nelze zvolit koš s největším užitkem, ale je spotřebitel se rozhoduje mezi možnostmi na základě pravděpodobností jejich výsledků.

 

Očekávaný výsledek: EX = X1*π1 + X2*π2

 • Střední hodnota výsledků, vážený průměr kde jsou pravděpodobnosti jednotlivé váhy
  • Součet všech pravděpodobností je 1
   • X2 tedy nastává s pravděpodobností (1-π1)

Očekávaný užitek: EU(x) = U(X1)*π1 + U(X2)*π2

 • Lidé se nerozhodují na základě očekávaného výsledku, ale očekávaného užitku, který jim daný výsledek přinese
 • Užitek středí hodnoty, střední hodnota užitku jednotlivých výsledků vážená jejich pravděpodobnostmi

 

Funkce užitku: odvození

Na základě axiomů:

 • Úplnost srovnání – výsledky (X1, X2 … ) mohou být porovnávány
 • Tranzitivita – jestliže X1>X2 a zároveň X2>X3, pak X1>X3
 • Nepřesycení – spotřebytel dá přednost větší hodnotě X
 • Kontinuita – X1 a X3 představují rizikovou variantu, X2 jistou možnost

 

Funkce užitku: konstrukce

 1. Seřazení dle preferencí (X1>X2>X3)
 2. Určení užitku nejvíce preferovaného X1 a nejméně X3 (zpravidla U(X1)=1, U(X3)=0)
 3. Výpočet hodnoty užitku pro X2: U(X2) = U(X1)*π + U(X2)*(1-π)
 • Je-li (X1)=1, U(X3)=0, pak U(X2) =π; hodnotu užitku můžeme určit dosazením pravděpodobnosti vedoucí k lhostejnosti mezi riskantní a jistou možností
 • Funkce není plně kardinální (nevyjadřuje vztah mezi vývojem užitku a zvyšováním množství, ale v závislosti na zvyšování důchodu)

 

Vztah k riziku

Averze k riziku

 • Většina lidí, preference jistého výsledku se stejným očekávaným výsledkem před rizikem
 • Požaduje vysokou pravděpodobnost nejlepšího výsledku
 • Funkce užitku (graf) je konkávní – celkový užitek (TU) roste pomaleji než důchod => klesající mezní užitek (MU)

 

Vyhledávání rizika

 • Sázkaři, ochota podstoupit i malou pravděpodobnost k dosažení nejvyššího možného výsledku
 • Funkce užitku konvexní, užitek roste rychleji než důchod, rostoucí mezní užitek (MU)

 

Lhostejnost k riziku

 • Nerozhodný mezi jistou a rizikovou možností, pokud je jistý výsledek shodný s očekávaným výsledkem rizikové varianty
 • Funkce užitku lineární, užitek a důchod roste stejným tempem, konstantní mezní užitek (MU)

 

Spravedlivá sázka

 • očekávaný výsledek rizikové varianty je shodný s jistou možností
 • Averze k riziku – přednost jisté variantě, vyhledávání rizika – přednost spravedlivé sázce, neutrální vztah k riziku – nerozhodnost
  • Užitek jisté varianty = očekávaný výsledek spravedlivé sázky

Pojištění

U lidí s averzí k riziku přináší každá dodatečná jednotka důchodu stále menší užitek, mezní užitek klesající. Snaha se vyhnout riziku pojištěním.

 

Stavově preferenční model

Výsledky náhodných skutečností jsou rozděleny do 2 stavů:

 • Dobré časy (X1)
 • Špatné časy (X2)

Spotřebitel se může ocitnout pouze v 1 stavu., rozhoduje náhoda.

Opět: EU(x) = U(X1)*π1 + U(X2)*π2

 • π1 – pravděpodobnost dobrých časů
 • π2 – pravděpodobnost špatných časů

EX = X1*π1 + X2*π2, stejného očekávaného výsledku může být dosaženo při různých hodnotách X1 a X2

 

Přímka jistoty a rozpočtová přímka

 • Osa x: X1 – dobré časy
 • Osa y: X2 – špatné časy
 • Z počátku v úhlu 45 stupňů přímka jistoty (CL – certain line)
 • Rozpočtová přímka = přímka stejného očekávaného výsledku (EX)
  • Body na ní mají stejný očekávaný výsledek v obou stavech (časech)
  • Sklon: určený relativní pravděpodobností (π1/π2)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!