Syntéza a tvorba strategie – strategická analýza

Téma: Syntéza a tvorba strategie

Předmět: Strategická analýza/Neziskové organizace

Zaslal(a): Jakub Stingl [web]

 

Výsledky jednotlivých analýz strategické analýzy mohou být poměrně rozsáhlé, proto je vhodné je uspořádat do přehledné a systematické formy. Jednoduchým a účinným nástrojem k tomuto účelu je SWOT[1] analýza. Vychází ze závěrů předchozích analýz a na jejich základě identifikuje silné a slabé stránky (vnější okolí), příležitosti a hrozby (vnitřní situace organizace). SWOT analýzu je vhodné zpracovat i pro konkurenty, je pak možné lépe odhadovat jejich reakce (Boukal, 2013).

 

Přestože se použití tohoto nástroje jeví jako jednoduché, rozhodně tomu tak nemusí být vždy. Na toto riziko upozorňuje Grant (2010). Může totiž existovat mnoho různých, subjektivních pohledů a nemusí zřejmé, zda se například jedná o silnou nebo slabou stránku, příležitost či hrozbu. Globální oteplování je často bráno jako hrozba například pro ropný průmysl, pro alternativní zdroje je však příležitostí. Stejně tak digitalizace může být problém například pro Českou poštu, jelikož snižuje počet dopisů. Na druhou stranu při správném projmutí problému lze využít rozvoje internetových obchodů a rozvážet více balíků. Také je patrná reakce v podobě provozu datové schránky (Česká pošta, s.p.).

 

Cílem SWOT analýzy nemá být zpracování seznamu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Jejím smyslem je strukturovaná analýza, která směřuje k identifikaci, nalezení, posouzení vlivů a predikci vývojových trendů vnitřních a vnějších faktorů. Postup sestavení je obvykle následující (Sedláčková & Buchta, 2006):

  1. Identifikace a odhad hlavních změn v okolí podniku
    • Tvoří se ze závěrů předešlých analýz na maximálně 8 bodů
  2. Identifikace silných a slabých stránek podniku
    • Tvoří se ze závěru předešlé analýzy vnitřních zdrojů, opět na maximálně 8 bodů
  3. Posouzení vztahů jednotlivých silných a slabých stránek na jedné straně, na druhé pak hlavní změny v okolním prostředí organizace

 

K posouzení vzájemných vztahů lze využít diagramu SWOT analýzy znázorněného na obrázku 5. Kombinací faktorů tohoto diagramu lze získat různé varianty možných budoucností, těm zapotřebí přizpůsobit i strategii. Diagram znázorňuje čtyři rozdílné vzorové situace.

 

Diagram analýzy SWOT

Slabé stránky Příležitosti v okolí Silné stránky
Turnaround strategie Agresivní růstově orientovaná strategie
Obranná strategie Diverzifikační teorie
Ohrožení v okolí

Zdroj: Pearce & Robinson, 2014

 

[1] SWOT = S: strenghts, W: weaknesses, O: opportunities, T: threats

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!