Technologie a produkční funkce v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Výroba 

 • Přeměna vstupů na výstupy (zdroje na produkty)
 • Většina statků je vyráběna díky vzájemné spolupráci více subjektů
  • Specializace práce , snaha minimalizace (transakčních) nákladů = snaha maximalizovat zisk
 • Větší firma = větší náklady na její řízení
  • hledání optimální velikosti = rovnost mezních transakčních nákladů a mezních nákladů na řízení firmy
 • omezena technologií a náklady
 • Důležitý časový horizont – jiné v krátkém a dlouhém období

 

Produkční funkce

 • Závislost mezi vstupy do výroby a následným množstvím výstupu
  • Tradiční vstupy: práce, půda, kapitál
 • 2 vstupy:
  • Kapitál (K) – strojové hodiny
  • Práce (L) – odpracované hodiny

Produkční funkce: Q = f(K,L)

 • Q – výstup za jednotku času
 • K – kapitál za jednotku času
 • L – práce za jednotku času
 • Firmy používají k výrobě optimální kombinaci vstupů

 

Definice krátkého období

 • Alespoň 1 výrobní vstup je fixní (nelze měnit jeho množství)
 • Fixní je kapitál – nelze operativně měnit počet strojů/budov, u práce to lze (například přesčasy)
 • Produkční funkce v krátkém období závisí na variabilním vstupu (lze ovlivňovat a měnit)
  • = výnosy z variabilního vstupu

Celkový produkt (TP)

 • Produkt ve fyzických jednotkách, který byl vytvořen danými vstupy
 • TP = Q

 

Průměrný produkt (AP)

 • Výstup připadající na 1 jednotku vstupu
 • AP(L) = Q/L (průměrná produktivita práce)
  • Ukazatel efektivnosti
 • AP(K) = Q/K  (průměrný produkt fixního vstupu kapitálu)

 

Mezní produkt (MP)

 • Změna celkového produktu při změně vstupu o 1 jednotku
  • platí při konstantních ostatních vstupech
 • MP(L) = δQ/δL (δ = změna)
 • Lze vyjádřit jako 1. derivaci produkční funkce (u menších změn)
 • MP(K) – NELZE – kapitál je fixní

 

Produkční funkce tvořena ze 2 částí:

 1. Rostoucí výnosy z variabilního vstupu – výstup roste rychleji než vstup
 2. Klesající výnosy z variabilního vstupu – výstup roste pomaleji než vstup
  • Projev zákona klesajících výnosů

 

Produkční funkce tvořena ze 3 výrobními stádii:

 1. výrobní stadium
  • První část, kde roste AP (průměrná efektivnost zapojených jednotek práce)
  • MP(L) nejprve roste (každá dodatečná jednotka zvyšuje efektivnost obou vstupů)
  • MP(L) poté klesá, ale je stále kladný a vyšší než AP – tedy i když klesá, stále se zvyšuje průměrný produkt
  • Končí v bodě, kde MP(L) = AP
  • Dalším zapojením práce se MP(L) dostává pod AP a tedy snižuje průměrný produkt
 2. výrobní stadium
  • Považováno za optimální
   • 1. stádium má nevyužité prostředky
   • 3. stádium je neefektivní (má jich moc)
  • Efektivnost fixního vstupu roste (K)
  • Efektivnost variabilního vstupu klesá (L)
   • MP(L) však stále kladné
  • Hranice se 3. stádiem představuje maximalizaci krátkodobé produkce
   • = vyrobí se toho nejvíce, co je možné
 3. výrobní stadium
  • Zvýšení práce snižuje výstup
  • Klesá efektivnost práce i kapitálu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!