Základní ekonomické systémy – maturitní otázka

 

   Otázka: Základní ekonomické systémy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): tereres

 

Každá společnost musí mít pro své běžné fungování nějaký řád , kterým reguluje vnitřní a vnější vztahy dané společnosti = ekonomický systém = organizace ekonomiky a lidí ve výrobním i společenském systému dané země

 

Ekonomický systém, který je v daném státě zaveden, je výsledkem odpovědi na 3 základní ekonomické otázky:

 • co a kolik??? (se má ve společnosti vyrábět, jaké služby apod. = každá společnost má omezené a neobnovitelné zdroje – př.str. 14 Computermedia)
 • jak??? (jakým způsobem vyrábět, jakou technologií, které zdroje čerpat a které dovážet, jak je kombinovat dle potřeb atd.)
 • pro koho??? = kdo bude spotřebitelem? (jak rozdělit vyrobené statky mezi lidi ke spotřebě, pro které trhy jsou výrobky určeny, atd…)

 

4 ekonomické systémy = 4 různé organizace ekonomiky

1) zvykový systém:

 • historicky nejstarší ekonomické uspořádání založené na kmenových vztazích a dělbě práce uvnitř malé uzavřené skupiny (zvyky, tradice)
 • co a kolik rozhodoval náčelník a rada starších na základě zkušeností přenášených generacemi – měli omezený počet pracujících, omezené přírodní zdroje i „mechanizaci“ = vyprodukovali právě tolik, aby přežili
 • tento zvykový systém není jen otázkou dávnověku, ale i dnes se s ním setkáváme u primitivních kmenů např. v centrální Africe, Jižní Americe nebo Austrálii
 • dodržování zvyků a tradic existuje v určitých momentech v každé společnosti, kdy mohou ekonomický a společenský život silně ovlivňovat – příklad str. 14 Computermedia – kapři

 

2) příkazový systém:

 • založený na moci relativně úzké skupiny lidí ve společnosti (politická strana, ozbrojená skupina) , která subjektivně rozhoduje o tom, co, jak a pro koho se bude vyrábět
 • stát prostřednictvím státních institucí rozhoduje totálně o všech hospodářských otázkách a prostřednictvím příkazů řídí ekonomický život dané společnosti
 • ve 20. století byl tento systém spjatý s výsadní funkcí plánu = je tedy označován jako
  CPE = centrálně plánovaná ekonomika
 • základem je obvykle tzv. společné vlastnictví výrobních prostředků = tzn. Určitá forma zestátnění majetku

 

3) tržní systém:

 • hlavním prostředkem řízení ekonomiky dané země a regulátorem chování ekonomických subjektů je tzv. tržní mechanismus → řídí vývoj ekonomiky automaticky prostřednictvím nabídky a poptávky po určitém zboží, vývojem cen atd…
 • tržní mechanismus působí dobře pouze v podmínkách dokonalé konkurence (tzn. v takovém trhu, kde žádný výrobce ani spotřebitel není tak silný, aby sám ovlivnil tržní cenu) = ve skutečnosti tomu tak není – působí zde nedokonalá konkurence jako např. monopolní postavení firem nebo do tržního prostřední zasahuje stát → výsledkem je pak smíšení systém

 

4) smíšený systém:

 • charakteristický systém pro současné vyspělé státy
 • hospodářský systém, kde má významné postavení tržní mechanismus a řídící  funkci má stát při přetrvávání národních zvyků
 • stát např. vytváří ekonomickou legislativu, která ovlivňuje ekonomické prostředí, zmírňuje negativní účinky tržního mechanismu pomocí přerozdělovací funkce atd…

 

Otázky k procvičení:

 • Čím se zabývá ekonomie?
 • Kdy ekonomie vznikla?
 • Jaká je ekonomie věda?
 • Jak se ekonomie dělí?
 • Jakými ekonomickými subjekty se ekonomie zabývá?
 • Jaké jsou tři základní ekonomické otázky?
 • Jaké ekonomické systémy znáte?
 • Jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou?
 • Na jakém ekonomickém systému je založena ekonomika ČR?

1 komentář u „Základní ekonomické systémy – maturitní otázka“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!