Předmět ekonomie, pojmy mikro a makro

 

   Otázka: Předmět ekonomie, pojmy mikro a makro

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): tereres

 

Ekonomie = ekonomická teorie (věda zabývající se ekonomickými vztahy mezi lidmi), společenská věda vycházející z filosofie

 • při svém bádání o společenské realitě se často překrývá a spolupracuje i s vědami dalšími: např. psychologie, sociologie, demografie, hospodářský zeměpis, historie, marketing, management, práva, politiky etiky i filozofie
 • potřeba je i dalších věd: matematiky a statistiky (např. grafy)

 

ekonomie – velmi stará věda s tisíciletou tradicí (dávno před naším letopočtem) – lidé
museli získávat vhodné statky ke své obživě a k uspokojení potřeb

(např. ve starém Egyptě nebo starověké Číně už existovaly pojmy: obchod, peníze,
směna, práce, …)

 

 • I dnes je ekonomie spjata s každodenním životem – řešíme problémy typu: co koupit, kam mizí naše peníze, proč mále malou výplatu, případně kam investovat svoje úspory, …
 • Firmy řeší problémy typu: kde vzít peníze na další výrobu, která banka poskytne úvěr, jak rozdělit zisk, …
 • Zvolení zástupci řeší otázky týkající se obce, okresu, regionu, státu, …nás všech: co postavit, zda rozvíjet více vědu nebo armádu, …

 

Definic pojmu „ekonomie“ je mnoho – liší se podle autora = stručné shrnutí:

 • Ekonomie je věda o hospodářství
 • Ekonomie je věda zabývající se mnoha problémy našich domácností, firem, státu, nadnárodních společenství, až po ekonomické problémy stavu a vývoje celého lidstva na naší Zemi
 • Ekonomie se týká každého člověka

 

Pozn.: zajímavosti a příklad – učebnice computermedia str. 10 a 11

 

3 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY:

 • Domácnosti
 • Firmy
 • Stát

 

 • Mezi subjekty dochází k vzájemné ekonomické výměně (např. domácnosti nabízejí firmám či státu svoji pracovní sílu, firmy nabízejí své výrobky či služby, které nakupuje i stát, atd……)

 

Mikroekonomie = rovina pohledu, ve kterém se pohybujeme je „ekonomie v malém“ – např. firma, banka, vláda nebo občan 

 • v mikro si vždy představíme konkrétní firmy (z našeho okolí)
 • zkoumá zákonitosti chování jednotlivých ekonomických subjektů (= firem a domácností) a to v roli:
  • kupujících a prodávajících
  • výrobců a spotřebitelů
  • zaměstnanců nebo zaměstnavatelů atd…
 • dělí se na řadu ekonomických disciplín (např. ekonomika firmy, účetnictví, statistika, obchodní korespondence, atd.)

 

Makroekonomie = o jednu rovinu výše „ekonomie ve velkém“ = ekonomie státu (i tady nás zajímají        firmy, ale z jiného pohledu – budou pouze jedním z účastníků eko vztahů ve státě a budeme brát všechny
firmy jako celek – uvažování o jejich přínosech, ale i negativních dopadech)

 • v makro je pro nás firma obecný pojem
 • zkoumá chování ekonomiky jako celku, hospodářskou politiku státu, ekonomické pojmy jako je např.: inflace, ekonomický růst, daně, nezaměstnanost, množství peněz v NH, stav PB, strukturu NH, atd…
 • např. zkoumá cenovou hladinu v celé ekonomice a ne ceny na jednotlivých trzích

 

Příklad:

Pokuste se zařadit následující tvrzení do oblasti mikro a makroekonomie:

1) Vláda by měla snížit nezaměstnanost na severní Moravě, která je vysoce nad průměrem.  (makro)

2) Od 1. ledna byla snížena daň z příjmů právnických osob (tj. firem) na 24 % z vytvořeného zisku. (mikro)

 

Ekonomika = ekonomická praxe (od ní se odvozuje ekonomická teorie = ekonomie)

 • pod tímto pojmem se rozumí buď samo hospodářství nebo se jím označují specifické ekonomické disciplíny:
 • ekonomika firmy
 • ekonomika obchodu
 • ekonomika zemědělství
 • ekonomika domácností
 • ekonomika zahraničního obchodu

 

S otázkou souvisí:

 • Konkurence, hospodářská soutěž a selhání trhu [odkaz]
 • Nabídka a poptávka, trh a jeho zákony [odkaz]
 • Hospodářský proces [odkaz]
 • Teorie potřeb [odkaz]
 • Základní ekonomické systémy [odkaz]
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!