Cestovní smlouva – maturitní otázka

marketing

 

Otázka: Cestovní smlouva

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

Specifikováno v Občanském zákoníku (§10)

 

POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

 Povinné informace:

 • a) termín zahájení a ukončení zájezdu
 • b) cena + kdy / kolik zálohových plateb
 • c) místo určení cesty nebo pobytu
 • d) př., kdy je klient povinen platit odstupné
 • e) druh dopravního prostředku a dopravce
 • f) ubytování (poloha, kategorie, vybavení)
 • g) forma stravování
 • h) pasové, vízové formality, zdrav. požadavky
 • i) předpokládaná trasa (časy a místa zastávek)
 • j) zda je pro zájezd požadován min. počet klientů a kdy nejpozději musí být klientovi sděleno, že se zájezd ruší
 • k) rozsah a podmínky pojištění klienta
 • l) program v místě pobytu
 • m) lhůta, ve které může klient sdělit, že se místo něj zúčastní někdo jiný
 • n) možnosti individuál. připojištění klienta

 

CESTOVNÍ SMLOUVA (CS)

 • cestovní smlouva je smlouva, ve které se XK a klient zavazuje:
  • a) CK se zavazuje, že poskytne zájezd
  • b) klient se zavazuje, že zaplatí smluvní cenu za zájezd
 • CS musí být písemná – u CA sepisujeme CS s prodávající CK
 • podstatné náležitosti:
  • a) označení smluvních stran
  • b) vymezení zájezdu
  • c) cena zájezdu
 • jednostranné zvýšení zájezdu (ze strany CK)
  • Musí být přesně stanoven způsob zvýšení
  • Nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zájezdem
  • Může být zvýšena nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, za podmínek:
   • a) vzrostly ceny dopravy či pohonných hmot
   • b) vzrostly platby spojené s dopravou (letištní, apod. poplatky)
   • c) nárůst směnného kurzu CZK v průměru o více než 10%
  • *písemná informace o navýšení ceny musí být zaslána nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu klientovi (v této lhůtě může klient odstoupit od CS)
 • x snižovat cenu může CK za jakýchkoliv podmínek

 

DALŠÍ POVINNOSTI CK VŮČI KLIENTOVI

 • informace musí být upřesněny nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu a předány klientovy písemně (poštou, emailem) – tj. takové informace, které nejsou v CS nebo katalogu, tzv. pokyny k odjezdu
 • př. další platby, které nebyly zahrnuty v ceně

 

ZMĚNA SMLOUVY ZE STRANY CESTOVNÍ KANCELÁŘE

 • důsledkem změny CS může být nová cena zájezdu
 • povinnost sdělit změny klientovi
 • klient má právo ve lhůtě ne kratší než 5 dnů od doručení:
  • a) vyjádřit se
   • buď odstoupí od CS nebo
   • písemně souhlasí s novou CS
  • b) nevyjádřit se – tj. souhlas s novou CS


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy