Daň z přidané hodnoty – ekonomie

 

   Otázka: Daň z přidané hodnoty

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): synkova6<>seznam.cz

 

 

 

 

Je vybírána plátci, ale v konečném důsledku jsou placeny až v cenách nakupovaných výrobků a služeb konečným spotřebitelem. Plátci DPH tuto daň zaplacenou dodavateli uplatní v daňovém přiznání jako nárok vůči finančnímu úřadu (tzn. na MD) a naopak ze svých výrobků, prodeje zboží a poskytovaných služeb tj. výstupů, jsou povinni vyměřit odběrateli DPH na výstupu (tzn. na Dal).

 

Konečný zůstatek:

a)         na MD = nadměrný odpočet – pohledávka vůči FÚ

b)        na Dal = daňová povinnost – závazek vůči FÚ

 

Daň spotřební – Účtuje se na účtu  345 – Ostatní daně a poplatky

Podléhají ji především: tabákové výrobky, líh a lihoviny, pivo a víno, uhlovodíková paliva a maziva.

Plátci jsou všechny PO a FO, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené nebo dovážené vybrané výrobky propuštěny.

SD je většinou stanovena absolutní částkou na jednotku množství. Předmětem daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené vybrané výrobky. V případě, že odběratel nemá nárok na odpočet SD, zvyšuje tato SD PC příslušného pořizovaného majetku.

 

1.         Pravidla pro účtování DPH

a)         na účtu 343 se účtuje podle daňových dokladů, které mohou mít různou formu

b)        nárok na odpočet se účtuje na vrub účtu 343 se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů závazků ve 3 účtové třídě.

c)         U osobního auta nelze uplatnit nárok na odpočet DPH, tzn. DPH vstupuje do ceny auta

d)        Daňová povinnost se účtuje ve prospěch účtu 343 a to se souvztažným zápisem na účtu odběratelů, resp. na vrub jiných pohledávek

e)        Odvod DPH finančnímu úřadu se účtuje na vrub účtu 343, vrácení nadměrného odpočtu ve prospěch účtu 343

 

2.         Účtování daní a dotací

Ostatní přímé daně – 342

Tento účet slouží k zúčtování daně z příjmů v případech, kdy účetní jednotka je plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt. Jedná se například o placení daně z příjmů za zaměstnance (tj. daně ze mzdy) nebo vybírání daně srážkou (srážková daň z podílu na zisku společníků).

331 / 342 daň z příjmů za zaměstnance

431 / 364 rozdělení zisku

 

Dotace

Jsou nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtu nebo z obecních a městských rozpočtů.

  • Dotace mohou být provozní nebo investiční.

 

Provozní dotace jsou určeny na úhradu provozních nákladů (na mzdy absolventů škol).

346,347 / 648   nárok na provozní dotaci

221 / 346,347   příjem dotace

 

Investiční dotace jsou dotace na pořízení DM. Snižují pořizovací cenu daného DM.

346,347 / 042   nárok na investiční dotaci

221 / 346,347   příjem dotace


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy