Kontrola ČOI a náležitosti obalů – maturitní otázka

 

   Otázka: Kontrola ČOI a náležitosti obalů

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): V.R.

 

Kontrola – význam ČOI, značení zboží, náležitosti obalů

 

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

 

ČOI dozoruje:

 • PO a FO prodávající či dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh,
 • poskytující služby,
 • poskytující spotřebitelský úvěr,
 • provozující tržiště

-> Pokud z nějakého důvodu tuto činnost nezastává jiný úřad.

 

ČOI kontroluje:

 • dodržování podmínek k zabezpečení jakosti zboží, včetně jejich zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu
 • zda se při prodeji používají ověřená měřidla a zda odpovídají tato měřidla předpisům a technickým normám
 • dodržování podmínek stanovenými předpisy pro poskytování služeb a provozu některých specifických činností
 • zda při uvádění těchto výrobků na trh byly tyto výrobky opatřeny povinným označením, popřípadě k nim byl přiložen předepsaný certifikát, zda vlastnosti výrobků odpovídají příslušným technickým požadavkům apod.
 • zda jsou výrobky bezpečné
 • zda jsou při sjednávání spotřebitelského úvěru dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy (pokud dozor nevykonává ČNB)

 

ČOI nekontroluje kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výrobků. Dozor nad kvalitou potravin a pokrmů vykonává Státní veterinární správa České republiky a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

 

Označení obalů

Prodejce je povinen řádně informovat spotřebitele

 • o vlastnostech prodávaných výrobků a charakteru služeb,
 • o způsobu použití a údržby výrobku,
 • o případném nebezpečí,
 • o době jeho užívání,

Tyto informace musí být srozumitelně obsažené v přiloženém písemném návodu (pokud je nutný). Musí být uvedeny v českém jazyce.

 

Výrobky musí nést: označení výrobce nebo dovozce (popř. dodavatele), název výrobku (a jeho druhu, poddruhu jako např. mražené, sterilované,v prášku…), údaje o hmotnosti / množství /velikosti / rozměru, datum minimální trvanlivosti, údaje o skladování, údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu, složení potravin, údaj o nepříznivém ovlivnění zdraví, nutriční hodnota (u potravin) další označení podle povahy výrobku, popřípadě užití, použité materiály (včetně materiálu obalu)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy