Plánování – maturitní otázka z managementu

 

Otázka: Plánování

Předmět: Management

Přidal(a): Verunka S.

 

 

 

Plánování

 • proces, ve kterém řídící pracovníci formulují cíle, stanovují prostředky, určují nejvýhodnější cesty, k dosažení cílů v kvalitě, čase, nákladech
 • efektivním plánování je jeho pružnost, plány musí reagovat na všechny problémy vevnitř i uvnitř organizace

 

Funkce plánování

 • snížení míry rizika spojeného s hospodářskými aktivitami, každému stanovení dlouhodobých cílů organizace by proto měla procházet důkladná analýza, jak silných stránek podniku a jeho slabostí, příležitostí, které má podnik na trhu, hrozeb které mohou být příčinou v budoucnu měla by k tomu přecházet

 

SWOT analýza

S – strenghts

W – weaknesses                             VNITŘNÍ PLÁNY

O – opportunities

T – threats                                       VNĚJŠÍ PLÁNY

 

SILNÉ STRÁNKY (S) – kapitálová síla, silné zdroje, moderní technologie, kvalita výrobků, tradice, nízké náklady

SLABÉ STRÁNKY (W) – vysoké náklady, vysoká zadluženost, zastaralé vybavení

PŘÍLEŽITOSTI TRHU (O) – růst poptávky, možnost exportu, využití segmentu, možnost integrace

HROZBY (T) – silná konkurence, nepříznivá daňová situace, inface

 

Druhy plánů

Hledisko obecnosti (obsahu):

plány:

 1. strategické
  • mají dlouhodobý charakter, formulují cíle podniku v časovém horizontu 5 a více let, týkající se podniku jako celku, sestavují je top manageři (distribuce výrobků na zahraniční trhy,…)
 2. taktické
  • jsou konkretizací strategických plánů, které ty plány upřesňují; kratší časové období – max. 1 rok; směřují k dosažení cílů; sestavují je střední řídící pracovníci
 3. operativní plány
  • vycházejí z taktického plánu, představují jeho rozpis na kratší dobu (pololetí, čtvrtletí,…) na konkrétní útvary, vyházejí z konkrétních známých podmínek a zdrojů

 

Hledisko časové:

plány:

 1. dlouhodobé – sestavují se na dobu víc jak 5 let
 2. střednědobé – sestavují se na dobu 1-5 let
 3. krátkodobé – sestavují se do 1 roku

 

 

Hledisko použitých ukazatelů

plány:

 1. finanční (hodnotové)
  • plány výnosů, nákladů, podpisů
  • jsou vyjádřeny v penězích
 2. hmotné (materiální)
  • jsou sestaveny podle naturálních ukazatelů
 3. práce
  • plánujeme počet pracovníků, produktivitu práce,…
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!