Turistické zajímavosti Zlínského kraje

ekonomie

 

Otázka: Turistické zajímavosti Zlínského kraje

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

Turistické zajímavosti Zlínského kraje

základní informace

 • Zlínský kraj je jedním ze 14 vyšších územních samosprávných celků v České republice. Nachází se v její východní až jihovýchodní části, podobnou polohu má i v rámci Moravy. Jako jediný ze všech českých krajů leží výhradně na území této historické země. Na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem, na severozápadě s Olomouckým krajem, na severu s Moravskoslezským krajem a na východě s Žilinským a Trenčínským krajem (na Slovensku). Krajským městem je Zlín. Území kraje je vymezeno územími okresů: Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. K originalitě Zlínského kraje přispívá i skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná.

 

geografie

 • Horopisně náleží území kraje k západním Karpatům. Podstatná část území je kopcovitá či hornatá. Na východě území se rozkládají Bílé Karpaty s nejvyšší horou Velká Javořina. Na ně na severu navazují Javorníky a posléze nejvyšší Moravskoslezské Beskydy, jejichž nejvyšší bod Lysá hora už ovšem leží na území sousedního Moravskoslezského kraje. Severu dominuje Hostýnsko-Vsetínská hornatina. Na jihozápadě kraje se zvedají Chřiby s nejvyšším bodem Brdo. Mezi Chřiby a výše zmíněnými pahorkatinami probíhá od západu a jihozápadu z Olomouckého kraje Hornomoravský úval přes Kroměřížsko až na Zlínsko (oblast Hané). Kolem řeky Moravy, na Uherskohradišťsku (oblast Slovácka), probíhá Dolnomoravský úval, který dále pokračuje do Jihomoravského kraje. Území kraje odvodňuje řeka Morava a její přítoky, např. Bečva a Olšava. Morava se vlévá do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře. Okrajové části kraje na severu a severovýchodě odvodňuje řeka Odra do Baltského moře. V kraji se nachází např.: vodní nádrž Koryčany, Bystřička, Ostrožská Nová Ves nebo Smraďavka. Z rybníků má největší význam asi Chropyňský rybník. Na území Zlínského kraje se nachází chráněné krajinné oblast: CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty.

 

přírodní cíle

CHKO Moravskoslezské Beskydy

 • Pohoří nacházející se na severovýchodní Moravě v oblasti Valašsko, v jižním Polsku a na severu Slovenska. Beskydy jsou většinou zalesněné pohoří s oblými vrcholy. Nejvyšším vrcholem je Lysá hora, dalším známým vrcholem je Radhošť. Nachází se zde největší chráněná krajinná oblast v České republice CHKO Moravskoslezské Beskydy.

 

CHKO Bílé Karpaty

 • Pohoří nacházející na česko-slovenské hranici. Tvoří nejzápadnější část karpatského horského systému. Nejvyšším vrcholem je zde Velká Javořina, poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Toto území bylo zařazeno na seznam biosférických rezervací UNESCO jako chráněná krajinná oblast.

 

Javorníky

 • Pohoří Javorníky se nacházejí na hranici Moravy a Slovenska a spadají do soustavy Karpat. Nejvyšší vrchol – Velký Javorník leží na Slovenské straně pohoří, nejvyšším vrcholem ležícím v moravské části Javorníků je Malý Javorník. Javorníky patří k vyhledávaným turistickým oblastem – je zde celá řada pěších tras, několik naučných stezek a cyklotrasy. V zimě nabízejí několik běžeckých tratí. V Javorníkách se vyskytují šelmy: medvědi, rysy a vlci dále se zde nachází přírodní rezervace, kde rostou orchideje.

 

Chřiby

 • Chřiby jsou vrchovina na středovýchodní Moravě, ležící v Jihomoravském a Zlínském kraji. Jsou součástí geomorfologické soustavy Vnější Západní Karpaty. Svou polohou od sebe oddělují národopisné oblasti Hanou na severu a Slovácko na jihu. Nejvyšším vrcholem je hora Brdo. Na území Chřibů je řada chráněných území.

 

Dolnomoravský úval

 • Dolnomoravský úval je říční nížina nacházející se na jižní Moravě na jihovýchodě České republiky a na západním Slovensku, na dolním toku řeky Moravy. Úval je propojen s Hornomoravským úvalem skrz Napajedelskou bránu a skrz Věstonickou bránu s Dyjskosvrateckým úvalem. Hlavní osu úvalu tvoří v severojižním směru řeka Morava a vedlejší osu pak její pravostranný přítok, řeka Dyje. Krajina je zde charakteristická, mimo jiné, říčními meandry, neogenními nánosy na říčních terasách s porosty lužních lesů a nivních luk. Jde o velmi úrodnou oblast černozemních půd.

 

Hornomoravský úval

 • Hornomoravský úval je sníženina na Moravě v oblasti Západních Karpat. Nejvyšším vrcholem je Jelení vrch. Úval je tvořen sedimenty a náplavami řek. Osou úvalu je řeka Morava, největšími přítoky jsou zde řeky Bečva a Haná. Jedná se o velmi zemědělsky využívanou půdu.

 

Hostýnsko-Vsetínská hornatina

 • Hostýnsko-vsetínská hornatina je geomorfologický celek Západních Beskyd na východní Moravě. Dělí se na dva podcelky: Hostýnské a Vsetínské vrchy, které jsou od sebe odděleny Vsetínskou Bečvou. Nejvyšší horou je Vysoká. Na území hornatiny jsou vyhlášeny dva přírodní parky nesoucí názvy vrchů. Vsetínské vrchy jsou vyšší než Hostýnské.

 

lázně

 • Lázně Kostelec u Zlína – malé lázně nedaleko Zlína využívající při léčbě dolních a horních končetin sirné prameny minerální vody
 • Lázně Luhačovicejsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu, proslulé jsou přírodními léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, ve kterém se snoubí krásná příroda a typická architektura
 • Lázně Ostrožská Nová Ves – malé lázně nedaleko Uherského Hradiště, které využívají sirného pramene k léčbě lupénky a pohybového ústrojí

 

lyžařské areály

 • Lyžařský areál Troják (Beskydy)
 • Lyžařský Portáš (Javorníky)
 • Lyžařský areál Pustevny (Beskydy)
 • Lyžařský areál Velké Karlovice

 

kulturní cíle

hrady

 • Hrad Buchlov – hrad stojí na jednom z nejvyšších vrcholků Chřibů nad Buchlovicemi
 • Hrad Malenovice – gotický hrad byl později přestaven v renesančním a barokním slohu, leží v městské části města Zlín

 

zámky

 • Zámek Buchlovice – stojí kousek od města Uherské hradiště, celý barokní komplex se skládá ze dvou zámeckých budov a rozsáhlého parku
 • Zámek Kroměříž – stojí ve stejnojmenném městě přímo na Velkém náměstí, je památkou UNESCO
 • Zámek Uherský Brod – stojí ve stejnojmenném městě a dnes je využíván ke kulturním a společenským akcím
 • Zámek Bystřice pod Hostýnem – barokní zámek, stojící ve stejnojmenném městě
 • Zámek Luhačovice – stojí na okraji stejnojmenného lázeňského města a v současné době je využíván pro účely školství a volnočasových aktivit
 • Zámek Chropyně – zámek s čtyřbokou věží stojí ve stejnojmenném městě
 • Zámek Napajedla – zámek stojí ve stejnojmenném městě a využívá se jak k prohlídkovým trasám, tak i k moderním účelům (rauty, konference, svatby, …)
 • Zámek Zlín – zámek stojí ve stejnojmenném městě a dnes slouží jako muzeum a galérie

 

zříceniny

 • Zřícenina hradu Brumov – nachází se těsně u hranic se Slovenskem
 • Zřícenina hradu Cimburk – rozsáhlá zřícenina gotického hradu se nachází v okrese Kroměříž

 

církevní památky

 • poutní místo Hostýn – Svatý Hostýn patří mezi nejvýznamnější mariánská poutní místa na Moravě, dále se v areálu nachází rozhledna a muzeum, větrná elektrárna a další objekty
 • Šachova synagoga v Holešově – patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v celé České republice, jelikož je tato synagoga dnes už jedinou synagogou tzv. polského typu, která se takto v originále zachovala až dodnes, bývá označována dokonce jako světový unikát

 

lidová architektura

 • Skanzen Rožnov pod Radhostem – valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je nejstarším muzeem svého druhu ve střední Evropě, nejvýraznějším rysem současného dění v muzeu je cílevědomé úsilí o oživení zapomenutých tradičních technik, lidového umění a obyčejů i o rekonstrukci společenského života, obchodu i zábavy našich předků, další okruh aktivit patří lidovému řemeslu a lidovým umělcům, kromě výrobků na prodej předvádějí svoji zručnost početným návštěvníkům muzea, v rámci programového bloku nazvaného Valašský rok mohou návštěvníci každoročně zhlédnout desítky pořadů, zvykoslovných, řemeslných a také pořadů pro děti, tanečních a pěveckých představení včetně čtyř velkých mezinárodních festivalů, z nichž největší je festival Rožnovské slavnosti

 

ostatní kulturní cíle

 • Socha Radegasta na Radhošti – Radhošť bývá tradičně spojován s uctíváním pohanského boha pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta, socha stojí na vrcholu hory
 • Památník Velké Moravy ve Starém Městě – budova památníku byla postavena nad základy první objevené a uznané stavby z doby Velkomoravské říše, a sice kostela „Na Valách“, byl odkryt při výzkumu moravského zemského muzea uprostřed rozsáhlého a bohatého pohřebiště, v památníku je instalována stálá archeologická expozice o Velké Moravě

 

města

 • Zlín – ve městě Zlín se nachází Filharmonie Bohuslava Martinů, Muzeum obuvi – Tomáš Baťa, další muzea, galérie, divadla a kina
 • dalšími významnými městy v kraji jsou: Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Otrokovice, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Napajedla, Hulín, Valašské Klobouky, Chropyně

 

Haná

 • Haná je etnografická oblast nacházející se na střední Moravě, v oblasti hornomoravského úvalu, zhruba na území mezi městy Vyškov, Holešov a Litovel, větší centra se nacházejí především v nížinách okolo řek Moravy a Hané. Zasahuje tak do Olomouckého, Zlínského i Jihomoravského kraje. Jde o významnou zemědělskou oblast, známou vysokou úrodností, kroji, lidovými zvyky. Haná se vyznačuje lidovou kulturou nížinného typu. Základními vlastnostmi staveb jsou jednoduchost, prosté členění ploch a střech a účelné i užitkové rozmístění budov kolem dvora. Charakteristické objekty této kultury se nacházejí v Rymicích. Jde o chalupy s doškovými střechami a o roubené domy omazané hlínou. Hanácký kroj v sobě snoubí malebnost s rázovitostí, starobylost s bohatstvím a patří k jednomu z nejhonosnějších na Moravě. Z lidové výroby se dodnes zachovala např.: hanácká výzdoba velikonočních vajec – kraslic, lepených slámou.

 

Slovácko

 • Slovácko je národopisná oblast jižní a jihovýchodní Moravy jihovýchodně od Brna, jejíž přirozené hranice tvoří na severu a severozápadě pohoří Ždánický les a Chřiby, na jihovýchodě hřeben Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí a na jihu tok řeky Dyje. Slovácko zahrnuje okres Hodonín a Uherské Hradiště, zasahuje do okresů Zlín a Břeclav. Slovácko se dělí na tyto části: Dolňácko, Horňácko, Podluží a Moravské Kopanice. Rozdělení na podoblasti je založeno na odlišnostech typu krajiny, bývalého způsobu života, zemědělství, původu obyvatel, nářečí, lidové hudby, původní lidové architektury apod. Významným prvkem je tradiční lidový oděv.

 

Valašsko

 • Valašsko je hornatá oblast v nejvýchodnější části Moravy v blízkosti hranic se Slovenskem. Je to svébytný národopisný a kulturní region, sousedící na jihu s Moravským Slovenskem a na západě s Hanou. Lze ho vymezit přibližně územím okresu Vsetín a částí okresu Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm se nachází skanzen Valašské muzeum v přírodě, v němž byly soustředěny předměty regionální valašské lidové kultury a řemesel, včetně zachovaných domů ze zdejších měst a vesnic. Pro Valachy je typické zejména folklór, písně a kroje a hospodářské zvyky, zejména chovu ovcí.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy