Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy

 

Otázka: Účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Luke

 

Účetní doklady

 •  = originální písemnost, ve které se zachycuje a ověřuje hospodářská/účetní operace

 

Druhy účetních dokladů

 • Podle druhu:
  • FaD
  • FaV
  • PPD
  • VPD
  • VBÚ
  • VÚÚ
  • VÚD
 • Podle místa vzniku:
  • Vnitřní – vznik uvnitř ÚJ
  • Vnější – vznik ze styku ÚJ s okolím
 • Podle počtu dokumentovaných účetních případů
  • Sběrné
   • shrnují stejnorodé účetní případy jednotlivých účetních dokladů za určité časové období (týden, měsíc)
  • Jednotlivé
   • dokumentují jen jeden účetní případ, jako např. faktura od jednoho dodavatele

 

Náležitosti účetních dokladů

 • Označení účetních dokladů
 • Popis obsahu účetního případu a označení účastníků
 • Peněžní částka nebo údaj o množství a ceně
 • Okamžik vystavení účetního dokladu
 • Okamžik uskutečnění účetního případu
 • Podpisy osoby zodpovědné za účetní případ (ředitel) a za zaúčtování

 

Zpracování a oběh účetního dokladu

= cesta dokladu od jeho příchodu do ÚJ nebo od vystavení až po jeho zlikvidování

 • Přezkoušení správnosti (formální/věcné)
 • Příprava k zaúčtování
  • Třídění (dle druhu dokladu a času)
  • Označení (očíslování)
  • Určení účtovacího předpisu (předkontace)
 • Zaúčtování dokladu do účetních knih
 • Úschova (archivace) (5-10 let)
 • Skartace – fyzické znehodnocení dokladu

 

Opravy účetních dokladů

= příchozí doklady se nesmí opravovat!

 • Před zaúčtováním do účetní knihy – přeškrtnutí chyby čarou a nad ní napsat správný údaj a podpis s datem osoby, která opravu provedla – vystavení nového dokladu
 • Po zaúčtování do účetní knihy – vystavení VÚD na opravu – opravný doklad nebo storno doklad a vystavení nového dokladu

 

Účetní zápisy a účetní knihy

Účetní zápisy = provádějí se do účetních knih podle účetních dokladů, zápis obsahuje: datum, číslo dokladu, popis operace, souvztažný účet a částku

 

Členění

 • podle druhů: časové(chronologické)/věcné(systematicky – podle čeho se týkají)
 • podle počtu použitých účtů: jednoduché/složené zápisy(jeden zápis na straně MD a několik na straně D)

 

Opravy účetních zápisů

 • Neúčetní = nesprávný účetní zápis přeškrtneme tenkou čarou
 • Účetní = vyhotoví se nový vnitřní doklad, kterým se opravní nesprávný účetní zápis

 

Typy účetních oprav

 • přeškrtnutím
 • částečné storno – pokud jsme na správné účty zaúčtovali vyšší částku
 • doplňkový zápis – pokud jsme na správné účty zaúčtovali nižší částku
 • úplné storno – pokud dojde ke špatnému zaúčtování (špatná strana, účty)

 

Účetní knihy

 • Hlavní kniha – zápisy jsou uspořádány věcně (systematicky), účetní případy syntetických účtu
 • Účetní deník – zápisy jsou uspořádány chronologicky podle data vzniku
 • Kniha analytických účtů – slouží k upřesnění a lehčí orientaci v účtech syntetických, závisí na požadavcích účetní jednotky v souladu s vyhláškou
 • Kniha podrozvahových účtů – účty na nichž evidujeme majetek, který není v našem vlastnictví, ale používáme ho (leasing)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy