Účtování o zásobách vlastní výroby – účetnictví

 

Otázka: Účtování o zásobách vlastní výroby

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ ZÁSOB VLASTNÍ VÝROBY

= všechny druhy zásob, které byly vyrobeny v podniku, převedeny na sklad a pak prodány nebo spotřebovány uvnitř účetní jednotky. Účtová třída 1.

  • Nedokončená výroba – produkty, které prošly určitými výrobními stupni (stupněm), ale ještě nejsou hotovým výrobkem, mohou být rozpracovány i v rámci určitého výrobního stupně
  • Polotovary – produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni, od nedokončené výroby se liší tím, že jsou obvykle samostatně prodejné (náhradní díly automobilu)
  • Výrobky – dokončené produkty vlastní výroby určené k prodeji, případně ke spotřebě uvnitř účetní jednotky
  • Zvířata – mladá a jateční zvířata, ostatní zvířata, která nepatří do DM nebo zboží

 

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VL. VÝROBY

Zásoby vlastní výroby se oceňují vlastními náklady.

Přírůstek těchto zásob se účtuje na stranu MD majetkového účtu a na straně D v účtové skupině 61. Zápis na straně D majetkových účtů představuje úbytek zásob.

Souvztažně se účtuje na výnosové účty na stranu MD (snižujeme výnosy). Účtujeme je tedy ve dvou krocích, nejprve např. 614/124 a poté 124/614

 

PŘÍBYTEK A ÚBYTEK ZÁSOB

PŘÍRŮSTEK – účtuje se na MD straně majetkového účtu a na stranu D v účtové skupině 61. (611 – Změna stavu nedokončené výroby, 612 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby, 613 – Změna stavu výrobků a 614 – Změna stavu zvířat).

ÚBYTEK – zápis na straně D majetkových účtů představuje úbytek zásob. Souvztažně se účtuje na výnosové účty na stranu MD (snižujeme výnosy). Přírůstek zásob je pro podnik výnosem, jejich úbytek snížením výnosu. Účtuje se tedy ve dvou stupních, nejdřív například (614/124) a poté (124/614).

 

MATERIÁL VLASTNÍ VÝROBY

Tento materiál se eviduje na účtu 112. Oceňuje se ve vlastních nákladech.

Při výrobě vznikají podniku náklady, a předání hotových zásob na sklad znamená naopak výnos, účtuje se na účtu 621 (Aktivace materiálu a zboží), jelikož si podnik sám pro sebe poskytl službu.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!