Časové plánování projektu (VŠ)

Téma: Časové plánování projektu

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

 

Časové plánování projektu

 • soupis činností- WP/činnosti (co?)
  • seznam činností a milníků
 • sled činností- logické návaznosti (odkud začít? na co navázat?)
  • diagram návazností, plán milníků
 • nároky na zdroje- odhad- typ, množství, kvalita (co ovlivňuje časový plán?)
  • požadavky, RBS
 • časová náročnost- pracnost a doba trvání
  • odhady
 • lhůtový/úsečkový plán/hmg/rozvrh- plán, aktualizace
  • časový plán, výchozí plán, aktualizovaný plán

 

Určení sledu/následnosti

 • pořadí
 • doba trvání (WP/činnosti a celéhoprojektu)
  • odhady pracnosti
  • výpočet doby trvání
 • typy závislosti/návazností
  • povinné
  • preferenční
  • podle uvážení
  • externí
 • typy přednostních vztahů (vazby mezi WP/činnostmi)
  • K-Z (F-S), K-K (F-F), Z-Z (S-S), Z-K (S-F)
  • konec – začátek
   • nejpoužívanější
  • začátek – začátek
  • konec – konec
  • začátek – konec
   • druhá končí, když ta předchozí začíná
   • používá se v případě, že nechceme přehazovat činnosti; málo se používá
  • pracovní balíky podle WBS, není ale pravidlem, že na sebe navazují tak jak jsou zapsané (1.2.1->1.2.2)
   • proto nemusí být pořadí úkolů podle čísel ve WBS

 

Metody stanovení času činnosti

a) za jistoty

 • odborný (kvalifikovaný, expertní) odhad- asi nejpoužívanější, ale nedoporučuje se
 • analogová metoda- pokud jsme podobný projekt již dělali
  • data a historie průběhu
  • je třeba porovnávat nějaký počet- nárůst/pokles charakteristiky a udělat poměr k současnému
  • problém
   • potřeba skutečných dat, ne plánovaných, protože tam mohl nastat problém
   • pokud je tam velký rozdíl v daných počtech, nemůžeme přesně podle multiplikátoru prodloužit čas (může nám vyjít 5x delší čas, což by bylo moc)
 • bodovací metoda
  • pracnost činnosti = normativ pracnosti bodu * X bodů ovlivňujících faktorů
  • problém- jak stanovím počet bodů (podle času nebo úkonu), jak stanovím normativ
 • metoda normativních funkcí
  • pracnost = f (faktorů)
   • např. počasí, inflace, přesnost, …
   • je třeba každému faktoru vytvořit matematický aparát
 • parametrická metoda (odvozena z disponibilních zdrojů)
  • doba trvání = pracnost/(X osob * VČF(* kpn))
   • VČF cca 0,6h (prostoje jsou např volání rodině, googlování atd atd)
   • kpn– koeficient plnění norem….kolik z VČF se využije, může to být např. 1,05

b) za rizika

 • stochastická metoda-> doba trvání je náhodná veličina

 

Odhad doby trvání činnosti

 • odhad- předpověď, jak dlouho bude projekt trvat nebo kolik bude stát
 • cíl- popis žádoucího stavu
 • závazek- příslib dodání daného rozsahu, funkčnosti, kvality v určitém čase
 • zdroje chyb v odhadech- objektivní/subjektivní

 

Techniky časového plánování

 • od tabulek až po složitější síťové grafy
  • tabulka
  • vývojový diagram
  • harmonogram
  • tabulka/graf milníků
  • kalendářní plán
 • jsou bez vazeb, úsečkový plán
  • je potřeba znázornit šipky! (můžou tam být souběžné činnosti a šipky pak povedou k další činnosti, která na obě dvě navazuje)
 • Ganttův diagram
  • úsečkový diagram doplněný o šipky (vazby)
 • síťový diagram/graf
  • uzle (nodes), orientované hrany (arrows), událost = milníky (milestones), větve
  • činnosti/úkoly
   • kritické X nekritické, běžné X fiktivní, sériové X souběžné, specifické X pravidelné
  • termíny činností
   • nejdříve možné termíny- NMZ (ES), NMK (EF)
   • nejpozději přípustné termíny- NPZ (LS),NPK (LF)
  • návaznosti (vazby)
  • kritická cesta- když jich je více, je obtížné projekt splnit
  • rezervy- doba průběhu projektu, ve které není projekt realizován
   • o tuto hodnotu lze prodloužit dobu trvání nekritických činností, aniž by se prodloužil projekt
   • příliš mnoho je neefektivní
   • celková rezerva, volná rezerva
  • hranově orientovaný graf (AOA; metoda CPM-m. kritické cesty)
   • začátek (uzel) ——–> konec (uzel) činnosti
    • hrana označuje činnost, návaznost je vždy jen konec a začátek (konec je současně začátek další činnosti)
  • uzlově orientovaný graf- činnost je v uzlu (AON; metoda precedenční PDM)
   • hrana slouží k návaznosti, začátek a konec píšu do uzlu (čili tam je doba trvání činnosti)
   • flexibilnější
    • začátek, konec, doba trvání, činnost, …- vše v uzlu
    • nemusíme použít jen vazbu konec – začátek
  • křížení činností- je možné, ale nepřehledné
  • fiktivní činnost- vyjádření návaznosti (musíme vědět o všech vazbách, ne že nám nějaká vyplyne až z grafu), odstranění dvojznačností (2 činnosti mezi stejnými uzly)
  • pravidla pro sestavování
   • tok aktivit
    • zleva doprava
    • shora dolů
  • počet a význam uzlů
  • počet a význam hran
  • orientace hran
  • počet cyklů
  • počet kritických cest

 

Metody řízení projektů

 • PERT; CPM; RAMPS, CCM
 • MPM; PDM
 • metoda CPM
  • nejdříve možné termíny (nejdříve možný začátek/konec)- počítám směrem zleva doprava
  • nejpozději přípustné termíny (začátek/konec)- počítám zprava doleva
  • první a poslední uzel- levá a pravá strana jsou stejné (v 1. uzlu 0/0)
  • určení kritické cesty- ta (ty) nejdelší- nemám tam rezervu
   • tam, kde je v uzlech stejné číslo
   • celková rezerva- není to součet rezerv- když to jednou vyčerpám, tak v následujícím uzlu už rezervu nemám
  • metoda PDM
   • AON
   • využívají se všechny vazby (ZZ, KK, KZ)
   • zapisuji ES/EF/LS/LF

 

Další témata najdete na konci úvodního materiálu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!