Ekonomické systémy – maturitní otázka

 

   Otázka: Ekonomické systémy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Gábísek

 

 

Ekonomické systémy

 • Umožňují spojovat síly lidí a efektivně využívat dostupné zdroje (přírodní, hmotné, finanční, lidské, informační).
 • Rozlišujeme od politických systémů.
 • Různým způsobem odpovídají na základní ekonomické otázky:
  • Co a kolik se bude vyrábět
  • Jak se bude vyrábět
  • Jak se produkt rozdělí

 

Ekonomické systémy:

 • Zvykový
 • Příkazový
 • Tržní
 • Smíšený

> Každý systém má své výhody i nevýhody

 

Zvykový

 • Nejstarší ekonomický systém
 • Základní otázky co, kolik, jak a pro koho se bude vyrábět rozhoduje náčelník kmene a rada starších na základě zvyku, zkušeností a tradic předchozích generací
 • V podstatě nulový podíl mechanizace práce, která by vedla k vyšší produktivitě práce
 • Členové kmene pracovali podle svých schopností ve prospěch všech
 • Podíl na vyrobených statcích určoval náčelník a na základě nepsaných pravidel
 • Rozdělovali podle svých potřeb!!
 • Stále se používá ve střední Africe, jižní Americe, Austrálii
 • Nepoužívají peníze, směna nulová
 • Výhody: uspokojené potřeby všech
 • nevýhody: minimální nadprodukce, kterou by si někdo mohl rozdělit

 

Příkazový

 • = centrálně plánovaná ekonomika
 • Po roce 1948 ve státech východní Evropy, v některých asijských státech a na Kubě
 • Úzká skupina lidí řeší základní otázky (co, kolik, jak se vyrobí a jak se produkt rozdělí)
 • Skupina lidí – např.: politická strana, církev, …
 • Předpokládá se, že tato skupina ví, co je třeba vykonat
 • Skupina vydá centrální plán (5 let) – je závazný, je subjektivní, málo flexibilní
 • Nepředpokládá se soukromé vlastnictví výrobních prostředků (za účelem podnikání)
 • Převládá státní forma vlastnictví, v menší míře družstevní
 • Neefektivní systém: pokles životní úrovně, zmírnění technologického pokroku
 • Výhoda: schopnost rychle mobilizovat zdroje (forma krizového managementu)
 • Nevýhoda: zneužitelnost při rozhodování, subjektivita

 

Tržní

 • Výrobci a spotřebitelé jsou propojeni trhem
 • Základní otázky (co, kolik, jak a pro koho) jsou řešeny trhem
 • „Neviditelná ruka trhu“, čili zákon nabídky a poptávky řídí trh
 • Výhoda: možnost subjektivního rozhodování, ale i nutnost nést za něj důsledky
 • Nevýhoda: neřeší přerozdělování (jak se postarat o nemocné, staré, …) ani selhání trhu

 

Tento systém se v této podobě dnes ve světě nevyskytuje. Většina vyspělých ekonomik je dnes smíšenými.

 

Smíšený

 • Kombinace příkazového a tržního systému, spojuje jejich výhody
 • Trh je řízen tržními zákony, ale zasahuje zde i stát: nemocenské dávky, důchody, podpory v nezaměstnanosti, regulace cen
 • Formy vlastnictví: soukromé, družstevní a státní
 • Stát provádí přerozdělování prostředků (vybírá daně a sociální pojištění, které přerozdělí ve prospěch potřebným)
 • Dostane se i na ty, kteří přispěli méně či vůbec
 • Princip solidarity

 

V ČR po roce 1989 probíhala transformace ekonomiky včetně přeměny vlastnictví ze státního na soukromé.

Formy:

 • Privatizace – rozprodání státních podniků do soukromých rukou prostřednictvím: veřejných dražeb a malé a velké kuponové privatizace.
 • Restituce – navrácení majetku lidem, kterým byl odňat po roce 1948


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy