Management lidských zdrojů – případová studie

ekonomie

 

Téma: Management lidských zdrojů – krátká případová studie

Předmět: Management

Přidal(a): Anonym

 

Zadání úkolu

Základní informace o podniku – název organizace, počet zaměstnanců, základní informace o organizační struktuře, kultura organizace (základní filosofie –vize, mise, strategie, cíle)

Zpracujte podrobně (vše podle 1 vedoucího a 1 výkonného pracovníka):

 • Popis pracovních činností dle struktury popisu pracovního místa 1 vedoucího pracovníka
 • Popis pracovních činností dle struktury popisu pracovního místa 1 výkonného pracovníka
 • Metody získávání zaměstnanců. Určete, kde a jak budete tyto pracovníky (jako fiktivně nové, vyhledávat)
 • Zpracujte si krátký fiktivní strukturovaný životopis (1 z popisovaných pracovníků)
 • Napište motivační dopis pro 1 pracovníka: Proč právě já? (3 věty)
 • Navrhněte adaptační proces na 3 měsíce pro vedoucího a výkonného pracovníka
 • Napište návrh na vzdělávání v průběhu jednoho roku pro vedoucího a výkonného pracovníka (odborné, jazykové, manažerské a sociální dovednosti)
 • Navrhněte odměňování 1 vedoucího a 1 výkonného pracovníka, plat/mzda, odměny, cílové odměny
 • Navrhněte hodnocení 1 vedoucího a 1 výkonného pracovníka (na základě zpracovaného pracovního místa) a plán cílů/ výkonů, vzdělávání na další rokPro zpracování seminární práce jsem si vybrala firmu, ve které momentálně pracuji na pozici účetní. Jedná se o firmu MND Drilling and Services, která bude v krátkém úvodu uvedena, čím se zabývá. Dále se bude zabývat získáváním zaměstnanců.

Vedoucí (vedoucí ekonomického úseku), popis jeho činnosti, návrh vzdělání, odměňování a hodnocení.

Dále se jedná o výkonného zaměstnance (účetní), popis činnosti, návrhu na vzdělání, odměňování a hodnocení zaměstnance.

Základní informace o podniku – název organizace, počet zaměstnanců, základní informace o organizační struktuře, kultura organizace

 

Popis pracovních činností: vedoucí ekonomického úseku

Požadavky na pozici:

 • Vedení ekonomického oddělení a řízení účetního týmu
 • Řízení cash-flow
 • Řízení a platby DPH a ostatních daní
 • Správa pohledávek a závazků
 • Řízení mzdové a docházkové agendy zaměstnanců
 • Vytváření podkladů pro výpočet odměn zaměstnanců
 • Odpovědnost za účetní audit
 • Správa výkazu zisků a ztrát středisek
 • Vytváření statistik, vyplňování výkazů a jejich zasílání
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • Spolehlivost, pečlivost, samostatnost

Popis pracovních úkonů:

 • zpracovávat účetní doklady jednotlivých středisek, sestavovat statistické výkazy, zpracovávat rozbory hospodaření, vč. návrhů na opatření k odstranění event. nedostatků a jeho projednání s ředitelem, dodržovat nařízení pro účetnictví a účtovou osnovu
 • kontrolovat platební a bankovní styk
 • zajišťovat chod pokladny v souladu s platnými předpisy ve stanovených pokladních hodinách
 • kontrolovat výpisy z účtů, správnost dokladů, provádět vyúčtování cestovních náhrad
 • sledovat plnění uzavřených úvěrových smluv a splátky anuit i běžných úvěrů bance
 • vést evidenci přijatého a uskutečněného zdanitelného plnění a zpracovávat daňová přiznání
 • dbát o plynulé a promyšlené financování provozních potřeb
 • vést samostatné podvojné účetnictví pro právnické osoby v rozsahu dle uzavřených smluv
 • zabezpečovat smluvní a zákonné pojištění veškerého majetku
 • spolupracovat na vypracování návrhu kolektivní smlouvy
 • zodpovídat, že na výzvu právního oddělení předá včas podklady potřebné za účelem vymáhání pohledávek
 • podílet se na likvidaci pojistných událostí ve spolupráci s ostatními úseky
 • plnit i jiné, zde neuvedené úkoly uložené ředitelem, vyplývající z potřeb společnosti

 

 

Popis pracovních činností: účetní

Požadavky na pozici:

 • praxe minimálně 2 roky v oblasti účetnictví
 • minimálně SŠ vzdělání ekonomického směru
 • přehled v zákonech
 • pokročilý excel (vzorečky, kontingenční tabulky)
 • znalost anglického jazyka výhodou

Popis pracovních úkonů:

 • zpracování účetních dokladů
 • zpracování účetních závěrek
 • vnitropodnikové účetnictví
 • evidence tuzemských i zahraničních faktur
 • vedení pokladny a její evidence
 • zpracování podkladů pro vedoucího

Metody získávání pracovníků

Firma využívá tyto metody získávání zaměstnanců: Společnost využívá webové stránky, aplikace, sociální sítě na vyhledání vhodného kandidáta. Využívá doporučení zaměstnance na volnou pracovní pozici. Také umožňuje lepší poznání společnosti pro střední a vysokoškolské studenty, a to formou exkurzí, získání praxe nebo nabízí spolupráci při psaní bakalářské či diplomové práci.

 

Strukturovaný životopis

Jméno a příjmení                                        Martina Nováková

Bydliště                                                         Patočkova 17, Brno

Telefon                                                         +420 999 999 999

E-mail                                                            novakova.m@seznam.cz

Vzdělání

2013-2017

 • Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková
 • škola s právem jazykové zkoušky,
 • Obor Obchodní akademie

Práce

1.10.2017- 30.11.2020

 • asistentka účetního oddělení
 • evidence faktur (tuzemské, zahraniční)
 • sklady (příjemky, výdejky)
 • vedení pokladních knih
 • účtování pokladny a ručních dokladů
 • vystavování faktur
 • kontrola DPH

1.12.2020-dodnes

 • všeobecná účetní
 • Kompletní účetní agenda
 • Zpracování DPH

Znalosti a dovednosti

Práce na PC:                                                 Word, Excel, PowerPoint

Anglický jazyk:                                             pokročilý

Znalost obchodní korespondence:           ano

Řidičský průkaz:                                          sk. B

 

Motivační dopis – Proč právě já?

 1. listopadu 2021

Projížděním webových stránek www.jobs.cz jsem narazila na nabídku práce účetní a po důkladném přečtení inzerátu se domnívám, že bych mohla být vhodným kandidátem pro Vámi nabízenou pracovní pozici.

Vámi nabízená pozice mě může posunout dál v mé pracovní kariéře. Doteď jsem pracovala jako všeobecná účetní v malé firmě s kamionovou dopravou, kde jsem zpracovávala kompletní účetní agendu od přijatých faktur až po vystavování faktur, zpracování DPH, kontrolního a souhrnného hlášení, evidence pokladny, bankovní účet a zpracování mezd.

Chtěla bych Vám poděkovat za Váš čas a případně se těším na budoucí spolupráci.

 

Adaptační proces na 3 měsíce pro vedoucího ekonomického úseku

 • MĚSÍC

Seznámení se směrnicemi organizace, podřízenými, kolegy a počítačovou technikou (účetním programem)

Postupné přebírání práce, za kterou bude vedoucí zodpovídat

Účast na sezení, školení, porad

Loajalita ke svým podřízeným

 • MĚSÍC

Zvládnout plánování, tematických plánů a jejich realizaci v praxi

Umět motivovat, hodnotit pokroky a výsledky zaměstnanců

Umět využívat pomůcky, tvořit a doplňovat metodický zásobník

 • MĚSÍC

Zvládnout problematiku podniku

Správně si rozplánovat čas

Partnerský vztah vedoucí – podřízený založený na efektivní komunikaci

Individuální přístup, respektování individuálních potřeb

Adaptační proces na 3 měsíce pro účetní

 • MĚSÍC

Povinná vstupní lékařská prohlídka

Seznámení se směrnicemi organizace, nadřízenými, kolegy a počítačovou technikou (účetním programem)

Povinné školení zaměstnance BOZP

Postupné ukazování náplně práce, kterou bude pracovník vykonávat

Zpracování poznámek z náplně práce

 • MĚSÍC

Pomalé přebírání práce, za kterou je osoba zodpovědná

Účtování účetních dokladů pod dohledem zodpovědné osoby

Řešení případných nesrovnalostí

 • MĚSÍC

Kompletní přebrání agendy po předešlém zaměstnanci

Zpracování podkladů k zaúčtování

Účtování účetních případů

Zpracování zahraničních a tuzemských faktur

Příprava podkladů k DPH, Kontrolnímu hlášení, Souhrnnému hlášení

 

Návrh na vzdělání vedoucího ekonomického oddělení

Podnik poskytuje zlepšení pracovní pozice:

 • Jazykový kurz
 • Školení pro zaměstnance na vedoucí pozici
 • Školení BOZP a PO
 • Školení první pomoci
 • Školení nového zaměstnance
 • Seberealizace
 • Mentoring

Návrh na vzdělání na pozici účetní

Podnik poskytuje zlepšení pracovní pozice:

 • Jazykový kurz
 • Školení BOZP a PO
 • Účast na školeních ohledně účetních a daňových předpisů
 • Sdílení zkušeností v týmu
 • Samostudium

 

Odměňování vedoucího ekonomického úseku

Vedoucí pracovník je odměněn podobně jako výkonný pracovník, a to základní mzdou dle dohody + % odměny za spolehlivou a skvěle odvedenou práci.

Různé benefity: Karta Multisport, Sick days 5 týdnů volna, příspěvek na stravování

Firemní telefon, notebook i k osobním účelům

Firemní automobil

Odměňování pracovníka na pozici: účetní

Zaměstnanec bude odměněn za svou práci základní mzdou, na které se se zaměstnavatelem dohodl + % odměny za správně odvedenou práci.

Nabízení benefitů, jako například: Karta Multisport, Sick days 5 týdnů volna, příspěvek na stravování

Odměna podle odpracovaných let ve společnosti ( 5 let = 5 000 kč)

 

Hodnocení vedoucího ekonomického úseku

Zaměstnanec na vedoucí pozici si vedl za poslední rok velmi dobře. Velmi rychle se seznámil a vnikl do struktury a chodu společnosti.

Tento zaměstnanec bude nadále provozovat tuto činnost nadále

Plán na vzdělání:

– Absolvování jazykového kurzu

– Absolvování kurzu pro manažery a na pozici vedoucích

Hodnocení na pozici: účetní

Zaměstnanec na pozici účetní odváděl za poslední rok svou práci pečlivě, spolehlivě a přesně.

Prokázal se jako vhodný zaměstnanec na tuto pozici, a proto je samozřejmostí prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Plán na vzdělání:

– Absolvování kurzu Excel

– Absolvování kurzu účetní a daňové problematiky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy