Marketingový výzkum v CR

marketing

 

Otázka: Marketingový výzkum v CR

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

Aby společnosti působící v CR mohly zvolit správnou MG strategii a vhodné MG nástroje, je třeba provést podrobnou analýzu trhu a jeho vnějšího okolí

 

MG prostředí v CR je tvořeno:

 • Kontrolovatelnými faktory tj. vnitřní prostředí společnosti / firmy
  • Finanční zdroje
  • Technologické vybavení, IT
  • Lidské zdroje
  • Řízení společnosti
  • Image společnosti
 • Nekontrolovatelnými faktory
  • a) Vnitřní prostředí
   • Klient
   • Konkurence
   • Dodavatelé
   • Věřitelé
   • Komplementární firmy
   • Distribuční cesty
  • b) Vnější prostředí
   • Ekonomická situace
   • Společenská situace
   • Kulturní prostředí
   • Vláda
   • Dostupné technologie
   • Demografické podmínky
   • Průmyslové a obchodní prostředí

 

Informace získáváme

 • a) z vnitřních zdrojů – statistika, výkazy
 • b) marketingovým výzkumem

 

Hlavní oblasti MG výzkumu v CR

 • Celá oblast trhu CR
 • Jednotlivé poskytované služby
 • Zvolené distribuční cesty
 • Cena a cenové vlivy
 • Spotřební chování zákazníka
 • Marketingové komunikace a MG nástroje

 

Fáze MG výzkumu

 1. Formulace problému – cíl a metody výzkumu, termíny, cena
 2. Určení zdrojů informací
  • a) primární … sám si získám
  • b) sekundární … data dostupná u profesních sdružení, v časopisech, médiích
   • výhody: levné a okamžité
   • nevýhody: neaktuální informace
 1. Výběr vzorku a sběr dat – kvótní (selektivní) x náhodný výběr
 2. Analýza a interpretace dat
 3. Závěrečná zpráva

 

Základní metody výzkumu

 • Experiment – př. reakce na nové jídlo
 • Pozorování – nejjednodušší metoda
 • Anketa – nejčastější; osobní / písemné / telefonické / elektronické dotazování
  • Dotazníky spokojenosti (hotely, CK apod.) – zásady:
   • volit přiměřenou délku dotazníku
   • otázky jasné a výstižné
   • otázky by neměly zároveň obsahovat 2 problémy
   • otázky by neměly být příliš osobní
   • neměl by obsahovat odborné či slangové výrazy
   • osobní charakteristika až na konci (M/F, věk ,…)
   • musí obsahovat instrukce pro respondenta
 • Simulace – s využitím výpočetní techniky

 

=) jakmile údaje o těchto skutečnostech společnost získá, je třeba je analyzovat a vyhodnotit prostřednictvím tzv.

 

SWOT analýzy

 • S – silné stránky společnosti
 • W – slabé stránky
 • O – příležitosti
 • T – hrozby


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy