Nebankovní instituce finančního systému

ekonomie

 

Otázka: Nebankovní instituce finančního systému

Předmět: Finance, ekonomie, bankovnictví

Přidal(a): Pospec

 

Nebankovní instituce sektoru bankovnictví

spořitelní a úvěrová družstva 

 • označované také jako „družstevní záložny“ nebo „kampeličky
 • jsou právnické osoby s neuzavřeným počtem členů, fungující na členském principu. Jejich činnost je upravena zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech
 • Družstevní záložna je družstvo, jež poskytuje různé finanční služby, podobně jako banka
 •  Je tedy možné u něj vést běžný nebo spořicí účet, uložit peníze na termínovaný vklad nebo žádat o úvěr
 • Záložnám se lidově říká kampeličky podle Františka Kampelíka, který je zpopularizoval v polovině 19. století. Největšího rozmachu dosáhly přibližně o sto let později
 • k roku 2022 je v ČR aktivních 9 družstevních záložen
 • Artesa, spořitelní družstvo; Citfin spořitelní družstvo; České spořitelní družstvo; Československé úvěrní družstvo; Družstevní záložna Kredit
 • Zásadním rozdílem oproti bankám je skutečnost, že služeb záložny mohou využívat pouze členové družstva

 

leasingové společnosti

 • Leasingem se rozumí forma podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období na základě úhrady leasingových poplatků formou splátek
 • Uplatňuje se zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby, ale i ve službách. Nahrazuje investování a jeho předmětem může být jakýkoliv hmotný i nehmotný majetek
 • Leasing nabízí specializované leasingové společnosti nebo bankovní ústavy
 • Podstatou leasingu je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem (leasingová společnost) a za úplatu poskytne druhé straně – tzv. leasingovému nájemci – jím vybraný předmět do užívání

tři typy leasingu

operativní leasing

 • účelem je dočasné používání předmětu leasingu bez přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu
 • jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce
 • Leasingová společnost na sebe bere také péči o splnění zákonných požadavků jako je silniční daň, poplatek za rádio a zákonné pojištění
 • Jedná se tedy o dlouhodobý pronájem

finanční leasing

 • účelem je dlouhodobé užívání předmětu leasingu s:
 • přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce
 • s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek
 • předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka

zpětný leasing

 • účelem je řízení toku hotovosti (financování) nájemce přičemž:
 • dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu obvykle již užívá (tzn. leasingová společnost od majitele/nájemce předmět odkoupí a zpětně mu jej prodá na splátky)
 • všechna rizika zůstávají na nájemci
 • na konci předmět leasingu přechází zpět na nájemce

 

nebankovní poskytovatelé úvěru – spotřebitelské úvěry, P2P půjčky, RPSN  

 • je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které jí udělila Česká národní banka
 • Na základě novely zákona o spotřebitelském úvěru musely do 1. března 2017 všechny firmy, které chtěly úvěry poskytovat nebo zprostředkovávat, požádat o licenci ČNB. Poskytovatelů či zprostředkovatelů úvěrů bylo podle odhadů v té době asi 55 000. Žadatelů bylo pouze 108
 • Požadavky ČNB pro licenci jsou kapitál 20 milionů korun, prokazatelnost peněz, důvěryhodnost vedení firmy či předpisy upravující podnikání
 • Spotřebitelským úvěrem se obecně rozumí jakýkoliv úvěr k financování nepodnikatelských výdajů, který je poskytován spotřebiteli. Je to tedy účelový či neúčelový úvěr, úvěr na bydlení včetně hypotéky i leasing

 

Úvěry

Účelový

 • předem dáno, k čemu bude úvěr využit, např. modernizace domu, nákup auta apod.
 • mívá nižší úrokovou sazbu než neúčelový

Neúčelový

 • úvěr může být využit na cokoli, bez udání bližších specifikací
 • např. rychlý úvěr bez udání účelu, úvěrový rámec na běžném účtu (kontokorentní úvěr), kreditní karta
 • obvykle dražší než účelový úvěr, vyšší úroková sazba
 • Trh spotřebitelských úvěrů prochází technologickou proměnou, kdy rozšíření internetu a sdílených služeb umožnilo vznik P2P platforem
 • P2P půjčky- „peer to peer“, lidé půjčují lidem
 • Půjčky P2P zprostředkovávají finanční společnosti, které na svém webu umožňují zveřejňovat žádosti o úvěr a nabídku těch, kteří chtějí úvěr poskytnout, a tak zhodnotit své volné peníze

 

Subjekty v úvěru

 • žadatel– dlužník, uvádí na co si chce půjčit, takže jde 
 • obvykle o účelový úvěr
 • investor– věřitel, obvykle mohou půjčit jednomu zájemci jen malou částku, takže celý úvěr poskytne mnoho malých investorů
 • zprostředkovatel– 
 • účtuje za tuto službu poplatky (obvykle oběma stranám)
 • poskytuje základní právní servis, vyřizuje administrativu a uzavření smluv
 • především však zajišťuje hodnocení úvěruschopnosti dlužníků
 • v případě nesplácení upomíná dlužníka případně zabezpečuje vymáhání

 

Nové přístupy poskytování půjček

 • na webu zprostředkovatele žadatel o peníze zadá maximální úrokovou sazbu, kterou je ochoten přijmout. Budoucí věřitelé nabízejí, za jakých podmínek jsou ochotni půjčit. Jde vlastně o princip aukce
 • budoucí věřitel si vybírá, komu poskytne úvěr ze žádostí, které jsou právě aktuální. Rozhoduje se podle popisu účelu a hodnocení úvěruschopnosti, dříve Zonky (dnes už skončilo)
 • úrok závisí na konkrétních investorech i na samotné platformě
 • Zonky měli úrok mezi 4,99 až 19,99 %
 • Bankerat má úrok mezi 4,99 až 19,99 %, to je způsobeno tím, že se soustředí zejména na klienty, kterým již banky půjčit nechtějí
 • RPSN– je ukazatel, který pomáhá porovnávat cenovou výhodnost či                nevýhodnost úvěrů – udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku na úrocích a poplatcích navíc. 
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!