Pojetí managementu – maturitní otázka

management

 

   Otázka: Pojetí managementu

   Předmět: Marketing a management

   Přidal(a): Jaroslava

 

 

 Pojetí managementu

 • vymezení managementu, management a podnikání, postavení manažera v organizaci

 

Management začal vznikat na počátku 20. století

Management

 • je proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností, které jsou zaměřené na dosažení vytýčeného cíle
 • je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) používají k výkonu svých manažerských funkcí, aby dosáhli podnikatelské cíle podniku.

 

Pojem management

 • byl donedávna spojován především s podnikatelskou sférou, v současnosti manažeři působí jak v podnikatelských, tak v nepodnikatelských – neziskových organizacích.

 

Manažer

 • je především profese
 • manažer je zodpovědný za dosahování cílů v jemu svěřených organizačních jednotkách(útvary, kolektivy)
 • využívá při tom kolektiv spolupracovníků.

 

Manažer x podnikatel

 • většinou se tyto pojmy od sebe moc nerozlišují, kdo je manažer je i podnikatel
 • v řadě případů tomu tak opravdu je – u menších podniků je majitel zároveň manažerem, sám si podnik řídí.
 • pokud řízení podniku nerozumí nebo má podniků více, pak potřebuje manažera a musí spoléhat na jeho schopnosti.

 

Hlavní rozdíl je, že manažeři nenesou riziko podnikání jako podnikatelé

 • při krachu podniku manažer maximálně přijde o místo (u středního managementu), ale podnikatel ztrácí své peníze
 • top manažeři (nejvyšší řídící pracovníci) mají pozici trochu jako podnikatelé (vlastní akcie)
 • musí mít také podnikatelského ducha, umět vést a motivovat lidi

 

Postavení manažera v řídícím procesu můžeme znázornit: vlastník – manažer – zaměstnanec

Manažer je v podstatě také zaměstnanec, ale má specifické postavení, pravomoce, odpovědnost a samozřejmě také plat


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy