Vnější úprava prodejny – maturitní otázka

 

Otázka: Vnější úprava prodejny

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): ELI

 

 

Vnější úprava prodejny

(firemní štít, vývěska, vstupní prostor, výkladní skříň)

 • vnější úprava prodejny vystihuje charakter prodejny a nabízeným sortiment
 • součástí vnější úpravy je: firemní štít, vývěska, výkladní skříň, průčelí a vstup do prodejny
 • vnitřní úprava a prostorové členění prodejny musí zajišťovat plynulý pohyb zboží, zaměstnanců i zákazníků
 • hlavní prostorou prodejny je prodejní místnost, na kterou jsou kladeny požadavky: provozní, ekonomické a společenské
 • místnosti s přímým vztahem ke zboží jsou určené k pohybu zboží od příjmu po vystavení v prodejní místnosti. Jsou to: rampa, příjmová místnost, sklady, přípravny
 • místnost pro zaměstnance: kanceláře pro majitele (ředitele), účetní, šatny, umývárny, sprchy, WC, společenská místnost, technické místnosti
 • komunikační prostory jsou chodby, schody, schodiště, eskalátory, výtahy. Tyto prostory musí splňovat podmínky bezpečnosti práce.

 

Vnější úprava prodejny

 • Vytváření nákupních podmínek a atmosféry (udržujeme čistotu)
 • Vystižení charakteru prodejny

 

Firemní štít

 • Označení prodejny
 • Představení veřejnosti
 • Nad vchodem do prodejny

 

Forma firemního štítu:

 • Kreativní a poutavý návrh
 • Krátký a výstižný nápis (+jméno majitele)
 • Dodržujeme barevnost a formu písma (pokaždé stejné jako u naší značky)
 • V noci volíme osvětlení

 

Vývěska

 • Poskytování informací o prodejně
 • Na vývěsce musí být:
  • Obchodní jméno, sídlo/ bydliště podnikatele, IČO
  • Jméno a příjmení odpovědné osoby
  • Provozní doba
  • doplňující informace – možnost platby kartou/stravenkami

 

Vstupní prostor

 • Dotváří průčelí prodejny a je neoddělitelnou součástí prodejny
 • Snažíme se o snadný vstup do prodejny – žádné schody, žádné úzké prostory
 • Vhodný je bezbariérový vstup do prodejny (bez schodů, výškových rozdílů)
 • Moderní prodejny – samo otevírací dveře, otočné dveře

 

Výkladní skříň

 • Nejrozšířenější a nejlevnější forma reklamy
 • Informace o situaci na trhu
 • Informace o kvalitě zboží
 • Informace o zpracování a ceně zboží
 • Působí dlouhodobě a v místě prodeje

 

Funkce

 • Připoutání a udržení pozornosti zákazníka
 • Vyvolání zájmu o zboží
 • Předvést klady zboží


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy