Lidé a kompetence v projektovém managementu (VŠ)

Téma: Lidé a kompetence v projektovém managementu

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

 

Pozice v PM

 • předseda/člen řídicího výboru/rady projektu
 • ředitel portfolia programů/projektů
 • programový manažer
 • projektový manažer
 • vedoucí pracovní skupiny
 • projektový tým- organizačně začlenění do projektové kanceláře nebo vybráni přímo projektovým mng
  • odborní členové týmu
  • plánovač, koordinátor projektu
  • administrátor projektu
  • technický asistent
  • asistent manažera
  • kreativní mng, business analytik, IT, manažer kvality a environmentu, rizikový manažer, finanční manažer, controlling, účetní
 • !Často chybí ekonom -> běžně se tak překračuje rozpočet!

 

Projektový manažer

 • řídí projekty – organizace, kontrola, … příp. zastavování
 • jeho prací není realizovat práci na projektu
 • náplň práce

 

Rozdělení a delegování práce

 • vedení lidí
 • komunikování
 • koordinace práce
 • motivování
 • monitorování (co, kdo, kdy, kolik, jak)?
 • řešení problémů a konfliktů
 • jednání s partnery
 • zodpovědnost za splnění projektu

 

Nároky pozice

 • znalosti (vzdělání)- odborné, manažerské
 • se složitostí (velikostí) projektu začíná převyšovat potřeba mng znalostí
 • zkušenosti (ne doba, ale počet P)
 • schopnosti
 • dovednosti
 • charakterové vlastnosti
 • osobnost
 • + odolnost vůči stresu
 • – ani nemusí vystudovat ten daný obor, protože neřeší věcnou stránku, ale koordinaci práce
 • Složitost řízení je vysoká, úspěšných v USA asi 20%, u nás asi 2x tak dobrý, ale spíš asi záleží na metodice hodnocení.
 • kompetence (více předmět Kompetence projektového manažera)

 

Elementy technických kompetencí

 • úspěšnost řízení projektu
 • zainteresované strany
 • požadavky a cíle projektu
 • riziko a příležitost
 • kvalita
 • projektová organizace
 • týmová práce
 • řešení problémů
 • struktury v projektu
 • rozsah a výstupy (dodávky) projektu
 • čas a projektové fáze
 • zdroje
 • náklady a financování
 • obstarávání a smluvní vztahy
 • změny
 • kontrola a podávání zpráv
 • informace a dokumentace
 • komunikace
 • zahájení projektu
 • skončení projektu

 

Behaviorální kompetence

 • vedení
 • zainteresování a motivace
 • sebekontrola
 • asertivita
 • relaxace
 • otevřenost
 • kreativita
 • orientace na výsledky
 • výkonnost
 • konzultace
 • vyjednávání
 • konflikty a krize
 • spolehlivost
 • porozumění hodnotám
 • etika

 

Kontextové kompetence

 • orientace na projekt
 • orientace na program
 • orientace na portfolio
 • realizace projektu, programu, portfolia
 • trvalá organizace
 • byznys
 • systémy, produkty, technologie
 • personální management
 • zdraví, bezpečnost, životní prostředí
 • finance
 • právo

 

Průzkum mezi projekt.mngs

 • nejdůležitější kompetence v rámci projektu

technické:

 • ČR: komunikace v rámci projektu (uvnitř i vně týmu), požadavky a cíle, organizace, řešení problémů, zdroje
 • Kanada: úspěšnost řízení projektu, komunikace, zahájení

behaviorální:

 • ČR: spolehlivost, výkonnost, orientace na výsledky
 • Kanada: výkonnost, orientace na výsledky, etika v projektu

kontextové:

 • ČR: orientace na projekt; realizace projektu, programu a portfolia; byznys (úsilí s VA); zdraví, bezpečnost, ochrana života a ŽP fází projektu (zároveň ale i mezi nejméně důležitými)
 • schopnosti a dovednosti
  • ČR: koordinace práce, vedení, vyrovnání s rizikem, rozhodovat a nést důsledky, vyjednávací a argumentační
  • Kanada: schopnost rozhodovat a nést za něj důsledky
 • vlastnosti a osobnost
  • ČR: zodpovědnost, důslednost, komunikativnost, rozhodnost
  • Kanada: důslednost, komunikativnost, odolnost vůči stresu, stálost postojů, svědomitost, zodpovědnost

 

Finanční ohodnocení

< 1 rok 1 – 3 3 – 5 5 a víc
Asistent/ka 18 – 23 23 – 28 27 – 40 27 – 40
Zákaznický servis 18 – 23 20 – 28 27 – 35 35 – 40
Logistik 20 – 25 25 – 33 28 – 37 35 – 45
Telekomunikační specialista 20 – 25 28 – 40 35 – 50 45 – 67
Programátor JAVA 25 – 30 32 – 46 45 – 55 50 – 70
Podnikový právník 30 – 40 40 – 70 60 – 120
Projektový manažer 25 – 35 40 – 60 55 – 100

 

Tým

 • co je tým? (sociální skupina X pracovní skupina X tým)
  • skupina osob
  • společný úkol
  • společný cíl
  • komplementární dovednosti (každý by měl něco umět, doplňují se)
  • interakce a závislost
  • vnímání
  • odpovědnost (za výstupy; za projekt je odpovědný projektový mng)
 • vytvoření týmu (potřebnost X dostupnost)
  • profesní zdatnost (vzdělání, zkušenosti, reference)
  • osobní dispozice (vlastnosti)
  • týmové role

 

Postup:

 • požadavky
  • základní: orientace na výsledek, orientace na zákazníka, systematičnost, komunikace, zodpovědnost
  • průřezové: práce s PC, cizí jazyk
  • specifické: projektové řízení, procesní řízení
 • vyhledávání uchazečů
  • získání známých
  • získávání prostř. známých
  • inzerce
  • školy
  • úřad práce
  • headhunting
 • hodnocení, výběr
  • pohovor
  • reference
  • psychologické testy
  • odborné testy
  • osobní dotazníky
  • pracovní vzorky
  • simulace
  • AC
  • grafologie
  • detektor lži

 

Metody:

 • kompenzační metoda (prostá, vážená (přidělení vah))
 • metoda limitů (stanovení hranice)
 • CV týmu vyčleňuje HR nebo už sám Pmng, minimálně musí Pmng na ústní pohovor

 

Stádia vývoje

 • Tuckmannův model
  • Vznik (? – není v prezentaci ani :D )
  • formování
  • řešení konfliktů (krize)
  • vytváření vztahů a procedur (stabilizabe)
  • řešení úkolů (výkon)
  • ukončení činnosti (adjouring; uzavření/obnovení)
  • (norming – stanovení povinností)

 

Belbinovy role (musí být obsaženy všechny)

 • chování k ostatním, přístup k řešení problémů, postoje při plnění úkolů
Orientace na akci Tvůrce (formovač, usměrňovač, režisér) vede plnění úkolů, nasazení pro dosažení výsledků
Realizátor implementuje myšlenky, organizuje
Dotahovač (dokončovatel) finální dokončení, detailista
Orientace na lidi Koordinátor vede tým, koordinuje, dohlíží
Týmový pracovník (stmelovač) podporuje spolupráci
Vyhledávač zdrojů nové příležitosti, kontakty; přesvědčivost
Orientace na myšlení Inovátor (myslitel) nové myšlenky a přístupy
Hodnotitel (monitor, vyhodnocovač, -ovatel) analyzuje varianty, nachází rozpory
specialista disponuje speciálními dovednostmi, zaujetí, rozvoj

 

Disfunkční role

 • dominantní osoba
 • autoritář
 • exhibicionista
 • vztekloun
 • dezertér
 • přizvukovač
 • šašek

 

Typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs indikátor typů)

 • celkem 16 typů kombinací:
  • energie- extrovert (E) vs. introvert (I)
  • informace- smyslové vnímání (S) vs. intuice (N)
  • rozhodování- myšlení (T) vs. cítění (F)
  • životní styl- hodnocení (J) vs. chápání (P)
 • indikátor typů

 

Další témata najdete na konci úvodního materiálu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy