Baťův systém řízení
Finanční analýza (FA) – maturitní otázka
Hlavní činnost podniku – maturitní otázka
Individuální podnikatel
Informační soustava podniku – maturitní otázka
Kategorizace, klasifikace a certifikace hotelů
Logistika – maturitní otázka
Majetek firmy – dlouhodobý – otázka z ekonomie
Móda – cesta k úspěchu a případová studie (VŠ)
Obchodní korporace – maturitní otázka
Obchodní korporace – maturitní otázka (2)
Obchodní korporace – maturitní otázka (3)
Obchodní korporace a ostatní formy podnikání
Obchodní společnosti – otázka z ekonomie
Obchodní společnosti – otázka z ekonomie (2)
Obchodní společnosti, družstva, státní podniky a neziskový sektor
Osobní společnosti a družstva – ekonomie a podnikání
Podnik a jeho hlavní činnost – maturitní otázka
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie (2)
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie (3)
Podnik a podnikání – otázka z ekonomie
Podnik a podnikání – otázka z ekonomie a práva
Podnik, podnikání a podnikatelské subjekty
Podnikání – otázka z ekonomie a podnikání
Podnikání a podnik – maturitní otázka
Podnikání a podnikatelské subjekty – maturitní otázka
Podnikání jako základ tržní ekonomiky
Podnikání OSVČ – otázka z ekonomie
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie (2)
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie (3)
Podnikání ve stravování a hotelnictví – klasifikace jednotek, řetězce, předpisy
Podnikání ve stravování a v hotelnictví, Organizační struktura
Podnikání, živnosti – otázka z ekonomie
Podnikatelský plán
Podnikatelský plán – seminární práce
Podnikatelský záměr – cukrárna
Přehled právních forem podnikání
Uvedení nového produktu na trh – seminární práce
Vliv čichových podnětů na prac. prostředí a efektivitu práce
Vliv obalu na kupujícího
Vnitřní obchod
Výrobní podnik – maturitní otázka
Základní podnikatelská koncepce
Základní právní dokumenty
Založení podniku – otázka z ekonomie a podnikání
Zaměstnanci podniku a odměňování – maturitní otázka
Živnost – maturitní otázka
Živnostenské podnikání – maturitní otázka
Živnostenské podnikání – maturitní otázka
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (2)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (3)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (4)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (5)
Živnosti – otázka z ekonomie