Dálniční systém ČR
Distribuce – marketing a logistika
Distribuce – marketing a logistika (2)
Distribuce (Placement) – maturitní otázka
Distribuce a její charakteristika, podpora prodeje
Dohoda ADR – logistika
Doprava a životní prostředí – maturitní otázka
Dopravní obory – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Fleet management – výpisky (VŠ)
Hospodaření s oběžným majetkem – zásobování a logistika
Letecká doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Nekonvenční dopravy, městská hromadná doprava
Obchodní sortiment – maturitní otázka
Obsah logistiky – maturitní otázka z ekonomie / logistiky
Povinné platby domácnosti (dům) – ročníková práce
Pozemní komunikace – maturitní otázka
Silniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Vnitřní obchod
Vodní doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Zásobovací činnost podniku
Zásobování – činnost podniku – otázka z ekonomie
Zásobování – maturitní otázka (3)
Zásobování – maturitní otázka (4)
Zásobování – otázka z logistiky
Železniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)