Animační programy – maturitní otázka
Celní služby – maturitní otázka
Ces. kancelář a ces. agentura – maturitní otázka
Cestovní ruch jako světový fenomén
Cestovní ruch obyvatel ČR
Cestovní ruch sociálních skupin – maturitní otázka
Cestovní ruch v ČR – maturitní otázka
Charakteristika hotelnictví jako služby
Destinační management – maturitní otázka
Dokumentační práce – výročí založení ZS
Dosavadní vývoj a současný stav CR
Ekologické trendy v gastronomii
Food and Beverage Management – hotelnictví
Globální distribuční systémy – maturitní otázka
Hotelový provoz – otázky z ekonomie
Housekeeping – hotelnictví
Jídelní a nápojový lístek – maturitní otázka
Jídelní lístek (studentská práce)
Kategorizace, klasifikace a certifikace hotelů
Kongresový cestovní ruch – maturitní otázka
Lázeňský cestovní ruch – maturitní otázka
Lázeňský pohár: pódium – seminární práce
Marketing cestovního ruchu – maturitní otázka  
Marketing cestovního ruchu II. – maturitní otázka
Moderní formy řízení hotelu
Obchodní politika hotelu
Organizační složky hotelu – top management
Outgoingový a incomingový CR – maturitní otázka
Pasové služby – maturitní otázka
Podnikání ve stravování a hotelnictví – klasifikace jednotek, řetězce, předpisy
Podnikání ve stravování a v hotelnictví, Organizační struktura
Pojišťovací služby v cestovním ruchu – maturitní otázka
Postavení CR v národním hospodářství – maturitní otázka
Pracovníci hotelu a jejich náplň práce
Prodej pokrmu – maturitní otázka
Provozovny stravovacích služeb – maturitní otázka
Racionální systém stravování
Rozvoj CR v regionech
Složitá obsluha – maturitní otázka
Služby cestovního ruchu – maturitní otázka
Služby letecké dopravy – maturitní otázka
Služby lodní dopravy – maturitní otázka
Služby silniční dopravy – maturitní otázka
Služby železniční dopravy – maturitní otázka
Směnárenské služby v cestovním ruchu – maturitní otázka
Stravovací služby – maturitní otázka
Typologie cestovního ruchu – maturitní otázka
Ubytovací úsek hotelu – rezervační a registrační činnost, péče o hosta
Venkovský cestovní ruch – maturitní otázka
Vízové služby – maturitní otázka
Volnočasové aktivity v ČR – maturitní otázka
Volnočasové aktivity v ČR II. – maturitní otázka
Všeobecné normy a zásady spol. chování – maturitní otázka
Význam informací v cestovním ruchu – maturitní otázka
Základní podmínky pro rozvoj CR – maturitní otázka
Základy cestovního ruchu – maturitní otázka