Affiliate programy – online marketing
Bankovní marketing – seminární práce
Bannerová reklama (PPC, PPI a PPV) – online marketing
Blogy a PR články – online marketing
Co je to marketing a jaké má cíle
Další formy reklamy – online marketing (VŠ)
Distribuce – marketing a logistika
Distribuce – marketing a logistika (2)
Distribuce (Placement) – maturitní otázka
Distribuce a její charakteristika, podpora prodeje
Finanční řízení podniku – maturitní otázka
Komunikace – otázka z marketingu
Komunikace a stimulování prodeje, propagace
Kupní rozhodování, analýza konkurence
Management – maturitní otázka (4)
Marketing – ekonomie
Marketing – ekonomie (3)
Marketing – maturitní otázka
Marketing – maturitní otázka
Marketing – maturitní otázka z ekonomie
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (2)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (3)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (4)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (5)
Marketing a management – otázka k maturitě
Marketing a management – otázka k maturitě (2)
Marketing jako podnikatelská filozofie a jeho analýzy
Marketing na sociálních sítích, CPC a CPM
Marketing v CR – cestovní ruch
Marketingová koncepce a prostředí, marketingový výzkum
Marketingové strategické plánování
Marketingové strategie – otázka z ekonomie
Marketingový informační systém – maturitní otázka (2)
Marketingový mix – maturitní otázka
Marketingový mix – maturitní otázka
Marketingový mix – maturitní otázka (2)
Marketingový plán a reklama – maturitní otázka
Marketingový výzkum – otázka z marketingu
Marketingový výzkum – otázka z marketingu (2)
Marketingový výzkum – seminární práce
Marketingový výzkum na internetu – online marketing
Móda – cesta k úspěchu a případová studie (VŠ)
Odbyt – prodejní činnost podniku
Odbyt a marketing – maturitní otázka z ekonomie
Odbyt a marketing – maturitní otázka z ekonomie (2)
Podstata marketingu a chování kupujících
Pojetí managementu – maturitní otázka
PPC a kontextová reklama – online marketing
Prodejní činnost – marketing a ekonomie
Produkt (vrstvy, obal, životní cyklus, značky, marketing)
Propagace – maturitní otázka
Propagace – otázka z marketingu
Průzkum trhu – otázka z marketingu
Reklama na internetu – marketing
Reklamy – seminární práce
Segmentace spotřebních trhů
Segmentace trhu – pracovní list
Segmentace trhu a chování kupujících
SEM, SEO a linkbuilding – online marketing
Strategické plánování – management a marketing
Strategické plánování – management a marketing (2)
SWOT analýza – marketing, strategie, ekonomika
Uvedení nového produktu na trh – seminární práce
Uvedení produktu FF na trh – Ročníková práce
Úvod do ekonomiky a marketingu
Video reklama – YouTube – online marketing
Vliv dětí na kupní rozhodování rodičů
Vliv obalu na kupujícího
Výrobek – maturitní otázka
Výrobek a jeho životní cyklus – maturitní otázka
Význam marketingu v tržní ekonomice
Základní podnikatelská koncepce
Základy marketingu – otázka z ekonomie