Aktivní naslouchání a vedení dialogu (VŠ)
Baťův systém řízení
Časové plánování projektu (VŠ)
Cíle projektu, WBS, stakeholders a logický rámec (VŠ)
Dějiny managementu – základní přehled
Dopravní obory – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Efektivní ovlivňování a přesvědčivé vystupování
Finanční řízení podniku – maturitní otázka (2)
Fleet management – výpisky (VŠ)
Historický vývoj managementu
Historie vývoje managementu – maturitní otázka
Hodnocení zaměstnanců a management
Hotelový provoz – otázky z ekonomie
Lázeňský pohár: pódium – seminární práce
Letecká doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Letiště Praha – dlouhodobě odpovědné podnikání (VŠ)
Lidé a kompetence v projektovém managementu (VŠ)
Lídr (leader) a leadership – management (VŠ)
Mamagement, vnitřní a vnější prostředí managementu
Management – maturitní otázka
Management – maturitní otázka
Management – maturitní otázka (3)
Management – maturitní otázka (4)
Management – maturitní otázka (5)
Management – maturitní otázka (6)
Management – maturitní otázka (7)
Management – maturitní otázka (8)
Management – maturitní otázka [10]
Management – základní pojmy – maturitní otázka
Management lidských zdrojů – případová studie
Management podniku – maturitní otázka
Management podniku – maturitní otázka (2)
Manažer – otázka z managementu
Manažer a jeho role
Manažerská zpráva – SWOT analýza (VŠ)
Manažerské funkce – maturitní otázka
Marketing a management – otázka k maturitě
Marketing a management – otázka k maturitě (2)
Mezinárodní ekonomická integrace a management
Móda – cesta k úspěchu a případová studie (VŠ)
Modely a fáze životního cyklu projektu (VŠ)
Moderní formy řízení hotelu
Motivace (VŠ)
Motivace a vedení lidí (řízení lidí) – otázka z managementu
Obchodní politika hotelu
Obecné zásady manažera – manažerské funkce
Operativní management – maturitní otázka z ekonomie
Organizační formy řízení projektů (VŠ)
Organizační složky hotelu – top management
Organizování – maturitní otázka
Organizování – maturitní otázka z managementu
Osobnost manažera – management
Personální činnost – maturitní otázka
Personální činnost podniku – maturitní otázka
Personální zajištění a kontrola – management
Plánování – maturitní otázka z managementu
Plánování zdrojů projektu, RBS (VŠ)
Plánování, organizování a organizační struktury
Pojetí managementu – maturitní otázka
Postavení manažera v organizaci, typy manažerů
Pozitivní a negativní techniky vedení – otázka z managementu
Pracovní porady a skupinové řešení
Přijímání a orientace pracovníků
Přístup k manažerskému učení a seberozvoji – styly učení
Profil manažera – maturitní otázka
Projektový management (VŠ)
Propagace – maturitní otázka
Realizace projektu – projektový management
Řešení konfliktů
Řízení a manažerské dovednosti – management
Řízení rizik – projektový management
Rozhodování – maturitní otázka z managementu
Rozhodování, vedení lidí, motivace a kontrola
Sebepoznání a poznávání druhých
Silniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Strategické plánování – management a marketing
Strategické plánování – management a marketing (2)
Styl vedení – maturitní otázka
Styly vedení a rozvoj spolupracovníků
Světový obchod a mezinárodní organizace – ekonomie
Technicko-hospodářské normy – maturitní otázka
Týmy a jejich vedení
Uvedení nového produktu na trh – seminární práce
Vedení a pracovní diverzita
Veřejné rozhodování a jeho mechanismy
Vodní doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Výhody a nevýhody týmové práce
Výrobek a jeho životní cyklus – maturitní otázka
Výrobek a jeho životní cyklus – maturitní otázka (2)
Vyvážené vedení lidí (versatilita)
Význam, funkce a struktura managementu
Založení podniku – podnikatelský plán (záměr)
Zaměstnání, odměňování, daně a pojištění
Železniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Zlepšení komunikace pomocí kinetické zpětné vazby
Změny v managementu