Affiliate programy – online marketing
Aktivní naslouchání a vedení dialogu (VŠ)
Analýza makrookolí – praktická část strategické analýzy
Analýza makrookolí – strategická analýza
Analýza mikrookolí – praktická část strategické analýzy
Analýza mikrookolí nejen pro neziskové organizace
Analýza neziskové organizace: Dejvické divadlo
Analýza vnitřních zdrojů pro neziskové organizace
Animační programy – maturitní otázka
Asie v cestovním ruchu – maturitní otázka
ASNO14 – Analýza spolehlivosti neziskové organizace
Bankovní marketing – seminární práce
Bankovní operace – ekonomie
Bankovní služby – maturitní otázka
Bankovní soustava – maturitní otázka z ekonomie
Bankovní soustava – maturitní otázka z ekonomie (2)
Bankovní soustava – maturitní otázka z ekonomie (3)
Bankovní soustava a platební styk – otázka z ekonomie
Bankovní soustava a úvěrové služby bank – maturitní otázka
Bankovní soustava ČR – ekonomie
Bankovní soustava ČR – maturitní otázka
Bankovní soustava v ČR, centrální banka a obchodní banky
Bankovní systém – maturitní otázka
Bankovní systém a bankovní obchody
Bankovní systém ČR a finanční trh
Bankovní systém v ČR
Bankovnictví – maturitní otázka
Bankovnictví – maturitní otázka (2)
Bankovnictví – maturitní otázka (3)
Bankovnictví – maturitní otázka (4)
Bankovnictví – maturitní otázka z ekonomie
Bankovnictví a cenné papíry – ekonomie
Bankovnictví ČR – maturitní otázka
Bankrot – maturitní otázka
Banky a úvěry – maturitní otázka
Bannerová reklama (PPC, PPI a PPV) – online marketing
Baťův systém řízení
Bezhotovostní platební styk – účetnictví
Blogy a PR články – online marketing
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Brigáda z domova
Burza cenných papírů v ČR – otázka z ekonomie
Burza, burzovnictví – ekonomie (VOŠ)
Burzy – maturitní otázka z ekonomie
Časové plánování projektu (VŠ)
Časové rozlišení nákladů a výnosů – maturitní otázka
Časové rozlišení nákladů a výnosů – účetnictví
Celní služby – maturitní otázka
Cenné papíry – maturitní otázka
Cenné papíry a burzy – finance a ekonomie
Cenné papíry a jejich účtování – účetnictví
Cenné papíry a účtování, evidence finančního majetku
Cenné papíry kapitálového trhu a burzy – ekonomie
Cenné papíry peněžního trhu – maturitní otázka
Cenová diskriminace – monopol – ekonomie 2 (mikro VŠ)
Centrální banka (ČNB) – maturitní otázka
Ceny a cenová politika – maturitní otázka z ekonomie
Ces. kancelář a ces. agentura – maturitní otázka
Česká měna (Kč, CZK)
Česká národní banka – ekonomie
České ekonomické myšlení – maturitní otázka
Československá měnová reforma (1919) – seminární práce
Cestovní kanceláře a cestovní agentury – maturitní otázka
Cestovní kanceláře a jejich služby – maturitní otázka
Cestovní ruch ČR – turistické oblasti Praha a Střední Čechy
Cestovní ruch jako světový fenomén
Cestovní ruch jako systém – maturitní otázka
Cestovní ruch obyvatel ČR
Cestovní ruch sociálních skupin – maturitní otázka
Cestovní ruch v ČR – maturitní otázka
Cestovní ruch v národním hospodářství a EU
Cestovní ruch ve světě, globalizace a demografické změny
Cestovní smlouva – maturitní otázka
Charakteristika a typologie cestovního ruchu
Charakteristika cestovního ruchu – maturitní otázka
Charakteristika cestovního ruchu – maturitní otázka
Charakteristika hotelnictví jako služby
Chronologická příprava – maturitní otázka
Cíle a základy hospodaření – maturitní otázka
Cíle projektu, WBS, stakeholders a logický rámec (VŠ)
Činitelé ovlivňující poptávku na trhu CR
Členění dlouhodobého majetku – maturitní otázka
Clo a celní politika – maturitní otázka
Cloudová řešení pro agilní podnikání
Co je to ekonomie? – maturitní otázka
Co je to marketing a jaké má cíle
Co si myslím o dluzích? – seminární práce
Crowdfunding inovativních výrobků – příklady v praxi (VŠ)
Dálniční systém ČR
Další formy reklamy – online marketing (VŠ)
Daň z nemovitostí – účetnictví
Daň z nemovitých věcí – jednotky a stavby pro bydlení
Daň z nemovitých věcí – pozemky
Daň z přidané hodnoty – ekonomie
Daň z přidané hodnoty – otázka z účetnictví
Daně – maturitní otázka z ekonomie
Daně a daňová soustava – otázka z účetnictví
Daňová evidence – otázka z účetnictví
Daňová evidence – otázka z účetnictví (2)
Daňová evidence – otázka z účetnictví (3)
Daňová evidence – otázka z účetnictví (5)
Daňová soustava – ekonomie
Daňová soustava – maturitní otázka
Daňová soustava – maturitní otázka
Daňová soustava – otázka z účetnictví
Daňová soustava – otázka z účetnictví (2)
Daňová soustava – otázka z účetnictví (3)
Daňová soustava – otázka z účetnictví (4)
Daňová soustava – účetnictví (2)
Daňová soustava – Účetnictví (VOŠ)
Daňová soustava ČR – ekonomie (3)
Daňové příjmy územních rozpočtů – ekonomie (VŠ)
Daňový systém – otázka z účetnictví
Daňový systém – otázka z účetnictví (2)
Definice a historie cestovního ruchu
Dějiny managementu – základní přehled
Destinační management – maturitní otázka
Distribuce – marketing a logistika
Distribuce – marketing a logistika (2)
Distribuce – prodejní cesty – obchodní činnosti
Distribuce (Placement) – maturitní otázka
Distribuce a její charakteristika, podpora prodeje
Dlouhodobá produkční funkce – ekonomie 2 (mikro)
Dlouhodobý a oběžný majetek
Dlouhodobý majetek – členění, pořízení, oceňování
Dlouhodobý majetek – členění, pořízení, oceňování (2)
Dlouhodobý majetek – ekonomie
Dlouhodobý majetek – ekonomie (2)
Dlouhodobý majetek – ekonomie (3)
Dlouhodobý majetek – ekonomie (4)
Dlouhodobý majetek – ekonomie (5)
Dlouhodobý majetek – maturitní otázka
Dlouhodobý majetek – odpisy, oceňování, kapacita, využití, zdroje
Dlouhodobý majetek – opotřebení a vyřazení – účetnictví
Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví
Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví (2)
Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví (3)
Dlouhodobý majetek podniku – maturitní otázka
Dlouhodobý majetek podniku – otázka z účetnictví
Dodavatelsko – odběratelské vztahy
Dohoda ADR – logistika
Doklady v účetnictví – druhy, význam, náležitosti, opravy a archivace
Dokonalá konkurence v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)
Dokumentační práce – výročí založení ZS
Domácí produkt – otázka z ekonomie
Doprava a životní prostředí – maturitní otázka
Dopravní obory – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Dopravní služby – maturitní otázka
Dopravy v cestovním ruchu a nové trendy
Dosavadní vývoj a současný stav CR
DPH – maturitní otázka, referát
DPH (daň z přidané hodnoty) – maturitní otázka
Důchodové pojištění, penzijní připojištění – otázka z ekonomie
Efektivní ovlivňování a přesvědčivé vystupování
Efektivnost dokonalé konkurence – ekonomie 2 (mikro)
Efektivnost investic, investice, investování – ekonomie
Efektivnost monopolu a jeho regulace – ekonomie 2 (mikro)
Ekologické trendy v gastronomii
Ekonomická integrace – maturitní otázka
Ekonomická rovnováha
Ekonomická situace USA – maturitní otázka z ekonomie
Ekonomické efekty ze zeštíhlení podniku
Ekonomické systémy – maturitní otázka
Ekonomické systémy – otázka z ekonomie
Ekonomické systémy – otázka z ekonomie (2)
Ekonomický růst a hospodářský cyklus – ekonomie
Ekonomický systém společnosti – ekonomie
Ekonomický systém společnosti – ekonomie (2)
Ekonomie – maturitní otázky (kompletní zpracování)
Ekonomie a závěr sociologie
Ekonomie jako společenská věda, systém a zákony
Ekonomie jako věda
Ekonomie jako vědní disciplína – maturitní otázka
Ekonomika veřejného sektoru – Ekonomie (VŠ)
EU – vývoj, orgány EU, symboly – ekonomie
Evidence materiálu a zboží – způsobem A – účetnictví
Evidence podnikání fyzických osob, daňová evidence, podvojné účetnictví
Evropská unie – maturitní otázka
Evropská unie – maturitní otázka
Evropská unie – otázka z ekonomie (2)
Evropská unie a ČR – otázka z ekonomie
Evropská unie a začlenění ČR – maturitní otázka z ekonomie
Excerpční lístek, itinerář – zeměpis cestovního ruchu
Finanční analýza (FA) – maturitní otázka
Finanční analýza (FA) – otázka z ekonomie
Finanční analýza (FA) – otázka z ekonomie (2)
Finanční gramotnost České republiky
Finanční řízení a zdroje financování podniku
Finanční řízení podniku – maturitní otázka
Finanční řízení podniku – maturitní otázka (2)
Finanční strategie – maturitní otázka z ekonomie
Finanční trh – otázka z ekonomie
Finanční trh – otázka z ekonomie (2)
Finanční trh – otázka z ekonomie (3)
Finanční trh – peněžní a kapitálový, CP, burza, fondy
Finanční trh a cenné papíry – kapitálový trh – ekonomie
Finanční trh, cenné papíry a burza – otázka z ekonomie
Finanční trh, cenné papíry a burzy – otázka z ekonomie
Finanční trhy – maturitní otázka
Finanční trhy – otázka z ekonomie (4)
Finanční účty – maturitní otázka
Financování činnosti podniku – maturitní otázka
Financování činností v krajině z veřejných zdrojů
Financování majetku – pasiva/cizí zdroje
Financování podnikových činnosti – maturitní otázka
Financování podniku – otázka z ekonomie
Fiskální politika – maturitní otázka z ekonomie
Fleet management – výpisky (VŠ)
Food and Beverage Management – hotelnictví
Funkce veřejného sektoru – ekonomie (VŠ)
Gastronomická zařízení v cestovním ruchu
Globalizace světové ekonomiky – maturitní otázka
Globální distribuční systémy – maturitní otázka
Globální etický turistický kodex
Historický přehled ekonomických teorií – maturitní otázka
Historický vývoj managementu
Historie a právní úprava účetnictví – maturitní otázka
Historie ekonomiky – maturitní otázka
Historie pojišťovnictví v českých zemích – Seminární práce
Historie vývoje managementu – maturitní otázka
Hlavní činnost podniku – maturitní otázka
Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
Hodnocení zaměstnanců a management
Horský průvodce – maturitní otázka
Hospodaření a finanční analýza podniku
Hospodaření podniku CR – ekonomie
Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem
Hospodaření podniku s oběžným majetkem – účetnictví
Hospodaření s oběžným majetkem – ekonomie
Hospodaření s oběžným majetkem – ekonomie (2)
Hospodaření s oběžným majetkem – zásobování a logistika
Hospodaření s pracovníky – otázka z ekonomie
Hospodaření v rámci Evropská unie
Hospodářská politika – otázka z ekonomie
Hospodářská politika – otázka z ekonomie (2)
Hospodářská politika a její cíle
Hospodářská politika státu – ekonomie
Hospodářská politika státu – ekonomie
Hospodářská politika státu – maturitní otázka
Hospodářský cyklus – maturitní otázka z ekonomie
Hospodářský cyklus – maturitní otázka z ekonomie (2)
Hospodářský proces – maturitní otázka
Hospodářský proces – otázka z ekonomie
Hospodářský proces – otázka z ekonomie (2)
Hospodářský výsledek – účetnictví
Hospodářský výsledek – účetnictví (2)
Hospodářský výsledek a jeho použití, rozdělení zisku
Hospodářský výsledek, zdanění, disponibilní zisk
Hotelový provoz – otázky z ekonomie
Housekeeping – hotelnictví
Hrubý domácí produkt – otázka z ekonomie
Individuální podnikatel
Individuální podnikatel – maturitní otázka
Inflace – otázka z ekonomie
Inflace – otázka z ekonomie (2)
Inflace a nezaměstnanost – maturitní otázka
Informační soustava podniku – maturitní otázka
Informační zdroje pro přípravu průvodce – maturitní otázka
Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU)
Inventarizace – otázka z účetnictví
Inventarizace – otázka z účetnictví (2)
Inventarizace – otázka z účetnictví (3)
Inventarizace – otázka z účetnictví (4)
Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků (2)
Investice a dlouhodobý majetek – účetnictví
Investiční činnost – maturitní otázka
Investiční činnost – maturitní otázka (2)
Investiční činnost firmy – maturitní otázka
Investiční majetek – otázka z ekonomie
Investiční společnosti, podílové fondy – ekonomie
Investiční výstavba v podniku – maturitní otázka
Jak správně vybrat podnikový informační systém? Možná vám bude stačit účetní software
Jídelní a nápojový lístek – maturitní otázka
Jídelní lístek (studentská práce)
Jsme nově na Instagramu @studijnisvet.cz
Kalkulace – pojem, členění, kalkulační vzorec a metody
Kalkulace, kalkulační vzorec, rozpočty, náklady
Kapitál – maturitní otázka z ekonomie
Kapitálové společnosti – otázka z ekonomie
Kapitálové účty – účtová třída 4
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtová třída 4
Kategorizace, klasifikace a certifikace hotelů
Komerční banky – otázka z ekonomie
Komunikace – otázka z marketingu
Komunikace a stimulování prodeje, propagace
Kongresový a incentivní cestovní ruch – maturitní otázka
Kongresový cestovní ruch – maturitní otázka
Konkurence, hospodářská soutěž a selhání trhu
Konkurenční výhoda, Porterův diamant (VŠ)
Kontokorentní úvěr – maturitní otázka
Kontrola a její pojetí – maturitní otázka
Kontrola ČOI a náležitosti obalů – maturitní otázka
Krátkodobá produkční funkce – výnosy z variabilního vstupu – ekonomie 2 (mikro)
Krátkodobé úvěry – maturitní otázka
Krátkodobý majetek – maturitní otázka
Kupní rozhodování, analýza konkurence
Kupní smlouvy – ekonomie a právo
Kvalita služeb – maturitní otázka
Kytice a další rozbory maturitních děl
Láká vás kariéra v účetnictví? 3 tipy, jak se dále vzdělávat
Lázeňský cestovní ruch – maturitní otázka
Lázeňský cestovní ruch – maturitní otázka
Lázeňský cestovní ruch – maturitní otázka
Lázeňský pohár: pódium – seminární práce
Lean Canvas a Business model Canvas – Inovace a podnikání
Leasing – maturitní otázka
Legislativní rámec podnikání v CR
Legislativní úprava účetnictví v ČR – maturitní otázka
Lepenkové tubusy: neomezené možnosti balení
Letecká doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Letiště Praha – dlouhodobě odpovědné podnikání (VŠ)
Lidé a kompetence v projektovém managementu (VŠ)
Lídr (leader) a leadership – management (VŠ)
Lidské zdroje a pracovně právní vztahy
Lidské zdroje v podniku – maturitní otázka
Logistika – maturitní otázka
Majetek a jeho formy – účetnictví
Majetek firmy – dlouhodobý – otázka z ekonomie
Majetek podniku – maturitní otázka
Majetek podniku – maturitní otázka (2)
Majetek podniku – maturitní otázka (3)
Majetek podniku – maturitní otázka (4)
Majetková struktura podniku, závěrka – účetnictví
Majetkové cenné papíry – ekonomie a finance
Majetkové daně – maturitní otázka
Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka
Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka (2)
Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka (3)
Makroekonomie – maturitní otázka
Makroekonomie – maturitní otázka (2)
Mamagement, vnitřní a vnější prostředí managementu
Management – Firemní ekonomika (VOŠ)
Management – maturitní otázka
Management – maturitní otázka
Management – maturitní otázka (3)
Management – maturitní otázka (4)
Management – maturitní otázka (5)
Management – maturitní otázka (6)
Management – maturitní otázka (7)
Management – maturitní otázka (8)
Management – maturitní otázka (9)
Management – maturitní otázka [10]
Management – základní pojmy – maturitní otázka
Management lidských zdrojů – případová studie
Management podniku – maturitní otázka
Management podniku – maturitní otázka (2)
Manažer – otázka z managementu
Manažer a jeho role
Manažer v procesu řízení – maturitní otázka z ekonomie
Manažerská zpráva – SWOT analýza (VŠ)
Manažerské funkce – maturitní otázka
Manka a přebytky – maturitní otázka
Marketing – ekonomie
Marketing – ekonomie (2)
Marketing – ekonomie (3)
Marketing – ekonomie (3)
Marketing – ekonomie (4)
Marketing – Ekonomika a podnikání (VOŠ)
Marketing – maturitní otázka
Marketing – maturitní otázka
Marketing – maturitní otázka z ekonomie
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (2)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (3)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (4)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (5)
Marketing a CR – ekonomie
Marketing a management – otázka k maturitě
Marketing a management – otázka k maturitě (2)
Marketing cestovního ruchu – maturitní otázka  
Marketing cestovního ruchu II. – maturitní otázka
Marketing jako podnikatelská filozofie a jeho analýzy
Marketing na sociálních sítích, CPC a CPM
Marketing v cestovním ruchu
Marketing v CR – cestovní ruch
Marketing, management a etika – ekonomie (4)
Marketingová koncepce a prostředí, marketingový výzkum
Marketingové strategické plánování
Marketingové strategie – otázka z ekonomie
Marketingový informační systém – maturitní otázka
Marketingový informační systém – maturitní otázka (2)
Marketingový mix – maturitní otázka
Marketingový mix – maturitní otázka
Marketingový mix – maturitní otázka (2)
Marketingový mix v CR – 8P
Marketingový plán a reklama – maturitní otázka
Marketingový výzkum – otázka z marketingu
Marketingový výzkum – otázka z marketingu (2)
Marketingový výzkum – seminární práce
Marketingový výzkum na internetu – online marketing
Marketingový výzkum v CR
Materiálové zásoby – účetnictví
Metodické prvky účetnictví – maturitní otázka
Metody statistiky v CR
Mezinárodní ekonomická integrace a management
Mezinárodní ekonomické integrace – otázka z ekonomie
Mezinárodní ekonomické integrace – otázka z ekonomie (2)
Mezinárodní ekonomie – otázka z ekonomie
Mezinárodní ekonomie – otázka z ekonomie
Mezinárodní finanční instituce – ekonomie
Mezinárodní obchod – Ekonomie, hodnocení a hospodářský proces
Mezinárodní obchod – maturitní otázka
Mezinárodní obchod a hospodářská spolupráce
Mezinárodní organizace a instituce – maturitní otázka
Mezinárodní vztahy jako věda – maturitní otázka
Mikroekonomie – otázka z ekonomie
Mikroekonomie – otázka z ekonomie (2)
Móda – cesta k úspěchu a případová studie (VŠ)
Model BAMF – finanční analýza (VŠ)
Model KAMF – finanční analýza (VŠ)
Modely a fáze životního cyklu projektu (VŠ)
Moderní formy řízení hotelu
Moderní obaly pro výrobní průmysl
Monopol – ekonomie 2 (mikro)
Monopolistická konkurence – ekonomie 2 (mikro)
Motivace (VŠ)
Motivace a vedení lidí (řízení lidí) – otázka z managementu
Mzdy – maturitní otázka
Mzdy – maturitní otázka
Mzdy – maturitní otázka (2)
Nabídka a poptávka, trh a jeho zákony – ekonomie
Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)
Náklady – členění, účtování, daňové uznávání
Náklady a jejich členění – otázka z účetnictví
Náklady a výnosy – maturitní otázka z ekonomie
Náklady a výnosy – maturitní otázka z účetnictví
Náklady a výnosy – maturitní otázka z účetnictví (2)
Náklady a výnosy – zachycení v účetnictví
Náklady a výnosy podniku – maturitní otázka
Náklady a výnosy z variabilního vstupu v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)
Náklady v dlouhém období – ekonomie 2 (mikro)
Náklady v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (2)
Národní hospodářství – Ekonomie (VOŠ)
Národní hospodářství – maturitní otázka
Národní hospodářství – maturitní otázka (2)
Národní hospodářství – maturitní otázka (3)
Národní hospodářství – maturitní otázka (4)
Národní hospodářství – maturitní otázka (5)
Národní hospodářství – maturitní otázka (6)
Národní hospodářství – maturitní otázka (7)
Národní hospodářství – maturitní otázka (8)
Národní hospodářství – maturitní otázka (9)
Národní hospodářství, struktura, úroveň – otázka z ekonomie
Ndaba Ntsele – CEO Pamotzi investment Holding
Nebankovní instituce finančního systému
Nedostatek zdrojů – esej (VŠ)
Nekonvenční dopravy, městská hromadná doprava
Nemocenské dávky – maturitní otázka z ekonomie
Nenávratné příjmy územních rozpočtů (VŠ)
Nepřímé daně – otázka z ekonomie
Nezaměstnanost – otázka z ekonomie
Nezaměstnanost – seminární práce z ekonomie
Neziskový sektor – subjekty a jejich poslání – ekonomie
Novověká tržní ekonomika
Obchod, hospodářství, EU – otázka z ekonomie
Obchodní banky a bankovní operace – ekonomie a bankovnictví
Obchodní činnost – maturitní otázka
Obchodní činnost podniku – maturitní otázka
Obchodní činnosti a cestovní ruch – ekonomie
Obchodní korporace – maturitní otázka
Obchodní korporace – maturitní otázka
Obchodní korporace – maturitní otázka (2)
Obchodní korporace – maturitní otázka (3)
Obchodní korporace a ostatní formy podnikání
Obchodní politika hotelu
Obchodní sortiment – maturitní otázka
Obchodní společnosti – otázka z ekonomie
Obchodní společnosti – otázka z ekonomie (2)
Obchodní společnosti – otázka z ekonomie (3)
Obchodní společnosti osobní a kapitálové
Obchodní společnosti, družstva, státní podniky a neziskový sektor
Obchodní zákoník, podniky a podnikání – otázka z ekonomie
Obecné zásady manažera – manažerské funkce
Oběžný majetek – maturitní otázka
Oběžný majetek – maturitní otázka (2)
Oběžný majetek a jeho financování – otázka z účetnictví
Oběžný majetek podniku – ekonomie a účetnictví
Oběžný majetek, řízení zásob a oceňování zásob
Obsah logistiky – maturitní otázka z ekonomie / logistiky
Oceňování dlouhodobého majetku – otázka z účetnictví
Oceňování složek majetku, inventarizace majetku
Ochrana užitných vlastností zboží, škodlivé vlivy na zboží
Odbyt – prodejní činnost podniku
Odbyt a marketing – maturitní otázka z ekonomie
Odbyt a marketing – maturitní otázka z ekonomie (2)
Odměňování (mzdy) – ekonomie a účetnictví
Odměňování zaměstnanců – maturitní otázka
Odměňování, pojištění a nezaměstnanost
Odpisování dlouhodobého majetku – maturitní otázka
Odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku
Odpisy – maturitní otázka
Odštěpné závody – moderní forma podnikání
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Oligopol – ekonomie 2 (mikro)
Operativní management – maturitní otázka z ekonomie
Organizace podnikání v ČR, podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet
Organizace účetnictví – maturitní otázka
Organizace účetnictví – maturitní otázka (2)
Organizace účetnictví – maturitní otázka (3)
Organizace zásobovací činnosti – maturitní otázka
Organizační formy řízení projektů (VŠ)
Organizační složky hotelu – top management
Organizování – maturitní otázka
Organizování – maturitní otázka z managementu
Orgány a organizace cestovního ruchu v ČR a ve světě
Osobní finance – otázka z ekonomie
Osobní financování – maturitní otázka
Osobní společnosti a družstva – ekonomie a podnikání
Osobní výbava průvodce – maturitní otázka
Osobnost manažera – management
Osobnost průvodce – maturitní otázka
Otázky ze světa práce a jejich odpovědi
Outgoingový a incomingový CR – maturitní otázka
Pasové služby – maturitní otázka
Peněžní trh – maturitní otázka
Peněžní trh – maturitní otázka (2)
Peněžní trh – maturitní otázka (3)
Peníze – funkce, měna, měnový kurz, burza, pojištění
Peníze a bankovní soustava ČR – maturitní otázka
Peníze a cenné papíry – otázka z ekonomie
Peníze a cenné papíry – otázka z ekonomie
Peníze zpět z online nákupů (cashback)
Personalistika – maturitní otázka
Personalistika – maturitní otázka (2)
Personalistika – otázka z ekonomie
Personální činnost – maturitní otázka
Personální činnost – personalistika
Personální činnost podniku – maturitní otázka
Personální zajištění a kontrola – management
Pestrá společnost, o.p.s. – nezisková organizace
Plánování – maturitní otázka z managementu
Plánování zdrojů projektu, RBS (VŠ)
Plánování, organizování a organizační struktury
Platební a zajišťovací instrumenty – otázka z ekonomie
Platební prostředky v cestovním ruchu – maturitní otázka
Platební styk – maturitní otázka
Platební styk, jeho formy a nástroje – maturitní otázka
Podnik – ekonomie
Podnik a jeho hlavní činnost – maturitní otázka
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie
Podnik a podnikání – ekonomie
Podnik a podnikání – maturitní otázka
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie (2)
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie (3)
Podnik a podnikání – otázka z ekonomie
Podnik a podnikání – otázka z ekonomie a práva
Podnik a podnikání (2)
Podnik a pracovní právo – otázka z ekonomie
Podnik, podnikání a podnikatelské subjekty
Podnikání – otázka z ekonomie a podnikání
Podnikání a podnik – ekonomie (2)
Podnikání a podnik – maturitní otázka
Podnikání a podnikání podle živnostenského zákona
Podnikání a podnikatelské subjekty – maturitní otázka
Podnikání fyzických osob – ekonomie
Podnikání jako základ tržní ekonomiky
Podnikání OSVČ – otázka z ekonomie
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie (2)
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie (3)
Podnikání ve stravování a hotelnictví – klasifikace jednotek, řetězce, předpisy
Podnikání ve stravování a v hotelnictví, Organizační struktura
Podnikání, živnosti – otázka z ekonomie
Podnikatelský plán
Podnikatelský plán – seminární práce
Podnikatelský záměr – cukrárna
Podstata fungování tržní ekonomiky
Podstata fungování tržní ekonomiky (2)
Podstata fungování tržní ekonomiky (3)
Podstata marketingu a chování kupujících
Podstata tržní ekonomiky – maturitní otázka
Podstata účetnictví – maturitní otázka
Podstata, význam a funkce účetnictví
Pohledávky a závazky v zahraničním styku, kurzové rozdíly
Pojetí managementu – maturitní otázka
Pojištění nemovitosti – seminární práce
Pojišťovací instituce – maturitní otázka
Pojišťovací služby v cestovním ruchu – maturitní otázka
Pojišťovnictví – ekonomie
Pojišťovnictví – ekonomie (2)
Pojišťovnictví – ekonomie (3)
Pojišťovnictví – Ekonomie (VOŠ)
Pojišťovnictví – maturitní otázka
Pojišťovnictví – maturitní otázka
Pojišťovnictví – maturitní otázka (2)
Pojišťovnictví – maturitní otázka (3)
Pojišťovnictví – maturitní otázka (4)
Pojišťovnictví – maturitní otázka (5)
Pojišťovnictví – maturitní otázka (6)
Pojišťovnictví – otázka z bankovnictví a pojišťovnictví
Pojmy tržní ekonomiky a ekonomické pojmy
Pokladna, ceniny, bankovní účty a úvěry – účetnictví
Pokladní služba – maturitní otázka
Pořízení a evidence dlouhodobého majetku
Postavení CR v národním hospodářství – maturitní otázka
Postavení manažera v organizaci, typy manažerů
Postavení veřejného sektoru v NH (VŠ)
Postoje k podnikání (VŠ)
Potřeba, statky, služby – otázka z ekonomie
Potřeby, statky, služby, dělba práce, tržní mechanismus
Povinné platby domácnosti (dům) – ročníková práce
Pozemní komunikace – maturitní otázka
Pozitivní a negativní techniky vedení – otázka z managementu
PPC a kontextová reklama – online marketing
Pracovněprávní vztahy – otázka z ekonomie
Pracovní agenda průvodce – maturitní otázka
Pracovní poměr – zákoník práce, dovolená, mzda a plat
Pracovní poměr a ukončení pracovního poměru
Pracovní porady a skupinové řešení
Pracovní právo – maturitní otázka z ekonomie
Pracovníci a práce v lesním hospodářství – maturitní otázka
Pracovníci hotelu a jejich náplň práce
Praha – seminární práce – CR
Praha a Střední Čechy – turistické oblasti ČR
Praktické tipy, jak ušetřit nemalé peníze v podnikání
Právní formy podnikání – ekonomie
Právní formy podnikání – ekonomie (2)
Právní formy podnikání – maturitní otázka z ekonomie
Právní úprava účetnictví – maturitní otázka
Právní úprava účetnictví – maturitní otázka (2)
Právní úprava účetnictví – maturitní otázka (3)
Právní úprava účetnictví a účetní soustava ČR
Právní úprava, směrná účtová osnova – účetnictví
Právní úpravy podnikání v cestovním ruchu
Předmět ekonomie, pojmy mikro a makro
Předpoklady cestovního ruchu
Přehled právních forem podnikání
Přijímání a orientace pracovníků
Příjmy firmy – ekonomie 2 (mikro)
Přímé daně – daňová soustava
Přímé daně – Ekonomie a účetnictví (VOŠ)
Přímé daně – maturitní otázka
Přímé daně – maturitní otázka (2)
Principy účtování dlouhodobého majetku
Příprava výroby, kalkulace – účetnictví
Přístup k manažerskému učení a seberozvoji – styly učení
Problematika ceny zlata a stříbra – seminární práce
Prodej pokrmu – maturitní otázka
Prodejní činnost – marketing a ekonomie
Produkt (vrstvy, obal, životní cyklus, značky, marketing)
Profil manažera – maturitní otázka
Projektový management (VŠ)
Propagace – maturitní otázka
Propagace – otázka z marketingu
Provozování Cestovní kanceláře a agentury
Provozovny stravovacích služeb – maturitní otázka
Průvodce po kul.-his. památkách – maturitní otázka
Průvodce po zpřístupněných jeskyních – maturitní otázka
Průvodce pro okružní plavby – maturitní otázka
Průvodcovská činn. na meziná. úrovni – maturitní otázka
Průvodcovská činnost v rámci ČR – maturitní otázka
Průzkum trhu – otázka z marketingu
Půjčky bez příjmu: výhody a rizika finanční pomoci
Racionální systém stravování
Raspberry Pi 5 – specifikace, ceny a dostupnost
Realizace projektu – projektový management
Reklama na internetu – marketing
Reklamní stany jako „must have“ pro každou venkovní akci.
Reklamy – seminární práce
Řešení konfliktů
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řím – maturitní otázka
Řízení a manažerské dovednosti – management
Řízení podniku – maturitní otázka
Řízení rizik – projektový management
Rozhodování – maturitní otázka z managementu
Rozhodování o výstupu v dlouhém období – ekonomie 2 (mikro)
Rozhodování za rizika – indiferenční analýza – mikroekonomie – ekonomie 2
Rozhodování za rizika – snižování diverzifikací – ekonomie 2 (mikro)
Rozhodování za rizika – snižování pojištěním – ekonomie 2 (mikro)
Rozhodování, vedení lidí, motivace a kontrola
Rozpočet Evropské unie (dále jen EU), euro, eurozóna
Rozpočtová soustava – ekonomie (VŠ)
Rozvaha – otázka z účetnictví
Rozvaha – otázka z účetnictví (2)
Rozvaha – otázka z účetnictví (3)
Rozvaha – otázka z účetnictví (4)
Rozvaha podniku a inventarizace
Rozvoj CR v regionech
Rumunsko a Bulharsko – maturitní otázka
Satelitní účet
Sebepoznání a poznávání druhých
Segmentace spotřebních trhů
Segmentace trhu – pracovní list
Segmentace trhu a chování kupujících
Segmentace trhu v cestovním ruchu
Selhání trhu – maturitní otázka
SEM, SEO a linkbuilding – online marketing
Silniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Složitá obsluha – maturitní otázka
Služby cestovního ruchu – maturitní otázka
Služby letecké dopravy – maturitní otázka
Služby lodní dopravy – maturitní otázka
Služby silniční dopravy – maturitní otázka
Služby v cestovním ruchu
Služby železniční dopravy – maturitní otázka
Směnárenské činnosti – maturitní otázka
Směnárenské služby v cestovním ruchu – maturitní otázka
Směrná účtová osnova, účet – účetnictví
Smíšený ekonomický systém – otázka z ekonomie
Sociální pojištění – otázka z ekonomie
Sociální politika – ekonomie (VŠ)
Sociální politika státu – maturitní otázka
Soukromé podniky individuálního podnikatele – ekonomie
Soustava účetních knih – maturitní otázka
Soustava účetních knih v daňové evidenci – účetnictví
Soustava veřejných rozpočtů ČR – maturitní otázka
Spolupráce České pošty s aliančními partnery
Spotřeba za rizika a funkce užitku – mikroekonomie – ekonomie
Správa daní – otázka z účetnictví
Správa zaměstnanosti, úřad práce – Veřejná správa
Správa životního prostředí – právo a ekonomie
Stabilizační politika – ekonomie (VŠ)
Stage Gate Control proces (SGCP) (VŠ)
Státní rozpočet – ekonomie (VŠ)
Státní správa, instituce, reformy – maturitní otázka
Stínová ekonomika – seminární práce
Strategické plánování – management a marketing
Strategické plánování – management a marketing (2)
Strategie organizace – strategická analýza
Stravovací služby – maturitní otázka
Styl vedení – maturitní otázka
Styly vedení a rozvoj spolupracovníků
Světové hospodářství a mezinárodní integrace
Světové organizace – otázka z ekonomie
Světové trhy a mezinárodní obchod
Světový obchod a mezinárodní organizace – ekonomie
SWOT analýza – marketing, strategie, ekonomika
Syntéza a tvorba strategie – strategická analýza
Systém vedení účetnictví – maturitní otázka
Technicko-hospodářské normy – maturitní otázka
Technologie a produkční funkce v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)
Teorie potřeb – otázka z ekonomie
Topografická příprava – maturitní otázka
Trh – maturitní otázka z ekonomie
Trh – maturitní otázka z ekonomie (2)
Trh a konkurence – otázka z ekonomie
Trh a tržní ekonomika – maturitní otázka (5)
Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie
Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie (2)
Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie (3)
Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie (4)
Trh a tržní hospodářství
Trh a tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie
Trh práce a nezaměstnanost – maturitní otázka z ekonomie
Trh práce a odměňování – maturitní otázka z ekonomie
Trh, konkurence, ochrana spotřebitele – otázka z ekonomie
Trh, tržní mechanismus
Trh, tržní mechanismus – maturitní otázka z ekonomie
Tržní ekonomika – otázka z ekonomie
Tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie
Tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie (2)
Tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie (3)
Tržní mechanismus – otázka z ekonomie
Turismus – cestovní ruch
Turistické zajímavosti Karlovarského kraje 
Turistické zajímavosti Zlínského kraje
Turistický region Jížní Čechy a románský sloh
Týmy a jejich vedení
Typologie cestovního ruchu – maturitní otázka
Ubytovací úsek hotelu – rezervační a registrační činnost, péče o hosta
Účelové a neúčelové úvěry – seminární práce z ekonomie
Účet – forma, druhy, náležitosti a práce s účty
Účet a jeho podstata, třídění účtů, účtová osnova a rozvrh
Účetní doklady – maturitní otázka z účetnictví
Účetní doklady – maturitní otázka z účetnictví (2)
Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy
Účetní dokumentace – maturitní otázka
Účetní dokumentace – maturitní otázka (2)
Účetní dokumentace a účetní doklady – účetnictví
Účetní knihy – maturitní otázka
Účetní knihy pro daňovou evidenci – otázka z účetnictví
Účetní uzávěrka a závěrka – otázka z účetnictví
Účetní uzávěrka a závěrka – otázka z účetnictví (2)
Účetní uzávěrka a závěrka, finanční analýza
Účetní zápisy a účetní knihy – maturitní otázka
Účetní závěrka u podnikatelského subjektu
Účetnictví – maturitní otázka
Účetnictví – podstata, význam, právní úprava, úkoly a zásady
Účetnictví bank – maturitní otázka
Účtová osnova, účtový rozvrh – otázka z účetnictví
Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek – maturitní otázka z ekonomie
Účtová třída 6 – otázka z účetnictví
Účtování materiálu (způsoby A a B) – účetnictví
Účtování materiálů a zboží
Účtování na finančních účtech – otázky
Účtování na finančních účtech (pokladna, ceniny, BÚ, úvěry)
Účtování o daních – maturitní otázka
Účtování o krátkodobém finančním majetku
Účtování o zásobách vlastní výroby – účetnictví
Účtování o zboží – účetnictví
Účtování zásob materiálu – prodej a inventarizační rozdíly
Účtování zboží (způsob A a B, inventarizace) – účetnictví
Ukazatele národního hospodářství
Ukončení pracovního poměru – maturitní otázka z ekonomie
Úloha personalistiky v ekonomice – maturitní otázka z ekonomie
Úloha státu v tržní ekonomice – maturitní otázka
Úprava zevnějšku průvodce – maturitní otázka
Úročení a příklady výpočtu – maturitní otázka z ekonomie
Uvedení nového produktu na trh – seminární práce
Uvedení produktu FF na trh – Ročníková práce
Úvěrové cenné papíry – ekonomie a finance
Úvěry – maturitní otázka
Úvěry – otázka z účetnictví
Úvod do ekonomie – Ekonomie (VOŠ)
Úvod do ekonomiky a marketingu
Úvod do problematiky CK a CA
Valutová pokladna a kurzovní rozdíly – maturitní otázka
Vedení a pracovní diverzita
Velká hospodářská krize – seminární práce
Velká hospodářská krize (1929) – otázka z ekonomie
Venkovský cestovní ruch – maturitní otázka
Veřejná volba – ekonomie (VŠ)
Veřejné finance – maturitní otázka z ekonomie
Veřejné rozhodování a jeho mechanismy
Veřejné statky – ekonomie (VŠ)
Veřejné výdaje – ekonomie (VŠ)
Video reklama – YouTube – online marketing
Vize WTO do budoucnosti
Vízové služby – maturitní otázka
Vkladové a úvěrové služby bank – bankovnictví
Vkladové služby obchodních bank
Vkladové služby v bankovnictví
Vlastní náklady výroby – maturitní otázka
Vliv čichových podnětů na prac. prostředí a efektivitu práce
Vliv dětí na kupní rozhodování rodičů
Vliv obalu na kupujícího
Vlivy působící na zboží – maturitní otázka
Vnější měnová politika – maturitní otázka
Vnější úprava prodejny – maturitní otázka
Vnitřní a mezinárodní obchod – ekonomie
Vnitřní obchod
Vnitřní obchod (2)
Vnitřní obchod a cestovní ruch
Vnitropodnikové účetnictví – maturitní otázka
Vnitropodnikové účetnictví – úkoly, vedení, analytická evidence
Vnitropodnikové účetnictví (úkoly, formy, způsoby vedení)
Vodní doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Volnočasové aktivity v ČR – maturitní otázka
Volnočasové aktivity v ČR II. – maturitní otázka
Všeobecné normy a zásady spol. chování – maturitní otázka
Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu
Výběr vhodné banky pro podnikatele – seminární práce
Vyhodnocení a vyú. pracovní agendy – maturitní otázka
Výhody a nevýhody týmové práce
Výkonnost národního hospodářství
Výnosy – členění, účtování, tržby a HV
Výnosy ve finančním účetnictví
Výpočet čisté mzdy zaměstnance
Výroba a výrobní faktory – maturitní otázka
Výrobek – maturitní otázka
Výrobek a jeho životní cyklus – maturitní otázka
Výrobek a jeho životní cyklus – maturitní otázka (2)
Výrobní činnost podniku – maturitní otázka
Výrobní faktory a ekonomické subjekty
Výrobní podnik – maturitní otázka
Výrobní proces, příprava výrobního procesu – ekonomie
Výrobní program podniku, technická příprava výroby, normy
Výsledek hospodaření
Vyvážené vedení lidí (versatilita)
Vývoj účasti ČR na mezinárodní  integraci – maturitní otázka z ekonomie
Význam a funkce účetnictví – maturitní otázka
Význam a úloha účetnictví, daňové evidence
Význam informací v cestovním ruchu – maturitní otázka
Význam marketingu v tržní ekonomice
Význam, funkce a struktura managementu
Vznik a podstata peněz, měna a bankovnictví
Vznik a vývoj managementu – referát
Vznik mimořádných událostí – maturitní otázka
Vztah příjmů a výdajů státního rozpočtu – ekonomie (VŠ)
Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem
Zabezpečte svůj majetek! Proč je pojištění nemovitosti a domácnosti naprostou nezbytností?
Zahraničně-obchodní politika státu – maturitní otázka
Zahraniční obchod – maturitní otázka
Zahraniční obchod – otázka z ekonomie
Zahraniční obchod – význam, formy, vztah ke světovému hospodářství, clo
Zahraniční obchod a Evropská unie
Zahraniční obchod, celnictví, mezinárodní obchod – ekonomie
Zahraniční obchod, formy a bilance – otázka z ekonomie
Zájezd – maturitní otázka
Zajištění úvěrů – maturitní otázka
Základní ekonomická východiska – ekonomika
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (2)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (3)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (4)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (5)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (6)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (7)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (8)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (9)
Základní ekonomické systémy – maturitní otázka
Základní makroekonomické ukazatele – ekonomie
Základní nepodmíněný příjem – referát
Základní podmínky pro rozvoj CR – maturitní otázka
Základní podnikatelská koncepce
Základní pojmy ekonomie – otázka z ekonomie
Základní pojmy účetnictví, účetní dokumentace
Základní právní dokumenty
Základní účtování mezd – maturitní otázka
Základy cestovního ruchu – maturitní otázka
Základy daňové teorie – ekonomie (VŠ)
Základy ekonomie – maturitní otázka
Základy marketingu – otázka z ekonomie
Základy právní nauky – otázka z ekonomie
Základy účetnictví – maturitní otázka
Základy účtování nákladů, výnosů a mezd
Zákon o účetnictví – maturitní otázka
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným
Založení podniku – otázka z ekonomie a podnikání
Založení podniku – podnikatelský plán (záměr)
Zaměstnanci podniku a odměňování – maturitní otázka
Zaměstnání, odměňování, daně a pojištění
Zásobovací činnost – účetnictví
Zásobovací činnost podniku
Zásobování – činnost podniku – otázka z ekonomie
Zásobování – maturitní otázka
Zásobování – maturitní otázka (2)
Zásobování – maturitní otázka (3)
Zásobování – maturitní otázka (4)
Zásobování – otázka z logistiky
Zásobování a účtování zásob – otázka z účetnictví
Zásoby – maturitní otázka
Zásoby – maturitní otázka z ekonomie a účetnictví
Zásoby (členění, oceňování, účtování, inventarizace)
Zásoby materiálu a zboží účtované způsobem B – účetnictví
Zásoby v podniku – účetnictví
Zásoby, členění a oceňování, způsoby evidence zásob – účetnictví
Závazky – zúčtovací vztahy, tuzemské/cizí, inventarizace
Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně
Zdroje financování – účetnictví
Zdroje financování a finanční řízení – maturitní otázka
Železniční doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)
Živnost – maturitní otázka
Živnost – Podnikání (VŠ)
Živnostenské podnikání – maturitní otázka
Živnostenské podnikání – maturitní otázka
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (2)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (3)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (4)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (5)
Živnosti – otázka z ekonomie
Život závodu – maturitní otázka
Zlepšení komunikace pomocí kinetické zpětné vazby
Změny v managementu
Zpracování informačního minima – maturitní otázka
Způsob stanovení ceny – otázka z ekonomie a účetnictví
Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Zúčtovací vztahy – maturitní otázka
Zúčtovací vztahy podniku, evidence tuzemských pohledávek a závazků
Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí – účetnictví
Zúčtovací vztahy z obchodních styků a zahraniční obchodní operace
Zúčtování se zaměstnanci – účetnictví
Zúčtování vztahů podniku ke státnímu rozpočtu – účetnictví
Zvláštní případy při účtování zásob – účetnictví
Zvláštní účetní případy materiálových zásob
Zvláštnosti účtování firem – účetnictví
Zvláštnosti účtování materiálových zásob – účetnictví
Zvláštnosti v obchodních korporacích, účetnictví podnikatele