Bankovní operace – ekonomie
Bankovní soustava – maturitní otázka z ekonomie
Bankovní soustava – maturitní otázka z ekonomie (2)
Bankovní soustava – maturitní otázka z ekonomie (3)
Bankovní soustava a platební styk – otázka z ekonomie
Bankovní soustava a úvěrové služby bank – maturitní otázka
Bankovní soustava ČR – ekonomie
Bankovní soustava ČR – maturitní otázka
Bankovní soustava v ČR, centrální banka a obchodní banky
Bankovní systém – maturitní otázka
Bankovní systém ČR a finanční trh
Bankovní systém v ČR
Bankovnictví – maturitní otázka
Bankovnictví – maturitní otázka (2)
Bankovnictví – maturitní otázka (3)
Bankovnictví – maturitní otázka (4)
Bankovnictví – maturitní otázka z ekonomie
Bankovnictví a cenné papíry – ekonomie
Bankovnictví ČR – maturitní otázka
Banky a úvěry – maturitní otázka
Baťův systém řízení
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Burza cenných papírů v ČR – otázka z ekonomie
Burzy – maturitní otázka z ekonomie
Cenné papíry – maturitní otázka
Cenné papíry a burzy – finance a ekonomie
Cenné papíry kapitálového trhu a burzy – ekonomie
Cenné papíry peněžního trhu – maturitní otázka
Centrální banka (ČNB) – maturitní otázka
Ceny a cenová politika – maturitní otázka z ekonomie
Česká národní banka – ekonomie
České ekonomické myšlení – maturitní otázka
Československá měnová reforma (1919) – seminární práce
Cíle a základy hospodaření – maturitní otázka
Clo a celní politika – maturitní otázka
Co je to ekonomie? – maturitní otázka
Co si myslím o dluzích? – seminární práce
Daň z nemovitých věcí – pozemky
Daň z přidané hodnoty – ekonomie
Daně – maturitní otázka z ekonomie
Daňová soustava – maturitní otázka
Daňová soustava – maturitní otázka
Daňová soustava – otázka z účetnictví (2)
Daňová soustava – otázka z účetnictví (3)
Daňová soustava ČR – ekonomie (3)
Dějiny managementu – základní přehled
Distribuce – marketing a logistika (2)
Distribuce – prodejní cesty – obchodní činnosti
Dlouhodobý a oběžný majetek
Dlouhodobý majetek – ekonomie
Dlouhodobý majetek – ekonomie (2)
Dlouhodobý majetek – ekonomie (4)
Dlouhodobý majetek – ekonomie (5)
Dlouhodobý majetek – maturitní otázka
Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví (2)
Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví (3)
Dlouhodobý majetek podniku – maturitní otázka
Dodavatelsko – odběratelské vztahy
Domácí produkt – otázka z ekonomie
DPH – maturitní otázka, referát
DPH (daň z přidané hodnoty) – maturitní otázka
Důchodové pojištění, penzijní připojištění – otázka z ekonomie
Efektivnost investic, investice, investování – ekonomie
Ekonomická integrace – maturitní otázka
Ekonomická rovnováha
Ekonomická situace USA – maturitní otázka z ekonomie
Ekonomické efekty ze zeštíhlení podniku
Ekonomické systémy – maturitní otázka
Ekonomické systémy – otázka z ekonomie
Ekonomické systémy – otázka z ekonomie (2)
Ekonomický růst a hospodářský cyklus – ekonomie
Ekonomický systém společnosti – ekonomie
Ekonomický systém společnosti – ekonomie (2)
Ekonomie – maturitní otázky (kompletní zpracování)
Ekonomie a závěr sociologie
Ekonomie jako společenská věda, systém a zákony
Ekonomie jako věda
Ekonomie jako vědní disciplína – maturitní otázka
EU – vývoj, orgány EU, symboly – ekonomie
Evropská unie – maturitní otázka
Evropská unie – otázka z ekonomie (2)
Evropská unie a ČR – otázka z ekonomie
Evropská unie a začlenění ČR – maturitní otázka z ekonomie
Finanční analýza (FA) – maturitní otázka
Finanční analýza (FA) – otázka z ekonomie
Finanční analýza (FA) – otázka z ekonomie (2)
Finanční gramotnost České republiky
Finanční řízení podniku – maturitní otázka
Finanční řízení podniku – maturitní otázka (2)
Finanční strategie – maturitní otázka z ekonomie
Finanční trh – otázka z ekonomie
Finanční trh – otázka z ekonomie (2)
Finanční trh – otázka z ekonomie (3)
Finanční trh – peněžní a kapitálový, CP, burza, fondy
Finanční trh a cenné papíry – kapitálový trh – ekonomie
Finanční trh, cenné papíry a burza – otázka z ekonomie
Finanční trh, cenné papíry a burzy – otázka z ekonomie
Finanční trhy – maturitní otázka
Finanční trhy – otázka z ekonomie (4)
Finanční účty – maturitní otázka
Financování činnosti podniku – maturitní otázka
Financování činností v krajině z veřejných zdrojů
Financování podnikových činnosti – maturitní otázka
Financování podniku – otázka z ekonomie
Fiskální politika – maturitní otázka z ekonomie
Globalizace světové ekonomiky – maturitní otázka
Historický přehled ekonomických teorií – maturitní otázka
Historický vývoj managementu
Historie a právní úprava účetnictví – maturitní otázka
Historie ekonomiky – maturitní otázka
Historie vývoje managementu – maturitní otázka
Hlavní činnost podniku – maturitní otázka
Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
Hodnocení zaměstnanců a management
Hospodaření a finanční analýza podniku
Hospodaření podniku CR – ekonomie
Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem
Hospodaření s oběžným majetkem – ekonomie
Hospodaření s oběžným majetkem – ekonomie (2)
Hospodaření s oběžným majetkem – zásobování a logistika
Hospodaření s pracovníky – otázka z ekonomie
Hospodaření v rámci Evropská unie
Hospodářská politika – otázka z ekonomie
Hospodářská politika – otázka z ekonomie (2)
Hospodářská politika a její cíle
Hospodářská politika státu – ekonomie
Hospodářská politika státu – ekonomie
Hospodářská politika státu – maturitní otázka
Hospodářský cyklus – maturitní otázka z ekonomie
Hospodářský cyklus – maturitní otázka z ekonomie (2)
Hospodářský proces – maturitní otázka
Hospodářský proces – otázka z ekonomie
Hospodářský proces – otázka z ekonomie (2)
Hotelový provoz – otázky z ekonomie
Hrubý domácí produkt – otázka z ekonomie
Inflace – otázka z ekonomie
Inflace – otázka z ekonomie (2)
Inflace a nezaměstnanost – maturitní otázka
Informační soustava podniku – maturitní otázka
Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU)
Investiční činnost – maturitní otázka
Investiční činnost – maturitní otázka (2)
Investiční činnost firmy – maturitní otázka
Investiční společnosti, podílové fondy – ekonomie
Investiční výstavba v podniku – maturitní otázka
Kapitál – maturitní otázka z ekonomie
Kapitálové společnosti – otázka z ekonomie
Komerční banky – otázka z ekonomie
Komunikace a stimulování prodeje, propagace
Konkurence, hospodářská soutěž a selhání trhu
Kontrola a její pojetí – maturitní otázka
Kontrola ČOI a náležitosti obalů – maturitní otázka
Krátkodobý majetek – maturitní otázka
Kupní rozhodování, analýza konkurence
Kupní smlouvy – ekonomie a právo
Lidské zdroje a pracovně právní vztahy
Lidské zdroje v podniku – maturitní otázka
Logistika – maturitní otázka
Majetek firmy – dlouhodobý – otázka z ekonomie
Majetek podniku – maturitní otázka
Majetek podniku – maturitní otázka (2)
Majetek podniku – maturitní otázka (4)
Majetkové cenné papíry – ekonomie a finance
Majetkové daně – maturitní otázka
Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka
Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka (2)
Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka (3)
Makroekonomie – maturitní otázka
Makroekonomie – maturitní otázka (2)
Management – maturitní otázka
Management – maturitní otázka
Management – maturitní otázka (3)
Management – maturitní otázka (4)
Management – maturitní otázka (5)
Management – maturitní otázka (6)
Management – maturitní otázka (7)
Management – maturitní otázka (8)
Management – maturitní otázka (9)
Management – maturitní otázka [10]
Management – základní pojmy – maturitní otázka
Management lidských zdrojů – případová studie
Management podniku – maturitní otázka
Management podniku – maturitní otázka (2)
Manažer a jeho role
Manažer v procesu řízení – maturitní otázka z ekonomie
Marketing – ekonomie
Marketing – ekonomie (2)
Marketing – ekonomie (3)
Marketing – ekonomie (3)
Marketing – ekonomie (4)
Marketing – maturitní otázka
Marketing – maturitní otázka
Marketing – maturitní otázka z ekonomie
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (2)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (3)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (4)
Marketing – maturitní otázka z ekonomie (5)
Marketing a CR – ekonomie
Marketing a management – otázka k maturitě
Marketing jako podnikatelská filozofie a jeho analýzy
Marketing, management a etika – ekonomie (4)
Marketingové strategie – otázka z ekonomie
Marketingový informační systém – maturitní otázka
Marketingový informační systém – maturitní otázka (2)
Marketingový mix – maturitní otázka
Marketingový mix – maturitní otázka (2)
Marketingový plán a reklama – maturitní otázka
Marketingový výzkum – otázka z marketingu (2)
Metodické prvky účetnictví – maturitní otázka
Mezinárodní ekonomická integrace a management
Mezinárodní ekonomické integrace – otázka z ekonomie
Mezinárodní ekonomické integrace – otázka z ekonomie (2)
Mezinárodní ekonomie – otázka z ekonomie
Mezinárodní ekonomie – otázka z ekonomie
Mezinárodní finanční instituce – ekonomie
Mezinárodní obchod – Ekonomie, hodnocení a hospodářský proces
Mezinárodní obchod – maturitní otázka
Mezinárodní obchod a hospodářská spolupráce
Mezinárodní organizace a instituce – maturitní otázka
Mezinárodní vztahy jako věda – maturitní otázka
Mikroekonomie – otázka z ekonomie
Mikroekonomie – otázka z ekonomie (2)
Mzdy – maturitní otázka
Nabídka a poptávka, trh a jeho zákony – ekonomie
Náklady – členění, účtování, daňové uznávání
Náklady a výnosy – maturitní otázka z ekonomie
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (2)
Národní hospodářství – maturitní otázka
Národní hospodářství – maturitní otázka (2)
Národní hospodářství – maturitní otázka (3)
Národní hospodářství – maturitní otázka (4)
Národní hospodářství – maturitní otázka (5)
Národní hospodářství – maturitní otázka (6)
Národní hospodářství – maturitní otázka (7)
Národní hospodářství – maturitní otázka (8)
Národní hospodářství – maturitní otázka (9)
Národní hospodářství, struktura, úroveň – otázka z ekonomie
Nemocenské dávky – maturitní otázka z ekonomie
Nepřímé daně – otázka z ekonomie
Nezaměstnanost – otázka z ekonomie
Nezaměstnanost – seminární práce z ekonomie
Neziskový sektor – subjekty a jejich poslání – ekonomie
Novověká tržní ekonomika
Obchod, hospodářství, EU – otázka z ekonomie
Obchodní banky a bankovní operace – ekonomie a bankovnictví
Obchodní činnost – maturitní otázka
Obchodní činnost podniku – maturitní otázka
Obchodní činnosti a cestovní ruch – ekonomie
Obchodní korporace – maturitní otázka
Obchodní korporace – maturitní otázka
Obchodní korporace – maturitní otázka (2)
Obchodní korporace – maturitní otázka (3)
Obchodní korporace a ostatní formy podnikání
Obchodní společnosti – otázka z ekonomie
Obchodní společnosti – otázka z ekonomie (2)
Obchodní společnosti – otázka z ekonomie (3)
Obchodní společnosti osobní a kapitálové
Obchodní společnosti, družstva, státní podniky a neziskový sektor
Obchodní zákoník, podniky a podnikání – otázka z ekonomie
Oběžný majetek podniku – ekonomie a účetnictví
Oběžný majetek, řízení zásob a oceňování zásob
Obsah logistiky – maturitní otázka z ekonomie / logistiky
Odbyt – prodejní činnost podniku
Odbyt a marketing – maturitní otázka z ekonomie
Odbyt a marketing – maturitní otázka z ekonomie (2)
Odměňování (mzdy) – ekonomie a účetnictví
Odměňování, pojištění a nezaměstnanost
Operativní management – maturitní otázka z ekonomie
Organizace podnikání v ČR, podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet
Organizace zásobovací činnosti – maturitní otázka
Osobní finance – otázka z ekonomie
Osobní financování – maturitní otázka
Osobní společnosti a družstva – ekonomie a podnikání
Peněžní trh – maturitní otázka
Peněžní trh – maturitní otázka (2)
Peněžní trh – maturitní otázka (3)
Peníze – funkce, měna, měnový kurz, burza, pojištění
Peníze a bankovní soustava ČR – maturitní otázka
Peníze a cenné papíry – otázka z ekonomie
Peníze a cenné papíry – otázka z ekonomie
Personalistika – maturitní otázka
Personalistika – maturitní otázka (2)
Personalistika – otázka z ekonomie
Personální činnost – maturitní otázka
Personální činnost – personalistika
Personální činnost podniku – maturitní otázka
Platební a zajišťovací instrumenty – otázka z ekonomie
Platební styk – maturitní otázka
Platební styk, jeho formy a nástroje – maturitní otázka
Podnik – ekonomie
Podnik a jeho hlavní činnost – maturitní otázka
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie
Podnik a podnikání – ekonomie
Podnik a podnikání – maturitní otázka
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie (2)
Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie (3)
Podnik a podnikání – otázka z ekonomie
Podnik a podnikání – otázka z ekonomie a práva
Podnik a podnikání (2)
Podnik a pracovní právo – otázka z ekonomie
Podnik, podnikání a podnikatelské subjekty
Podnikání – otázka z ekonomie a podnikání
Podnikání a podnik – ekonomie (2)
Podnikání a podnik – maturitní otázka
Podnikání a podnikání podle živnostenského zákona
Podnikání a podnikatelské subjekty – maturitní otázka
Podnikání fyzických osob – ekonomie
Podnikání jako základ tržní ekonomiky
Podnikání OSVČ – otázka z ekonomie
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie (2)
Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie (3)
Podnikání, živnosti – otázka z ekonomie
Podnikatelský plán
Podstata fungování tržní ekonomiky
Podstata fungování tržní ekonomiky (2)
Podstata fungování tržní ekonomiky (3)
Podstata tržní ekonomiky – maturitní otázka
Pojišťovnictví – ekonomie
Pojišťovnictví – ekonomie (2)
Pojišťovnictví – ekonomie (3)
Pojišťovnictví – maturitní otázka
Pojišťovnictví – maturitní otázka
Pojišťovnictví – maturitní otázka (2)
Pojišťovnictví – maturitní otázka (3)
Pojišťovnictví – maturitní otázka (4)
Pojišťovnictví – maturitní otázka (5)
Pojišťovnictví – maturitní otázka (6)
Pojišťovnictví – otázka z bankovnictví a pojišťovnictví
Pojmy tržní ekonomiky a ekonomické pojmy
Pokladní služba – maturitní otázka
Potřeba, statky, služby – otázka z ekonomie
Potřeby, statky, služby, dělba práce, tržní mechanismus
Povinné platby domácnosti (dům) – ročníková práce
Pracovněprávní vztahy – otázka z ekonomie
Pracovní poměr – zákoník práce, dovolená, mzda a plat
Pracovní poměr a ukončení pracovního poměru
Pracovníci a práce v lesním hospodářství – maturitní otázka
Právní formy podnikání – ekonomie
Právní formy podnikání – ekonomie (2)
Právní formy podnikání – maturitní otázka z ekonomie
Právní úprava účetnictví a účetní soustava ČR
Předmět ekonomie, pojmy mikro a makro
Přehled právních forem podnikání
Přijímání a orientace pracovníků
Příprava výroby, kalkulace – účetnictví
Problematika ceny zlata a stříbra – seminární práce
Prodejní činnost – marketing a ekonomie
Produkt (vrstvy, obal, životní cyklus, značky, marketing)
Řízení podniku – maturitní otázka
Rozpočet Evropské unie (dále jen EU), euro, eurozóna
Selhání trhu – maturitní otázka
Směnárenské činnosti – maturitní otázka
Smíšený ekonomický systém – otázka z ekonomie
Sociální politika státu – maturitní otázka
Soukromé podniky individuálního podnikatele – ekonomie
Soustava účetních knih – maturitní otázka
Soustava účetních knih v daňové evidenci – účetnictví
Soustava veřejných rozpočtů ČR – maturitní otázka
Správa zaměstnanosti, úřad práce – Veřejná správa
Správa životního prostředí – právo a ekonomie
Státní správa, instituce, reformy – maturitní otázka
Stínová ekonomika – seminární práce
Styl vedení – maturitní otázka
Světové hospodářství a mezinárodní integrace
Světové organizace – otázka z ekonomie
Světové trhy a mezinárodní obchod
Světový obchod a mezinárodní organizace – ekonomie
SWOT analýza – marketing, strategie, ekonomika
Technicko-hospodářské normy – maturitní otázka
Teorie potřeb – otázka z ekonomie
Trh – maturitní otázka z ekonomie
Trh – maturitní otázka z ekonomie (2)
Trh a konkurence – otázka z ekonomie
Trh a tržní ekonomika – maturitní otázka (5)
Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie
Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie (2)
Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie (3)
Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie (4)
Trh a tržní hospodářství
Trh a tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie
Trh práce a nezaměstnanost – maturitní otázka z ekonomie
Trh práce a odměňování – maturitní otázka z ekonomie
Trh, konkurence, ochrana spotřebitele – otázka z ekonomie
Trh, tržní mechanismus
Trh, tržní mechanismus – maturitní otázka z ekonomie
Tržní ekonomika – otázka z ekonomie
Tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie
Tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie (2)
Tržní hospodářství – maturitní otázka z ekonomie (3)
Tržní mechanismus – otázka z ekonomie
Turismus – cestovní ruch
Ubytovací úsek hotelu – rezervační a registrační činnost, péče o hosta
Účelové a neúčelové úvěry – seminární práce z ekonomie
Účet – forma, druhy, náležitosti a práce s účty
Účetní zápisy a účetní knihy – maturitní otázka
Účetnictví – maturitní otázka
Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek – maturitní otázka z ekonomie
Ukazatele národního hospodářství
Úloha personalistiky v ekonomice – maturitní otázka z ekonomie
Úloha státu v tržní ekonomice – maturitní otázka
Úročení a příklady výpočtu – maturitní otázka z ekonomie
Uvedení nového produktu na trh – seminární práce
Úvěrové cenné papíry – ekonomie a finance
Úvod do ekonomiky a marketingu
Velká hospodářská krize – seminární práce
Velká hospodářská krize (1929) – otázka z ekonomie
Veřejné finance – maturitní otázka z ekonomie
Veřejné rozhodování a jeho mechanismy
Vkladové služby obchodních bank
Vkladové služby v bankovnictví
Vlastní náklady výroby – maturitní otázka
Vliv čichových podnětů na prac. prostředí a efektivitu práce
Vnější měnová politika – maturitní otázka
Vnější úprava prodejny – maturitní otázka
Vnitřní a mezinárodní obchod – ekonomie
Vnitřní obchod
Vnitřní obchod (2)
Vnitřní obchod a cestovní ruch
Výběr vhodné banky pro podnikatele – seminární práce
Výkonnost národního hospodářství
Výnosy – členění, účtování, tržby a HV
Výnosy ve finančním účetnictví
Výroba a výrobní faktory – maturitní otázka
Výrobní činnost podniku – maturitní otázka
Výrobní faktory a ekonomické subjekty
Výrobní podnik – maturitní otázka
Výrobní proces, příprava výrobního procesu – ekonomie
Výrobní program podniku, technická příprava výroby, normy
Výsledek hospodaření
Vývoj účasti ČR na mezinárodní  integraci – maturitní otázka z ekonomie
Význam marketingu v tržní ekonomice
Vznik a podstata peněz, měna a bankovnictví
Zahraničně-obchodní politika státu – maturitní otázka
Zahraniční obchod – maturitní otázka
Zahraniční obchod – otázka z ekonomie
Zahraniční obchod – význam, formy, vztah ke světovému hospodářství, clo
Zahraniční obchod a Evropská unie
Zahraniční obchod, celnictví, mezinárodní obchod – ekonomie
Zahraniční obchod, formy a bilance – otázka z ekonomie
Základní ekonomická východiska – ekonomika
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (2)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (3)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (4)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (5)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (6)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (7)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (8)
Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (9)
Základní ekonomické systémy – maturitní otázka
Základní makroekonomické ukazatele – ekonomie
Základní nepodmíněný příjem – referát
Základní pojmy ekonomie – otázka z ekonomie
Základní právní dokumenty
Základy ekonomie – maturitní otázka
Základy marketingu – otázka z ekonomie
Základy právní nauky – otázka z ekonomie
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným
Založení podniku – otázka z ekonomie a podnikání
Založení podniku – podnikatelský plán (záměr)
Zaměstnanci podniku a odměňování – maturitní otázka
Zaměstnání, odměňování, daně a pojištění
Zásobovací činnost podniku
Zásobování – činnost podniku – otázka z ekonomie
Zásobování – maturitní otázka
Zásobování – maturitní otázka (2)
Zásobování – maturitní otázka (3)
Zásobování – maturitní otázka (4)
Zásobování a účtování zásob – otázka z účetnictví
Zásoby – maturitní otázka z ekonomie a účetnictví
Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně
Zdroje financování a finanční řízení – maturitní otázka
Živnost – maturitní otázka
Živnostenské podnikání – maturitní otázka
Živnostenské podnikání – maturitní otázka
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (2)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (3)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (4)
Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (5)
Živnosti – otázka z ekonomie
Život závodu – maturitní otázka
Způsob stanovení ceny – otázka z ekonomie a účetnictví
Zúčtovací vztahy – maturitní otázka